přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého

Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého

Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1900 od akademického sochaře Ferdinanda Demetze ze St. Ulrichu in Gröden byla osazena v roce 1908 v dřevěném přístřešku u mostu přes Ohři v tehdejší osadě Egerbrück při cestě do Pulovic asi 900 m severozápadně od obce Šemnice (Schömitz). Plastika nahradila zničenou barokní sochu z 18. století, strženou během povodně v roce 1811. V 50. letech 20. století však byla plastika odstraněna. Zchátralý přístřešek byl rozebrán v roce 2007.

 

Objekt: figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Šemnice (Schömitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u mostu přes Ohři při silnici do Pulovic asi 900 m severozápadně od obce

GPS: 50°14'40.268"N, 12°58'11.446"E

Období vzniku: 1900

Architekt: Ferdinand Demetz

Období devastace: 50. léta 20. století

Stav: zachovalé částečně

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původní kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého od neznámého autora byla osazena v 18. století na dřevěném mostě přes řeku Ohři v tehdejší osadě Egerbrück při cestě do Boru asi 900 metrů severozápadně od obce Šemnice (Schömitz). Blíže neznámý stavebník, patrně některý ze zdejších statkářů, současně rovněž založil nadaci k údržbě sochy se základním kapitálem, který do roku 1806 dosáhl výše 97 zlatých a 18 1/4 krejcaru. Během povodně v roce 1811 však byla socha sv. Jana Nepomuckého stržena do řeky a silně poškozena.

Do roku 1900 se kapitál na údržbu sochy navýšil pouze na 2.184 koruna a 84 halířů. V roce 1900 schválily příslušné orgány nákup nové sochy sv. Jana Nepomuckého za cenu kolem 1.000 korun. Vytvoření nové plastiky bylo následně zadáno u firmy akademického sochaře Ferdinanda Demetze ze St. Ulrichu in Gröden v Tyrolsku. Po dodání objednané sochy se však nepodařilo nalézt vhodné místo pro její osazení na mostě přes řeku Ohři, ani v jeho blízkosti na pravém břehu. Socha byla proto dočasně umístěna ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru.

V roce 1908 byla poté na levém břehu řeky Ohře úsilím vikáře Andrease Köstlera, děkana v Andělské Hoře, vystavěna menší kaple v podobě dřevěného pseudogotického přístřešku, do kterého byla následně nová socha sv. Jana Nepomuckého ze Svatoboru přenesena. Rovněž účet za vytvoření plastiky byl uhrazen se souhlasem příslušných orgánů teprve dne 14. června 1908 správcem pokladny kostela sv. Máří Magdalény v Boru pod patronátním úřadem v Ostrově formou cenných papírů v hodnotě 1.606 korun a 94 halířů a zbylou částkou 22 korun a 22 halířů v hotovosti.

V padesátých letech 20. století strhly dřevěný most přes Ohři plující kry během jarního tání. Na jeho místě byl následně vybudován provizorní železný montovaný most typu Bailley Bridge z dodávek poválečné pomoci mezinárodní organizace UNRA. Z důvodu větší ochrany před velkou vodou byly na obou březích strženy základy původního mostu a vybudovány nové, o metr vyšší betonové pilíře. Vzhledem k navýšení tělesa vozovky v souvislosti s úpravami mostu, se socha světce s přístřeškem ocitla pod úrovní okolního terénu. Přístřešek byl proto provizorně navýšen přidáním podesty z betonových tvárnic. Patrně ještě v padesátých letech 20. století byla vrcholová plastika odstraněna či ukradena. Někdy během druhé poloviny 20. století byla poté nakonec odstraněna rovněž horní část podstavce a namístě zůstal pouze jeho sokl. Neudržovaný přístřešek chátral, z dřevěné konstrukce bylo postupně odstraněno bednění.

Na počátku roku 2007 přístřešek z důvodu špatného technického stavu nafotil, označil, rozebral majitel sousedního domu čp. 40 Petr Nývlt, který později předal uložené rozebrané díly dřevěné konstrukce starostovi obce Šemnice Vladislavu Tůmovi pro pozdější obnovu objektu. Později však byly tyto původní prvky ztraceny. Na místě pod krajnicí vozovky zůstal pouze pískovcový sokl podstavce na kamenném pilíři. Pozemek patří Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje.

Díky dlouholetému úsilí pana Petra Nývlta přistoupila obec Šemnice na možnost vytvoření nové plastiky a osazení na původním místě u mostu přes Ohři. Řezbář Jiří Lain z Abertam mezitím v roce 2015 vyřezal novou, 150 cm vysokou, silně lidovou malovanou sochu sv. Jana Nepomuckého z dubového dřeva.

 

Popis objektu

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci. Vrcholová figurální plastika světce dnes již neznámé podoby, snad vytvořená z pískovce, bývala osazena na vrcholu hranolového pískovcového podstavce neznámé podoby a provedení. Základnu podstavce tvořil dochovaný hranolový pískovcový sokl se zkosenými horními hranami a rozšířenou profilovanou plastickou patkou. Zadní strana soklu je hladká, bez zdobení či nápisů. Podstavec býval postaven na hranolovém pilíři čtvercového půdorysu, vystavěném z hranolových žulových kvádrů, který vyrovnával svažitý terén.

Nad plastikou býval vynesen krytý hranolový dřevěný pseudogotický přístřešek trámové konstrukce. Všechny čtyři strana byly završeny trojúhelníkovými štíty se sedlovými stříškami. Vstup byl veden vysokým obdélným vchodem, zakončeným lomeným obloukem. Stěny přístřešku byly patrně pokryty prkny či latěmi. V sousedství přístřešku byla postavena jednoduchá vysoká trámová zvonička.

 

Fotodokumentace

Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralý přístřešek u mostu přes Ohři na počátku roku 2007
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana zchátralého přístřešku na počátku roku 2007
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralý přístřešek u mostu přes Ohři na počátku roku 2007
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | zchátralý přístřešek u mostu přes Ohři na počátku roku 2007
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | sokl podstavce u mostu přes Ohři - září 2014
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | dochovaný sokl podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Ohři v Šemnici - září 2014
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | dochovaný sokl podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého na zděném kamenném pilíři - září 2014
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | dochovaný sokl podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Ohři v Šemnici - září 2014
 
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | zadní strana soklu podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Ohři v Šemnici - září 2014
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | přední strana soklu podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Ohři v Šemnici - září 2014
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | dochovaný sokl podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Ohři v Šemnici - září 2014
Šemnice - socha sv. Jana Nepomuckého | nová vyřezávána lidová socha sv. Jana Nepomuckého od řezbáře Jiřího Laina v roce 2015
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 149
SOA Karlovy Vary (698, FÚ Svatobor): Farní kronika Svatobor, 2. svazek 1840-1951, Státní oblastní archiv v Karlových Varech

 
 

Komentáře: přidat další

P.Nývlt (22.09.2018 14:13)

Tak nám tu kapličku dnes 22.9.2018 vysvětili.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz