přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Stará Role - pomník obětem 1. světové války

Stará Role - pomník obětem 1. světové války

Stará Role - pomník obětem 1. světové války | Stará Role - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechalo zřídit roku 1930 městské zastupitelstvo v lesíku naproti hřbitovu asi 650 m západně nad městem Stará Role (Altrohlau). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 6. července 1930. Po 2. světové válce však byly původní nápisové desky zničeny. V roce 1958 byl objekt přeměněn na pomník obětem světový válek. Na počátku 21. století byl již neudržovaný objekt ve velmi špatném stavu. V roce 2009 bylo proto přistoupeno k celkové renovaci zdevastovaného pomníku.

 

Objekt: pomník v podobě tryptychu kamenných stél

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Stará Role (Altrohlau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v lesíku naproti hřbitovu na koci Husovy ulice na západním okraji městské části

GPS: 50°14'52.677"N, 12°48'59.974"E

Období vzniku: 1930

Architekt: neznámý

Stavebník: město Stará Role

Slavnostní odhalení: 6. července 1930

Přestavba: 1958

Rekonstrukce: 2009

Znovuodhalení: 9. května 1958 a 10. října 2009

Evidence válečných hrobů: CZE4103-39004

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechalo zřídit v roce 1930 městské zastupitelstvo v lesíku naproti městskému hřbitovu na návrší asi 650 metrů západně nad tehdy samostatným městem Stará Role (Altrohlau). Pro stavbu pomníku byl ustanoven zvláštní výbor (Denkmalausschuss) v čele s předsedou Adolfem Lohwasserem. Přírodní kamenné stély byly tehdy na místo dopraveny z nedalekého naleziště speciálním potahem taženým jedenácti koňmi dlouhou oklikou přes most Rutscherbrücke a ulicemi Merangasse (Rolavská), Faugtstrasse a Friedhofsstrasse (Husova). Pomník byl vytvořen na připomínku 265 padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků ze Staré Role během bojů 1. světové války.

Slavnostní odhalení a vysvěcení dokončeného pomníku se uskutečnilo v neděli 6. července 1930 za hojné účasti místních obyvatel a zástupců nejrůznějších spolků. Pamětní řeč tehdy pronesl konsistoriální rada, starorolský farář P. Josef Richter, který poté pomník za asistence katechetů Stennfa a Vranyho odhalil a vysvětil. Následně promluvili k přítomným občanům zástupce starosty Karl Panenka, předseda Výboru pro stavbu pomníku Adolf Lohwasser a Gustav Moder za místní spořitelnu a záložnu, která odhalený pomník převzala do své péče. K pomníku byly poté položeny pamětní věnce a německý mužský pěvecký spolek spolu se pěveckým spolkem „Freundschaft“ zazpíval „Píseň dobrých kamarádů“. Na závěr slavnosti se všechny přítomné městské spolky i přespolní spolky vysloužilých vojáků seřadili u pomníku k tichému průvodu.

Po konci druhé světové válce však byly původní nápisové desky novými osídlenci zničeny. V roce 1958 byla na největší kamennou stélu připevněna nová deska s nápisem: „PAMÁTCE OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK“. Patrně tehdy byly nad výklenky odstraněných desek krajních stél vysekány datace „1914“ a „1918“. V den výročí osvobození Československa Sovětskou armádou v pátek 9. května 1958 byl následně nově upravený pomník během pietní akce slavnostně odhalen za hojné účasti veřejnosti a pionýrů. Na počátku 21. století byl již však neudržovaný pomník ve velmi špatném stavu, novodobá deska byla zničena, obě krajní stély byly rozvaleny a rozlámány a objekt zarůstal náletovými dřevinami.

V roce 2009 proto přistoupili pracovníci organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary za přispění Magistrátu města Karlovy Vary a za podpory spolku Arbeitsgemeinschaft Altrohlau u příležitosti 100. výročí vysvěcení kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli k celkové renovaci zdevastovaného pomníku. Na největší kamennou stélu byla tehdy připevněna nová nápisová deska s česko-německým věnovacím nápisem: „V UPOMÍNKU OBĚTÍ OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK VE STARÉ ROLI – ZUM ANDENKEN AN DIE ALTROHLAUER OPFER DER BEIDEN WELTKRIEGE“. Po stranách velké středové stély byla přisazena stranově obrácená torza rozlámaných krajních stél. Celkově vyspraveno bylo rovněž kamenné přístupové schodiště s pochozí dlážděnou cestou k pomníku. Pod schody u silnice byly vztyčena informační tabule s fotografiemi a historií objektu. Slavnostní odhalení renovovaného pomníku proběhlo v sobotu 10. října 2009.

 

Popis objektu

Pomník v podobě tryptychu přírodních kamenných stél z hrubě sekaného kamene. V horní části čelní pohledové strany největší prostřední stély býval osazen plastický reliéf válečného kříže ve vavřínovém věnci a pod ním bílou barvou napsána datace „1914 – 1918“. V mělkých vpadlých výklencích na čelních pohledový stranách bývaly vsazeny černé nápisové desky z leštěného mramoru, které nesly celkem 265 jmen padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků ze Staré Role během bojů 1. světové války s rokem jejich skonu. V horní části největší desky na prostření stély byl vyveden německý věnovací nápis: „HEIMATDANK“ (Díky vlasti).

Patrně při úpravách objektu v 50. letech 20. století byly na tehdy již prázdnými výklenky krajních stél vysekány datace „1914“ a „1918“. Ve výklenku největší středové stély byla v roce 1958 osazena černá nápisová deska s věnovacím nápisem: „PAMÁTCE / OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK“. Dnes je zde vsazena novodobá nápisová deska z roku 2010 s česko-německým věnovacím nápisem: „V UPOMÍNKU / OBĚTÍ OBOU SVĚTOVÝCH / VÁLEK VE STARÉ ROLI / ZUM ANDENKEN AN DIE / ALTROHLAUER OPFER DER / BEIDEN WELTKRIEGE“. Po stranách velké středové stély jsou dnes přisazena torza rozlámaných krajních stél, která jsou stranově obrácená a podepřená železnými tyčemi.

Tryptych kamenných stél postaven na nízkém vyzděném soklu, před kterým bývaly vyskládány neopracované přírodní kameny v podobě menšího alpinia se vsazeným opracovaným žulovým schodišťovým stupněm uprostřed. Celý pomník byl vybudován na malém umělém návrší polokruhového půdorysu ve svahu, na které vede kamenné přístupové schodiště o dvakrát pěti žulových stupních s pochozí dlážděnou cestou. Na vrcholu spodní části schodiště jsou po stranách postaveny mohutné nízké hranolové sloupky s jehlancovými hlavicemi, od kterých byly do stran nataženy podél hrany svahu zdobné kované řetězy.

 

Fotodokumentace

Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války u městského hřbitova ve Staré Roli na snímku z roku 1930
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války u městského hřbitova ve Staré Roli na snímku z roku 1930
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války u městského hřbitova ve Staré Roli na snímku z roku 1930
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení upraveného pomníku obětem světových válek ve Staré Roli dne 7. května 1958
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení upraveného pomníku obětem světových válek ve Staré Roli dne 7. května 1958
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení upraveného pomníku ve Staré Roli dne 7. května 1958
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | nová nápisová deska pomníku ve Staré Roli dne 7. května 1958
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zdevastovaný pomník obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli na snímku z jara roku 2008
 
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války ve Staré Roli během rekonstrukce - červenec 2009
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války ve Staré Roli během rekonstrukce - červenec 2009
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války ve Staré Roli během rekonstrukce - červenec 2009
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války ve Staré Roli během rekonstrukce - červenec 2009
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
 
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | přední pohledová strana pomníku obětem 1. světové války ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | přední pohledová strana pomníku obětem 1. světové války ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | novodobá nápisová deska pomníku - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým - duben 2013
 
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku padlým - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - duben 2013
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - duben 2013
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - červenec 2017
Stará Role - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku obětem 1. světové války u hřbitova ve Staré Roli - duben 2013
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 221-222.
SOkA Karlovy Vary, fond AM Stará Role, Gemeinde-Gedenkbuch Altrohlau, 2. Band 1927-1932, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 100-101.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 101.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 94.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých v první světové válce, III. díl Chebsko, XX. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2011, s. 87.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz