přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Skoky - Velký kříž

Skoky - Velký kříž

Skoky - Velký kříž | Skoky - Velký kříž

Původně litý železný kříž, nazývaný Velký kříž, byl vtyčen v roce 1833 na významném rozcestí na výšině při cestě na Polom asi 300 metrů severně nad dnes již zcela zaniklou vsí Skoky (Maria Stock). Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral, roku 2008 byl nakonec vandalem z podstavce odlomen původní kříž. V roce 2009 byl následně ostrovskými dobrovolníky poškozený objekt celkově obnoven a na podstavci vztyčen nový kovaný kříž.

 

Objekt: železný kříž na pískovcovém podstavci

Typologie: boží muka a kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Skoky (Mariastock)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na významném rozcestí na výšině při cestě na Polom asi 300 metrů severně nad vsí

GPS: 50°5'57.784"N, 13°5'48.094"E

Období vzniku: 1833

Architekt: neznámý

Materiál: železo / pískovec / žula

Období devastace: po roce 1945 a 2008

Rekonstrukce: 2009

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původně litý železný kříž od neznámého autora, nazývaný Velký kříž (Grosses-Kreuz), byl vtyčen v roce 1833 na významném rozcestí na výšině při cestě na Polom asi 300 metrů severně nad dnes již zcela zaniklou vsí Skoky (Maria Stock). Kříž byl snad podle jména a vojenského znamení na podstavci zřízen na památku Josepha Rosama, který zemřel následkem válečných událostí. Stejně tak mohl být právě Joseph Rosam donátorem samotného kříže. V době před rokem 1945 patřil kříž k usedlosti čp. 13 Aloise Januschkowetze, zvané bei Peter.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Roku 2008 byl však původní litý kříž s litinovou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista neznámým vandalem odlomen a na místě zbyl pouze kamenný podstavec. V roce 2009 byl následně ostrovskými dobrovolníky podstavec kříže pod stoletým košatým javorem klenem narovnán, upraveno jeho podloží a na vrcholu podstavce byl osazen nový kovaný železný svazkový kříž. Na rozcestí zvaném dnes „U křížku“ v sousedství obnoveného kříže probíhá v posledních letech tradiční zahájení pouťového procesí ke kostelu Navštívení Panny Marie ve Skocích.

 

Popis objektu

Železný kříž na pískovcovém podstavci. Původně býval na podstavci osazen jednoduchý vysoký kovaný železný kříž latinského tvaru s litinovou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista na křížení ramen a profilovanou rozšířenou patkou. Dnes je zbytku základny původního kříže instalován nový kovaný železný svazkový kříž z roku 2009, jehož ramena jsou tvořena trojicí hranolových prutů.

Vrcholový kříž je osazen na vrcholu masivního hranolového pískovcového podstavce o rozměrech 100 x 70 x 50 cm s horní vynesenou profilovanou stupňovanou krycí deskou. V mělké obdélném vpadlém obdélném rámci s projmutými rohy je vysekán nápis: „IOSEPH ROSAM“, datace „1833“ a plastický reliéf vojenské helmy se zkříženou šavlí a puškou pod nápisem. Podstavec je umístěn na kamenném stupni, složeném ze žulových kvádrů.

 

Fotodokumentace

Skoky - Velký kříž | původní podoba Velkého kříže před rokem 2000
Skoky - Velký kříž | původní podoba Velkého kříže před rokem 2000
Skoky - Velký kříž | původní vysoký železný kříž s Ukřižovaným Kristem na fotografii ze zimy roku 2006
Skoky - Velký kříž | plastika Ukřižovaného Krista v roce 2006
Skoky - Velký kříž | podstavec Velkého kříže na fotografii ze zimy roku 2006
Skoky - Velký kříž | úpravy podloží podstavce kříže dobrovolníky v roce 2009
Skoky - Velký kříž | úpravy podloží podstavce kříže dobrovolníky v roce 2009
Skoky - Velký kříž | podstavec kříže po novém uložení a úpravě okolí v roce 2009
 
Skoky - Velký kříž | osazení nového kovaného kříže v roce 2009
Skoky - Velký kříž | železný kříž u zaniklých Skoků - říjen 2010
Skoky - Velký kříž | nový železný kovaný kříž - říjen 2010
Skoky - Velký kříž | nový železný kovaný kříž - říjen 2010
Skoky - Velký kříž | zadní strana železného kříže - říjen 2010
Skoky - Velký kříž | přední strana podstavce Velkého kříže s pamětním nápisem a reliéfem vojenské helmy - září 2015
Skoky - Velký kříž | nový kovaný kříž pod vzrostlým javorem - říjen 2010
Skoky - Velký kříž | Velký kříž na významném rozcestí při cestě na Polom - říjen 2010
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 568
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 238

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz