přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nová Role - kostel sv. Michaela

Nová Role - kostel sv. Michaela

Nová Role - kostel sv. Michaela |
 

Obec: Nová Role (Neu-Rohlau)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°16'19.933"N, 12°47'27.185"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Původně venkovský románsko-raně gotický kostel sv. Michaela byl postaven cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240-1255. První zmínka o kostelu, filiálního ke kostelu sv. Anny v Sedleci, pochází z roku 1293. Tehdejším pražským biskupem Tomášem byl kostel nazýván "kaple při Nové Roli". Z této doby zachován zbytek původního zdiva v zadní části presbytáře a sakristie. Během následujících staletí prodělal kostel několik úprav. V roce 1355 se stal kostel farním a byl k němu ustanoven farář Mikuláš z Brunnersdorfu. V 16. století byly položeny základy hlavní části dnešní lodi kostela. Kolem roku 1560 přešlo místní obyvatelstvo a celé okolí k protestantům, koncem 16. století však patřilo opět ke katolíkům. V 17. století byl kostel opět filiálním a patřil k farnímu kostelu v Jindřichovicích. Později patřil k Sedleci a konečně k Dolnímu Chodovu. V roce 1707 je kostel v Nové Roli uváděn opět jako farní. Poslední úpravy kostela do dnešní podoby provedli Nosticové v roce 1781. Tehdy byly obvodové zdi zvýšeny o 3/4 lokte (45cm), byla postavena vysoká sedlová střecha s dřevěnou zvonicí a malou věžičkou. Po roce 1945 byl kostel několikrát poškozen opakovanými povodněmi rozvodněné Rolavy. Nejvíce utrpělo vnitřní zařízení kostela v r. 1961, kdy došlo k zaplavení chrámové lodě radioaktivním bahnem. Tehdejší režim nedbal o záchranu církevních památek, a tak i v Nové Roli došlo ke zničení vnitřního vybavení kostela a navíc k úplnému rozkradení varhanových píšťal. Od roku 1950 byl kostel znovu filiálním a spadal tehdy ke kostelu sv. Petra a Pavla v Hroznětíně. V roce 1967 přešel ke kostelu Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli ve vikářství Karlovy Vary. V roce 1990 vznikla na návrh nového národního výboru "občanská iniciativa" na obnovu zchátralého kostela, jejíž zásluhou byla v letech 1991-1993 provedena celková rekonstrukce kostela a úprava jeho okolí. Skupina novorolských občanů pod vedením Jana Heringa provedla rozsáhlé práce za dozoru Krajského památkového ústavu v Plzni. Karlovarské muzeum provedlo archeologický průzkum, při kterém byly objeveny základy dvou postranních oltářů. Náklady na opravu byly nahrazeny jednak finančními prostředky získanými dobrovolnou sbírkou mezi občany a dále hlavně prostředky Městského úřadu Nová Role. O vánocích roku 1991 byl kostel prvně zpřístupněn veřejnosti. V roce 1993 byl opravený kostel sv. Michaela znovu vysvěcen světícím biskupem pražským Františkem Lobkovicem. Tehdy byly zavedena tradice zářijové Michalské pouti.

 

Popis objektu

Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem, krytý vysokou šindelovou sedlovou střechou s valbovou šindelovou střechou nad závěrem. Nad průčelím je na střeše mohutná dřevěná polygonální zvonice se zvonovitou střechou a nad presbytářem menší polygonální zvonička. Po severní straně kostela je připojena sakristie a před západním vstupním průčelím je představěná novější předsíň. Presbytář kostela je doplněn opěrnými pilíři. Ve východní a jižní stěně presbytáře jsou zachována původní románská okna.

Loď kostela je plochostropá, krytá rákosovým stropem.Presbytář zaklenut polem křížové klenby s nízko se sbíhajícími žebry o profilu zkoseného klínu, posazené na vejčitých konzolách. V sakristii je hmotná hrotitá klenba.

Vnitřní zařízení kostela nedochováno. Zachovala se pouze kazatelna z roku 1777 od sochaře J. Preusse z Nejdku a zbytky oltářů. Dále vzácná křtitelnice z roku 1500, vytesaná z jednoho kusu pískovce. V interiéru byly znovu umístěny dřevěné lavice.

Kostel sv. Michaela v Nové Roli je cennou církevní památkou Karlovarska a byl zařazen do II. kategorie stavebních historických památek ve slohu románsko-ranně gotickém. Dějiny českého výtvarného umění uvádějí na prvním místě mezi dochovanými venkovskými klášterními kostelíky z doby Přemysla Otakara I. a Václava I., které zřídil řád cisterciáků.

 

Fotodokumentace

Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel sv. Michaela v Nové Roli v době před rokem 1945
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel sv. Michaela před rokem 1945
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel a škola v Nové Roli v době před rokem 1945
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel sv. Michaela - říjen 2010
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel sv. Michaela - červen 2009
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel od jihozápadu - červen 2009
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel od jihozápadu - říjen 2010
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel sv. Michaela - říjen 2010
 
Nová Role - kostel sv. Michaela | vstupní průčelí kostela - říjen 2010
Nová Role - kostel sv. Michaela | vstupní průčelí kostela - říjen 2010
Nová Role - kostel sv. Michaela | závěr kostela sv. Michaela od jihovýchodu - červen 2009
Nová Role - kostel sv. Michaela | závěr kostela od jihovýchodu - říjen 2010
Nová Role - kostel sv. Michaela | závěr kostela od jihovýchodu - červen 2009
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel od severovýchodu - červen 2009
Nová Role - kostel sv. Michaela | kostel sv. Michaela od severovýchodu - červen 2009
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 484

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz