přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Stará Ves (Altdorf)

Stará Ves (Altdorf)

Stará Ves (Altdorf) |

Dnes zcela zaniklá obec Stará Ves, německy Altdorf, ležela v nadmořské výšce 590 m asi 1,5 km jihovýchodně od Svatoboru. Katastr obce měřil 3,92 km². Obec byla opuštěna a postupně zanikla po začlenění do Vojenského újezdu Hradiště patrně během 50. let 20. století.

 

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Stará Ves (Altdorf)

Okres: Karlovy Vary

Stav:

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Stará Ves patřila zpočátku ke hradu Loket, jehož majitelem byli tehdy Hrabišici z Rýzmburka. První písemná zmínka o vsi pochází ze 13. století, kdy ji spolu s tzv. šemnickými statky získal cisterciácký klášter v Oseku. Ves byla zproštěna od závislosti na Lokti a patřila poté k šemnickému újezdu oseckého kláštera. Během husitských válek sice klášter tento majetek ztratil, ale oficiálně se ho vzdal až v polovině 15. století, kdy celý újezd postoupil opat Johann králi Jiřímu z Poděbrad. Stará Ves se poté spolu s ostatními vesnicemi šemnického újezdu stala královským darem, připojeným k panství Andělská Hora. Pobělohorské konfiskace postihly i majitele Andělské Hory Linharta Collonu z Felsu, jemuž byl majetek zkonfiskován a následně prodán roku 1623 Heřmanu Černínovi z Chudenic, který všechny získané statky spojil v panství Kysibl (Stružná). U tohoto panství zůstala Stará Ves až do roku 1850, kdy se stala samostatnou obcí. Ves se původně vyvinula z několika velkých statků, stojících na horním okraji pozdější vesnice. Na ně navazovaly částečně na malé terase uprostřed vsi domy malých sedláků a domkářů. Dlouho se zde udržely dřevěné a hrázděné stavby. V roce 1654 zde podle zápisu berní ruly žilo 7 sedláků, pět z nich mělo kromě polí i kus lesa. Dále zde bylo 5 chalup, dvě ale byly pusté a tzv. na obci žilo pět poddaných, kteří však měli také dost dobytka. Celkem bylo tehdy ve vsi 17 potahů, 22 krav, 29 jalovic, 2 prasata a 7 koz. I když tu byly 2 pusté chalupy, uváděla berní rula, že: „Tato ves má stavení dobrý, rolí žitný i pšeničný, leží v horách, luk s potřebu, dobytkem stojí, živnost jejich dřívím sekání a šindelem dělání.“ V horní čáti vsi stávala dřevěná kaple Panny Marie a ve vsi bývalo také sousoší Nejsvětější Trojice z roku1751. V letech 1869-1900 byla ke vsi připojena jako osada také ves Mlýnská. V roce 1895 žilo ve vsi 207 obyvatel, ne počátku války v roce 1939 již jen 105 obyvatel. Po vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce, zde zůstal pouze 1 obyvatel a Stará Ves byla dosídlena. V roce 1950 je zde uváděno 22 stálých obyvatel. Avšak po začlenění do Vojenského újezdu Hradiště na počátku 50. let 20. století byla obec znovu vysídlena, opuštěna úplně a postupně zanikla.

Dnes lze na místě někdejší obce Stará Ves nalézt jen malé zbytky základů domů. Cesty, vedoucí do Staré Vsi z Mlýnské nebo Svatoboru, dále existují.

 

Fotodokumentace

Stará Ves (Altdorf) | obec Stará Ves (Altdorf) v době před rokem 1945
Stará Ves (Altdorf) 1 | katastrální mapa obce z roku 1945
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 63/64
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 67

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz