přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Karlovy Vary - rozhledna Vyhlídka Karla IV.

Karlovy Vary - rozhledna Vyhlídka Karla IV.

Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. |

Pseudogotická rozhledna Vyhlídka Karla IV. v podobě minaretu se dvěma vyhlídkovými ochozy byla postavena v roce 1876 na Jižním vrchu v lázeňských lesích nad jižním okrajem města Karlovy Vary (Karlsbad). Nejstarší karlovarská rozhledna, původně nazývaná Vyhlídka Františka Josefa, vznikla jako kopie vyhlídkové věže v severoněmeckém Schleswigu. Veřejnosti byla prvně zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 1877. Poslední rekonstrukce volně přístupné vyhlídkové věže proběhla v létě roku 2014.

 

Objekt: centrální pseudogotická cihlová rozhledna v podobě minaretu

Typologie: rozhledny

Kategorie: architektonické památky

Obec: Karlovy Vary (Karlsbad)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na Jižním vrchu v lázeňských lesích nad jižním okrajem města

Nadmořská výška: 513,7 m n. m.

GPS: 50°12'58.731"N, 12°52'49.839"E

Období vzniku: 1876

Architekt: neznámý

Stavebník: město Karlovy Vary

Oficiální zpřístupnění: lázeňská sezóna 1877

Celková výška: 15 m

Výška vyhlídkové plošiny: 14 m

Počet schodů: 80

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 21667/4-4130

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Již na počátku sedmdesátých let 19. století byl tehdy ještě odlesněný kopec Hammerberg (Hamerský vrch, dnešní Jižní vrch, 513,7 m n. m.), obtékaný ze tří stran říčkou Teplá v lázeňských lesích nad jižním okrajem města Karlovy Vary (Karlsbad) uváděný jako oblíbené vyhlídkové místo hojně navštěvované lázeňskými hosty. Roku 1874 byl vrch karlovarskou městskou radou pojmenován Kaiser-Franz Josefs Höhe (Výšina císaře Františka Josefa) a rovněž bylo tehdy rozhodnuto o výstavbě rozhledny na jeho vrcholu.

V průběhu léta a podzimu roku 1876 nechalo následné město Karlovy Vary na výšině postavit nákladem 6.492 zlatých nejstarší karlovarskou rozhlednu podle návrhu neznámého architekta. Pseudogotická zděná vyhlídková věž, pojmenovaná Franz Josefs Höhe na počest císaře Františka Josefa I., byla kopií rozhledny v severoněmeckém Schleswigu. Nová rozhledna Františka Josefa, která plnila rovněž funkci altánu, byla zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 1877. Lázeňští hosté kladně hodnotili nádherný výhled na karlovarské lázeňské centrum, ovšem na druhé straně někteří návštěvníci širších rozměrů upozorňovali na to, že jim úzké schodiště na vyhlídkové ochozy působí problémy při výstupu a vůbec se nelze vyhnout protijdoucím osobám. Z prvního ochozu rozhledny se tehdy při různých oslavách odpalovaly ohňostroje.

Patrně na počátku 20. století byl před rozhlednou vybudován jednoduchý dřevěný stánek, který sloužil pravděpodobně k prodeji vstupenek, nejrůznějších suvenýrů a občerstvení. Právě v tomto období byl rovněž dále snížen terén a před nástupní schodiště byl předsazen další kamenný stupeň. Na ochozu prvního patra byly radiálně vyzděny pilířky a pod ocelové nosníky sesazeny klenební pasy. Prostor byl tehdy pravděpodobně rovněž využíván pro zázemí občerstvení. V době po první světové válce byla rozhledna přejmenována na Josefshöhe (Josefova výšina) a od doby po roce 1945 se nazývá Vyhlídka Karla IV., lidově také Karlova vyhlídka.

Někdy ve druhé polovině 20. století, patrně již po konci druhé světové války, prošla vyhlídková věž celkovou rekonstrukcí. Celá vnější fasáda rozhledny, původně tvořená režným zdivem, byla necitlivě obložena keramickým obkladem, čímž zmizely méně vystupující zdobné římsy a okapnice římsy prvního ochozu přestala plnit svou funkci. Rovněž vnitřní plochy stavby byly omítnuty. Nástupní schodiště bylo odstraněno, kamenné stupně demontovány a nové boční zídky byly obnoveny z keramických, druhotně použitých cihel. Pod stupně byla vybetonována deska a následně použity původní stupně. Okolní terén byl dále snížen, na nástup bylo nutné vybetonovat další již šestnáctý schodišťový stupeň.

Dne 3. května 1958 byla rozhledna Vyhlídka Karla IV. v Karlových Varech zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 21667/4-4130. Roku 1982 byla rozhledna opravována a další rekonstrukcí prošla počátkem devadesátých let 20. století. Vlivem nepříliš kvalitně provedených oprav, povětrnostních podmínek a zatékáním vody do stavebních konstrukcí se však postupně zhoršoval technický stav celého objektu.

V roce 2001 proto přistoupilo město Karlovy Vary jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci vyhlídkové stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby Praha pod vedením vedoucího projektanta Ing. arch. Tomáše Šantavého. Během rekonstrukce, která byla zahájena v srpnu roku 2001, byly nejprve odstraněny nevhodné keramické obklady, omítky a přizdívky, následně bylo nově vyspárováno zdivo věže, položena nová dlažba z betonových dlaždic. Z důvodu vysoké vlhkosti musely být nově omítnuty vnitřní i vnější fasády sanační omítkou v celém rozsahu stavby. Rekonstrukční práce byly provedeny karlovarskou stavební firmou Kenaur stav s. r.o. z Lesova a dokončeny byly dne 31. října 2001. Náklady na celkovou rekonstrukci vyhlídkové stavby se tehdy vyšplhaly 2 miliony Kč.

V létě roku 2014 bylo přistoupeno k další rekonstrukci volně přístupné rozhledny celkovým nákladem 450 tisíc Kč za přispění z rozpočtu z Ministerstva kultury ČR ve výši 160 tisíc Kč. Rekonstrukční práce provedla stavební firma FH STAV, s.r.o. z Dalovic. Během oprav byly renovovány omítky vnějšího pláště objektu včetně nutného pročištění chrličů vody.

 

Popis objektu

Omítaná cihlová centrální pseudogotická vyhlídková věž na osmibokém půdorysu v podobě minaretu se dvěma vyhlídkovými ochozy zdobenými cimbuřími vysoká 15 metrů. Vertikální charakter stavby je ještě umocněn ustupujícím vyšším podlažím. Původně býval vnější plášť věže proveden z neomítaného režného spárovaného zdiva.

Zvýšené přízemí je postaveno na vysokém osmibokém mírně se rozšiřujícím kamenném soklu, přístupném předloženým jednoramenným schodištěm o 16 kamenných stupních lemovaném původně kamennými zídkami, krytými kamennými deskami, dnes postranními zděnými zídkami. Pod schodištěm se nachází prostora vestavěná do masivního zdiva zděného z místního kamene, přístupná dveřmi zhotovenými z ocelových plátů z boku schodiště, větrání je zajištěno dvěma otvory v protilehlé straně altánu. Krytý ochoz zvýšeného přízemí je prosvětlen ve všech stěnách sdruženými podvojnými pseudogotickými okny završenými tudorským obloukem s jednoduchými pískovcovými kružbami a ostěním. Boční polosloupky a střední sloupek ostění oken jsou ukončeny košovou hlavicí. Rovněž ostění otevřeného hrotitého portálu vchodu je tesáno z pískovce.

Na první vyhlídkovou plošinu vede po směru hodinových ručiček točité vřetenové schodiště o 28 žulových stupních zakončených "mnichem" vnitřkem schodišťové věže ve středu zvýšeného přízemí. První vyhlídkový ochoz je ohraničen pískovcovým cimbuřím. Na horní vyhlídkový ochoz ve výšce 14 metrů na vrcholu osmiboké věžovité nástavby vede dalších 36 žulových stupňů poměrně úzkého točitého vřetenového schodiště. Schodišťový prostor je prosvětlen malými okenními otvory štíhlého charakteru s lomeným nadpražím. Ochoz druhého patra je rovněž ohraničen pískovcovým cimbuřím s drobnější rytmizací jednotlivých prvků a navýšen ocelovým zábradlím.

Výhled z rozhledny, dnes částečně omezený okolními přerůstajícími stromy, nabízí pohled na centrum Karlových Varů s Krušnými horami s Klínovcem na obzoru a do údolí říčky Teplé směrem k Březové. Při dobré viditelnosti je z části i otevřený pohled na Slavkovský les a Krásenský vrch s rozhlednou.

 

Fotodokumentace

Karlovy Vary - rozhledna Vyhlídka Karla IV. | Franz Josefs Höhe nad Karlovými Vary v 70. letech 19. století
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | Franz Josefs Höhe na historické fotografii z 80. let 19. století
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | rozhledna Franz Josefs Höhe v roce 1890
Karlovy Vary - rozhledna Vyhlídka Karla IV. | rozhledna Franz Josefs Höhe na polygrafické pohlednici z doby kolem roku 1898
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | rozhledna Franz Josefs Höhe v roce 1899
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | Franz Josefs Höhe v roce 1902
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | Franz Josefs Höhe v době před rokem 1910
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | rozhledna Franz Josefs Höhe na kolorované pohlednici z roku 1913
 
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | Franz Josefs Höhe před rokem 1918
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | zchátralá Vyhlídka Karla IV. před zahájením rakonstrukce v roce 2001
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | rozhledna v průběhu rekonstrukce roku 2001
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | pseudogotická Vyhlídka Karla IV. na Jižním vrchu - únor 2010
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | opravená Vyhlídka Karla IV. - únor 2010
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | pseudogotická Vyhlídka Karla IV. na Jižním vrchu - únor 2010
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | pseudogotická Vyhlídka Karla IV. - únor 2010
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | pseudogotická Vyhlídka Karla IV. - únor 2010
 
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | pseudogotická Vyhlídka Karla IV. - únor 2010
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | pseudogotické okno rozhledny - únor 2009
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. | vyhlídkový ochoz rozhledny - únor 2010
Karlovy Vary - Vyhlídka Karla IV. 10 | výhled na centrum města Karlovy Vary - únor 2010
 

Použitá literatura

Fábera, J.-Holubářová, H. 2013 : 365 Rozhleden ČR, Praha, 184
Miškovský, P. 2005 : Naše rozhledny, Praha, 127/128
Nouza, J. 1999 : Rozhledny Čech, Moravy a Slezska, Liberec, 81
Nouza, J. 2003 : Rozhledny na prahu 21. století, Liberec, 14
Pohorecký, V. 2013 : Rozhledny a ztracené hrady. Česká republika – Západ. 1. díl, Praha, 16/17
Štekl, J. 2008 : Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají, Plzeň, 94
Štekl, J. 2013 : 333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska na kole, pěšky, lanovkou i tramvají, Plzeň, 119
Zeman, L. 2012 : Průvodce architekturou Karlových Varů, Praha, 237

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz