přeskočit k navigaci »

Úvod > Města a obce > Doupovské Mezilesí (Olitzhaus)

Doupovské Mezilesí (Olitzhaus)

Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | Doupovské Mezilesí (Olitzhaus)

Nejvýše položená obec v okrese Žlutice, Doupovské Mezilesí, německy Olitzhaus, vznikla v 17. století v místech zaniklé středověké vsi na východním svahu táhlého vrchu U ruské věže asi 6,5 km jihozápadně od Doupova. První zmínka pochází z roku 1720, kdy patřila k panství Kysibel (Stružná). Po začlenění do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 byla celá zástavba obce v průběhu 2. poloviny 50. let 20. století zbořena.

 

Objekt: zaniklá obec

Typologie: zaniklé obce

Kategorie: města a obce

Obec: Doupovské Mezilesí (Olitzhaus)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na východním svahu táhlého vrchu U ruské věže asi 6,5 km jihozápadně od Doupova

Nadmořská výška: 822-850 m n. m.

GPS: 50°12'31.532"N, 13°5'13.246"E

Období vzniku: 17. století

První písemná zmínka: 1720

Rozloha katastru: 8,04 km²

Počet domů: 12 (1930)

Počet obyvatel: 66 (1930)

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 2. polovina 50. let 20. století

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: nepřístupné

Historie objektu

Novověká ves Doupovské Mezilesí, německy Olitzhaus, vznikla patrně v průběhu 17. století v místech zaniklé středověké vsi Bernardsgrün na východním svahu táhlého vrchu U ruské věže (Eacker Berg, 912 m n. m.) asi 6,5 kilometru jihozápadně od Doupova v jižní části Doupovských hor. K roku 1580 je zde připomínaná pouze panská hájovna spravující lesní revír zvaný „Ahlholz“ náležící k panství Kysibl (Stružná). Kolem hájovny byly v průběhu 17. století postupně vystavěna další stavení, které se stala základem pozdější vsi.

První písemná zmínka o vsi Doupovské Mezilesí pochází však až z roku 1720, kdy patřila k panství Kysibel (Stružná). Podle Tereziánského katastru z roku 1748 stával ve vsi kromě několika domů vrchnostenský dvůr pro chov jalového dobytka a panská hájovna. Místní děti musely od roku 1839 navštěvovat hodinu pěší chůze vzdálenou školu v Bražci. V roce 1847 stávalo ve vsi 13 domů, ve kterých žilo 83 obyvatel, a panská hájovna. Farou spadala ves ke kostelu sv. Bartoloměje v Bražci.

Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se stalo Doupovské Mezilesí roku 1850 samostatnou obcí v politickém okrese Žlutice. Katastr obce měřil 8,04 km². S nadmořskou výškou 822-850 bývalo Doupovské Mezilesí nejvýše položenou obcí v okrese Žlutice. Většinu zdejších pozemků drželi vlastníci z jiných obcí, 714 hektarů patřilo k vrchnostenskému statku Stružná. Kvůli vyšší nadmořské výšce bylo vyhledávanou obživou místních obyvatel pícninářství a dřevařský průmysl. Obyvatelé obce pracovali v lese, jen muži ze dvou zdejších rodin Sacherů a Weiβů se po dvě generace živili jako tesaři a v zimních měsících pracovali jako dřevorubci. Při pěší cestě do Mlýnské severně od vsi stávaly dva hospodářské objekty. Obere Hosagrünschupfe sloužil pro krmení lesní zvěře a Untere Hosagrünschupfe byl na přelomu let 1940/1941 využíván jako ovčín a obydlí pastýřů. Severovýchodně pod vsí se nacházely dva panské rybníky Tišina (Oberer a Unterer Listeich), nad kterými pramení Ratibořský potok (Liss Bach) a v jejich okolí se vyskytuje rašelina.

Po zavedení povinné školní docházky v roce 1869 docházely místní děti do 4 kilometry vzdálené školy v Dlouhé. V zimě probíhala výuka v soukromém domě v Doupovském Mezilesí. V roce 1889 byla v Doupovském Mezilesí zřízena jednotřídní pobočka školy v Bražci, kterou navštěvovalo 15 žáků. Výuka probíhala v pronajatých místnostech, později se přesunula do dřevěné budovy čp. 12. Výuku navštěvovaly rovněž děti ze 3 kilometry vzdálené osady Těš. V obci nestával kostel ani žádná kaple. Věřící docházeli na bohoslužby do farního kostela sv. Bartoloměje na Kostelní Horce u Bražce. Na domě čp. 5 Karla Heina bývala umístěna malá obecní zvonička, kterou obsluhovali obyvatelé domu. Nejbližší železniční stanice bývala v Těšeticích. Pošta sídlila v Bochově a během zim do vsi přicházely zásilky pouze dvakrát týdně. Ve vsi nebyl obchod a nakupovat se chodilo do Dlouhé, Bochova nebo Doupova.

Doupovské Mezilesí bývalo oblíbeným výletním místem dosažitelným po značených lesních cestách, 3,5-4 hodiny z Karlových Varů, 2 hodiny z Bochova a 1,5 hodiny z Doupova. V obci stával hostinec „Zur Bergeshöhe“ čp. 3 Josefa Weiβe. Okolní stráně byly v zimě hojně využívány k lyžování a sáňkování a jeden čas zde stával rovněž skokanský můstek. Velmi oblíbený byl zdejší ples dřevorubců, na který přijížděli dřevorubci a lesní dělníci z širokého okolí. Kapela byla vždy sestavena z tahací harmoniky, houslí, trubky a malého bubínku s trianglem.

V roce 1895 zde žilo 85 obyvatel. V roce 1900 byla stržena budova staré hájovny čp. 1. Nová panská hájovna hraběte Sternberga pak byla v objektu čp. 14, kterou vedl před rokem 1945 lesní správce R. Fischer. Před první světovou válkou byl starostou obce Anton Grund, po něm v letech 1914-1918 Johann Sacher z usedlosti čp. 13. Během bojů 1. světové války padli na frontě celkem 4 občané obce. V letech 1918-1923 byl starostou obce Peter Kieβwetter. Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 77 obyvatel, z toho 39 mužů. Všichni byli německé národnosti a římskokatolického vyznání. V letech 1923-1936 byl starostou obce Johanny Sacher z usedlosti čp. 13. Podle sčítání lidu z roku 1930 měla vesnice 66 obyvatel německé národnosti a římskokatolického vyznání.

V letech 1936-1937 byl starostou obce Robert Schuh. Dne 24. května 1936 byl před budovou obecní školy čp. 12 odhalen pomník obětem 1. světové války. Dne 12. června 1936 však původní dřevěná školní budova vyhořela a roku 1937 byla nově vystavěna za 130.000 korun. Posledním starostou obce byl v letech 1938-1945 Anton Kieβwetter z usedlosti čp. 6 a posledním místním učitelem byl Karl Tieber, který vyučoval od 1. září 1942 do 25. června 1945. Když byli v roce 1945 v místní školní budově ubytováni uprchlíci ze Slezska, probíhala výuka v místnosti pro uskladnění učebních materiálů.

Během druhé světové války byly do vsi přestěhovány děti z německých měst, ohrožovaných nálety spojenců, např. z Ulmu, které navštěvovaly rovněž místní školu. Za války byla do vsi nasazena na lesní práce také řada válečných zajatců. Když byla v květnu 1945 silnice z Prahy na Karlovy Vary již obsazena Rudou armádou, snažilo se mnoho německých vojáků dostat na západ přes Doupovské hory. Několik jich přešlo i přes Doupovské Mezilesí. Na samém konci války spáchala místní školačka Berta Sacher sebevraždu v nedalekém rybníku Tišina.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války nebyla ves již nikdy znovu zcela dosídlena a roku 1950 zde žili pouze 4 stálí obyvatelé. Po roce 1945 byl užíván oficiálně název vsi Olíčov, jako český ekvivalent německého Olitzhaus a to až do úředního přejmenování na Doupovské Mezilesí. Po začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1954 bylo vysídleno i nové obyvatelstvo a celá zástavba bývalé obce v průběhu druhé poloviny padesátých let 20. století následně zbořena. Roku 1964 je bývalá ves uváděna jako zničená. Dnes se v prostoru bývalé obce nacházejí pouze zarostlé rozvaliny domů, několik sklepení, studny a rozvalený pomník obětem 1. světové války. V okolí se rozkládají mokré upolínové louky s horskými druhy rostlin.

 

1847

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1950

1950

Obyvatelé

83

69

89

85

75

72

77

66

4

Domy

13

14

14

13

12

12

12

12

9

 

Fotodokumentace

Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | ves Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) na Müllerově mapě Čech z roku 1720
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | ves Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) na výřezu mapy 1. vojenského Josefského mapování z roku 1766
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | ves Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) na výřezu mapy výřezu mapy stabilního katastru z roku 1842
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | historická pohlednice obce Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) s panskou hájovnou čp. 14 z doby kolem roku 1910
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | kolorovaná pohlednice obce Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) s panskou hájovnou čp. 14 z doby kolem roku 1910
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | historická pohlednice obce s hostincem Zur Bergeshöhe čp. 3 Fritze Hauschilda z doby před rokem 1945
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | historická pohlednice obce Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) z roku 1930
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | hostinec Zur Bergeshöhe čp. 3 Josefa Weisse na výřezu pohlednice obce Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) z roku 1930
 
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | obec Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) na leteckém snímku vojenského mapování z roku 1938
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | vysídlená obec Doupovské Mezilesí na leteckém snímku vojenského mapování z roku 1956
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | obec Doupovské Mezilesí po celkové demolici na leteckém snímku vojenského mapování z roku 1962
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | prostor zaniklé obce Doupovské Mezilesí na leteckém snímku z roku 2010
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | místo zaniklé obce Doupovské Mezilesí od severozápadu - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | průjezdní silnice zaniklou obcí Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny obecní školy čp.12 v severní části zaniklé obce Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny obecní školy čp.12 v severní části zaniklé obce Doupovské Mezilesí - březen 2019
 
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | bývalá cesta směrem na Mlýnskou - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | studna u jednoho z domů v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | klenuté sklepení jednoho z domů v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
 
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny zbořených usedlostí v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | průjezdní silnice zaniklou obcí Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | průjezdní silnice zaniklou obcí Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | bývalá cesta mezi domy ve východní části zaniklé obce Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | cihla s nápisem Karlsbad z jednoho ze stržených objektu v zaniklé obci - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | klenuté sklepení jednoho z domů v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - duben 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | průjezdní silnice zaniklou obcí Doupovské Mezilesí - březen 2019
 
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | kamenný sloupek bývalého oplocení v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | kamenný portálek vstupu do sklepení v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - duben 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | klenuté sklepení jednoho z domů v zaniklé obci Doupovské Mezilesí - duben 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | průjezdní silnice zaniklou obcí Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | rozvaliny panské hájovny čp.14 na jižním okraji zaniklé obce Doupovské Mezilesí - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | místo zaniklé obce Doupovské Mezilesí od jihozápadu - březen 2019
Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) | stromořadí při bývalé cestě do Javorné nad zbořenou hájovnou čp. 14 - březen 2019
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 138.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II, Chomutov 2004, s. 26-27.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 22.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 319-322.
František PALACKÝ, Popis království českého, Praha 1848, s. 422.
Filip PREKOP, Jiří CRKAL, David ČERNÝ, Petr KRIŠTUF, Vojtěch PEKSA, Nová zjištění průzkumu zakázané krajiny Doupovských hor - zaniklé středověké vesnice, Archaeologia historica 46/1, Brno 2021, s. 39-41.
Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny (M–Ř). Svazek III., Praha 1951, s. 271–272.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Zwenter Theil. Ellbogner Kreis, Praha 1785, s. 148.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 161.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 13.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 97.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 93.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz