přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Dubina - tvrz

Dubina - tvrz

Dubina - tvrz |

Gotická tvrz byla vystavěna zřejmě v průběhu 14. století na ostrožně nad soutokem řeky Ohře a Lučinského potoka nad dnešní vsí Dubina (Eichenhof). Tvrz vznikla patrně jako manství cisterciáckého kláštera v Oseku snad v souvislosti s osadou Pfaffengrün, předchůdkyní dnešní vsi. V roce 1429 byla tvrz patrně pobořena Jakoubkem z Vřesovic, který tudy táhl obsadit město Ostrov. Tvrz nebyla poté již nikdy obnovena a postupně zanikla. Lokalita s dochovanými valy a příkopem je dnes zcela zarostlá náletovými křovinami.

 

Objekt: gotická tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Dubina (Eichenhof)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na ostrožně nad soutokem řeky Ohře a Lučinského potoka nad vsí

GPS: 50°14'31.066"N, 12°59'22.857"E

Období vzniku: 14. století

Období zániku: 1429

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Gotická tvrz byla vystavěna zřejmě v průběhu 14. století na ostrožně nad soutokem řeky Ohře (Eger) a Lučinského potoka (Hotschelohbach), v minulosti lidově zvané Ingersbühl či Münichsbühl, nad dnešní vsí Dubina (Eichenhof). Historické písemné prameny a zprávy o zdejším panském sídle však zcela chybí.

Tvrz vznikla patrně jako manství cisterciáckého kláštera v Oseku, kterému zdejší zboží v šemnickém újezdu patřilo již od počátku 13. století, snad v souvislosti s bývalým dvorem Pfaffenhof a mlýnem Pfaffenmühle v údolí, pozdější osadou Pfaffengrün, předchůdkyní dnešní vsi. V držení oseckého kláštera zůstala zdejší tvrz spolu s osadou až do husitských válek. V roce 1429 byla tvrz patrně pobořena husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, který tudy táhl z hradu Andělská Hora obsadit město Ostrov. Roku 1434 poté císař Zikmund zastavil Loketsko spolu s Andělskou Horou, Ostrovem a mezi nimi ležícím Šemnickým újezdem Kašparu Šlikovi. Zdejší poničená tvrz tehdy ztratila svou vojensko-správní funkci, nebyla již nikdy obnovena a postupně zanikla.

V roce 1908 prozkoumal, zaměřil a zakreslil pozůstatky tehdy dochovaného zdiva tvrze i samotného, stále ještě odlesněného tvrziště badatel Gustav Kutschera, který zachytil ještě část dochované velené klenby objektu. Během druhé poloviny však došlo k další devastaci středověké situace a destrukci kamenných zdí, lokalita postupně zarostla stromy a náletovými křovinami a následně postupně upadla v zapomnění.

 

Popis objektu

Pozůstatky tvrze zaujímají konec vrcholové plošiny ostrožny spadající severními svahy do údolí řeky Teplé a na jihovýchodě do údolí Lučinského potoka. Dobře zachované okrouhlé tvrziště o průměru asi 40 metrů je chráněno dochovaným kruhovým příkopem s předsazeným vnějším valem. Na okrouhlé ploše vlastního jádra bývalé tvrze se nalézají pozůstatky kamenného zdiva gotického patrového objektu neznámé podoby na podélném obdélném půdorysu o vnitřních rozměrech 4,8 x 12 metrů. Přízemí objektu bývalo zaklenuto valenou klenbou. Jednalo se patrně o jednoduchou obytnou věžovitou stavba z lomového kamene s analogií v nedalekých Přemilovicích.

V horní kulturní vrstvě byla povrchovým sběrem na počátku 20. století nalezena pouze keramika z období konce středověku. Lokalita je dnes narušena výkopy amatérských hledačů pokladů.

 

Fotodokumentace

Dubina - tvrz | dokumentace lokality Gustavem Kutscherou z roku 1908
Dubina - tvrz | odlesněné tvrziště na leteckém snímkování z roku 1952
Dubina - tvrz | dochované gotické tvrziště nad vsí Dubina - březen 2014
Dubina - tvrz | severozápadní část dochovaného tvrziště - březen 2014
Dubina - tvrz | hmota vnějšího valu na severozápadě lokality - březen 2014
Dubina - tvrz | průběh vnějšího valu v severní části lokality - březen 2014
Dubina - tvrz | prostor vlastního jádra gotického tvrziště - březen 2014
Dubina - tvrz | z větší zanesený příkop v západní části lokality - březen 2014
 
Dubina - tvrz | prostor vlastního jádra dochovaného tvrziště - březen 2014
Dubina - tvrz | pozůstatky kamenného zdiva gotické tvrze - březen 2014
Dubina - tvrz | pozůstatky kamenného zdiva gotické tvrze - březen 2014
Dubina - tvrz | gotické zdivo zaniklé tvrze z lomového kamene - březen 2014
Dubina - tvrz | průběh vnějšího valu ve východní části lokality - březen 2014
Dubina - tvrz | zarostlý prostor vlastního jádra tvrziště - březen 2014
Dubina - tvrz | prostor vlastního jádra gotického tvrziště - březen 2014
Dubina - tvrz | dochované gotické tvrziště nad vsí Dubina - březen 2014
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 21/22
Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 45

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz