přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle)

Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle)

Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) |
 

Obec: Oldřichov (Ullersloh)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°19'55.490"N, 12°45'51.746"E

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Lesní kaple (Waldkapelle), zvaná také Flurlkapelle, byla postavena někdy během 19. století při lesní cestě na jihozápadním svahu Oldřichovského vrchu v dnes částečně zaniklé vsi Oldřichov (Ullersloh). Těsně před svou smrtí požádal majitel sousední osady Tellerovy domky (Tellerhäuser) požádal sedláka Wenzla Pöhlmanna z Oldřichova čp. 63, aby vybudoval kapli. Po několika dalších letech Pöhlmann zakoupil místo v katastru vsi Oldřichov za 250 zlatých. Z úroků bylo přičleněno 12 zlatých na práci zvoníka a 3 zlaté na údržbu kaple. Roku 1878 byla kaple již zapsána v katastru obce. Pozemek pod kaplí tehdy patřil sedláku Davidu Pöhlmannovi (Flurl David), samotná kapce byla obecní. Pozemek, na kterém kaple stála (23 m²) a pozemek v jejím blízkém okolí, potřebný k jejím případným opravám, poté Pöhlmann bezplatně převedl na obec. Za to požadoval soud od Pöhlmanna uhrazení správního poplatku ve výši ještě 3 zlatých, což Pöhlmann kategoricky odmítal, když pozemek převedl bezplatně. Nakonec musela tedy poplatek zaplatit obec. V roce 1933 byla kaple ve špatném stavu. Nikdo se o ní nestaral a střechou byla vidět obloha. David Pöhlmann daroval zdarma potřebné stavební dříví pro nový krov. V roce 1934 byla rekonstrukce kaple dokončena. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války a částečném zániku vsi byla kaple ponechána svému osudu a postupně zchátrala. Dnes zbývají ze sakrální stavby pouze obvodové zdi pomalu podléhající další zkáze. Kaple není dnes zapsána v katastru nemovitostí a pozemek pod ní (pozemková parcela č. 40/1) patří Lesům ČR, s.p.

 

Popis objektu

Obdélná kaple o rozměrech 3,1 x 3,7 m s rovným závěrem, krytá sedlovou střechou s hranolovou zvoničkou se stanovou stříškou. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem bývalo završeno trojúhelníkovým štítem, odděleným římsou. Kaple byla bez oken a vnější stěny bývaly hladké, bez členění. Uvnitř je kaple sklenuta valeně.

Dnes se z bývalé zachovalo kaple pouze obvodové zdivo bez omítky. Pouze se propadl oblouk bývalého vchodu a levý zadní roh a závěrová stěna jsou částečně provalené. Vnitřní prostor stále kryje valená klenba. Na vrcholu klenby rostou menší stromky.

 

Fotodokumentace

Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | lesní kaple (Flurlkapelle) v Oldřichově před rokem 1945
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | pozůstatky lesní kaple (Flurlkapelle) u Oldřichova - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | vstupní průčelí bývalé lesní kaple - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | zbytky kaple od jihozápadu - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | zbytky kaple u lesní cesty - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | provalený levý zadní roh kaple - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | závěrová stěna kaple od severu - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | zbytky kaple od severovýchodu - září 2010
 
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | východní stěna bývalé kaple - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | současný stav interiéru kaple s valenou klenbou - září 2010
Oldřichov - lesní kaple (Flurlkapelle) | pozůstatky lesní kaple (Flurlkapelle) u Oldřichova - září 2010
 

Použitá literatura

Schreiber, J. 1952 : Die Entstehung vom Ortsteil Tellerer und der Wald Kapelle in Ullersloh, Neudeker Heimatbrief 33, Nürnberg, 4/5

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz