přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Stará Role - hřbitovní kaple

Stará Role - hřbitovní kaple

Stará Role - hřbitovní kaple |
 

Obec: Stará Role (Altrohlau)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°14'54.343"N, 12°49'1.109"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně byli obyvatelé obce Stará Role (Alt Rohlau) pohřbíváni na hřbitově u kostela sv. Anny v Sedlci, který však koncem 19. století již však svou rozlohou nestačil. Proto byla v červnu roku 1890 byla ustanovena komise, jejímž úkolem bylo zajistit rozšíření sedleckého hřbitova. V komisi zasedli i dva členové starorolské obecní rady. Obec do ní jmenovala svého starostu Josefa Plasse a radního Adalberta Hoffmana. Zástupci byli pověřeni úkolem prosadit vybudování vlastního hřbitova. Okresní Hejtman Coudenhove, pozdější český místodržitel, nakonec stavbu povolil. Dne 5. července 1890 tedy bylo vyhlédnuto místo pro nový hřbitov, který měl být v obecní správě, na návrší nad říčkou Rolavou nad obcí. Jednání byli tehdy přítomni okresní komisař dr. Josef Bronche jako předseda komise, okresní lékař dr. Gallus Hochberger, inženýr Stydl, lesní inženýr Frank z Nejdku, starosta Staré Role Josef Plass, obecní radní Adalbert Hoffmann, dále zástupci obce Počerny Anton Hüttl a Anton Moder a obecní sekretář Lohwasser. Vyhlédnuté místo bylo považováno za velmi příhodné pro svou polohu u lesa. V Singlově hotelu byl o jednání poté sepsán protokol. Byly schváleny plány nového hřbitova se hřbitovní kaplí, nenašel se však žádný podnikatel, který by stavbu provedl. Stavbu proto uskutečnila obec ve vlastní režii. Silnici ke hřbitovu postavil Alois Ohm, jenž také vedl planýrovací práce na hřbitově. Zednické práce vedl polír Karl Beck, železný plot dodal zámečník Anton Lorenz z Nejdku, kámen byl získám z kamenolomu poblíž hřbitova. Stavba byla dokončena koncem listopadu 1890. Novou hřbitovní kapli uprostřed hřbitova vysvětil dne 11. října 1890 Karl B. Schwarz, biskup anastasiopolský a pražský pomocný biskup. Do oltáře kaple vložil Schwarz ostatky mučedníků sv. Kristiána a sv. Viktorie. Dne 12. prosince 1903 si sedlecký farář Schöniger stěžoval, že ze zvonku na hřbitovní kapli je užíváno při pohřbech nekatolíků. Roku 1921 byla hřbitovní kaple změněna v pohřební obřadní síň. V roce 1988 byla kaple opravena a přitom byla nalezena ve zdi kaple schránka s několika písemnostmi a dobovými mincemi. Pamětní zápis, který vyhotovil tehdejší obecní tajemník J. Lohwaser a spolu s ním podepsal i starosta J. Plass, obsahuje zprávu o založení hřbitova a některé údaje o obci.

 

Popis objektu

Jednolodní obdélná kaple s trojboce uzavřeným presbytářem krytá plechovou valbovou střechou s hranolovou věžičkou s plechovou jehlancovou stříškou nad západním průčelím.

Vstupní průčelí s obdélným vchodem, kruhovém okně ose a po jednom úzkém obdélném, mírně hrotitém okně je završeno trojúhelníkovým štítem, odděleným profilovanou římsou, s kruhovým okénkem a s vystupující hranolovou věžičkou. Věžička je otevřena ze tří stran po dvou menších obdélných, mírně hrotitých okénkách. V zadní stěně věžičky je umístěno kruhové okénko. Boční stěny kaple jsou prolomeny po dvou obdélných, mírně hrotitých oknech. V závěrové stěně presbytáře je umístěn druhý obdélný, mírně hrotitý vchod. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci a pod střechou obíhající profilovanou římsou.

 

Fotodokumentace

Stará Role - hřbitovní kaple | hřbitovní kaple ve Staré Roli - červenec 2009
Stará Role - hřbitovní kaple | hlavní západní průčelí hřbitovní kaple - červenec 2009
Stará Role - hřbitovní kaple | hřbitovní kaple ve Staré Roli - červenec 2009
Stará Role - hřbitovní kaple | hřbitovní kaple od jihu - červenec 2009
Stará Role - hřbitovní kaple | závěr kaple od východu - červenec 2009
 

Použitá literatura

Mařík, A. 2009 : Kaple a kostel ve Staré Roli, Kostel Nanebevstoupení Páně Karlovy Vary-Stará Role 1909-2009, Stará Role

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz