přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Valeč - kaple Panny Marie Bolestné

Valeč - kaple Panny Marie Bolestné

Valeč - kaple Panny Marie Bolestné |

Pozdně barokní hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné nechal vystavět v roce 1751 na své náklady zdejší farář Mathäus Georg Manitzer na hřbitově na jihovýchodním okraji města Valeč (Waltsch). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V letech 1990-1993 proběhla díky úsilí německých rodáků celková rekonstrukce kaple.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Valeč (Waltsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na hřbitově při silnici na Skytaly na jihovýchodním okraji města

GPS: 50°10'20.917"N, 13°15'33.611"E

Období vzniku: 1751

Architekt: neznámý

Stavitel: Mathäus Georg Manitzer

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1990-1993

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pozdně barokní hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné nechal vystavět v roce 1751 podle návrhu neznámého architekta na své náklady zdejší farář Mathäus Georg Manitzer na novém hřbitově, založeném roku 1598, při levé straně silnice na Skytaly na jihovýchodním okraji města Valeč (Waltsch). Duchovní Manitzer byl po smrti na své přání pohřben pod oltářem nově postavené kaple.

Kaple stávala původně v jihozápadním cípu hřbitova, koncem 19. století byl již však prostor pro pohřbívaní nedostačující, a proto musel být rozšířen k jihu. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala.

V roce 1990 byla v německém Nekargemündu u příležitosti setkání bývalých německých rodáků městečka Valeč uskutečněna sbírka na záchranu hřbitovní kaple, během které byla vybrána částka 3.356 marek. V letech 1990-1993 proto následně město Valeč provedlo celkovou rekonstrukci zchátralé hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné i přilehlého hřbitova.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple na obdélném půdorysu se zkosenými nárožími a s připojeným trojboce uzavřeným presbytářem, krytá šindelovou valbovou střechou s oplechovanou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou, završenou cibulovou bání s makovicí a dvouramenným křížem na vrcholu. Vstupní severozápadní průčelí kaple s obdélným vchodem v omítkovém rámu s uchy, opatřeným kovanou mříží z roku 2009, slepým obdélným oknem s rámováním v omítce v ose nad ním a mohutnými nárožními pilastry, vynášejícími mohutnou vynesenou profilovanou římsu, je završeno stupňovaným zprohýbaným trojúhelníkovým štítem s nikou se soškou sv. Barbory v ose.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po dvou obdélných oknech v omítkových rámcích s klenáky. V zadní části jihozápadní boční stěny je umístěn slepý postranní vchod v omítkovém rámu s uchy. V závěrové stěně je umístěno slepé obdélné okno v omítkovém rámci s klenákem. Vnější stěny kaple jsou členěny mohutnými nárožními pilastry s profilovanými hlavicemi, zdobenými čabrakami, vynášejícími mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsu pod střechou. Kaple je vetknuta do ohradní zdi hřbitova.

Jednolodní vnitřní prostor kaple s modře omítanými stěnami, členěnými bílými štukovými pilastry se zdobenými hlavicemi, je plochostropý, krytý fabionovým stropem. V prostoru nad vstupem je umístěna drobná, rovně podstrojená dřevěná kruchta mírně prohnutou předprsní a dřevěnou balustrádou.

Vnitřní zařízení kaple tvoří barokní sochařský portálový oltář Panny Marie Bolestná z konce 18. století od místního umělce. Ve středu oltáře je v zasklené skříni umístěno barokní sousoší Piety před zlacenou svatozáří a křížem s andílčími hlavami v oblacích po stranách. Po stranách jsou postaveny pilíře a sloupy se zdobenými zlacenými hlavicemi, vynášející nástavec oltáře s bílou sochou Boha Otce se Zeměkoulí ve zlacené svatozáři. Po obou stranách oltáře jsou situovány průchody brankami do zaoltářního prostoru. Při levé straně oltáře je postavena kamenná křtitelnice s kruhovou mísou. V lodi jsou postaveny dřevěné lavice ve dvou řadách.

 

Fotodokumentace

Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné v průběhu rekosntrukce na počátku 90. let 20. století
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | barokní sousoší Piety na oltáři v roce 1993
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné ve Valči - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple od severu - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | vstupní průčelí hřbitovní kaple - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné ve Valči - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | vstupní průčelí kaple Panny Marie Bolestné - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | vstupní průčelí hřbitovní kaple - září 2013
 
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | interiér kaple Panny Marie Bolestné - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple vetknutá do ohradní zdi - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | kaple Panny Marie Bolestné od severozápadu - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné ve Valči - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple od západu - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | jihozápadní průčelí hřbitovní kaple - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | jihozápadní průčelí kaple Panny Marie Bolestné - květen 2012
 
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | jihozápadní průčelí kaple Panny Marie Bolestné - září 2013
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple od jihu - květen 2012
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné od jihu - květen 2012
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné ve Valči - květen 2012
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | závěr kaple od jihozápadu - květen 2012
Valeč - kaple Panny Marie Bolestné | hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné ve Valči - květen 2012
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 172
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 390
Zeischka, A. 1998 : Čtyři sta let hřbitova ve Valči, Historický sborník Karlovarska VI., Karlovy Vary, 78/84

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz