přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Pulovice - kaplička sv. Huberta

Pulovice - kaplička sv. Huberta

Pulovice - kaplička sv. Huberta |

Zděná výklenková kaplička byla postavena v roce 1866 na místě starší kapličky či kříže ve skupině tří mohutných lip při pravé bývalé cestě do Boru v polích severozápadně od vsi Pulovice (Pulwitz). Po roce 1945 však přestala být udržována a někdy ve 2. polovině 20. století byla nakonec pobořena a rozebrána na stavební materiál. V roce 2014 byla na místě zbořeného objektu vystavěna nová výklenková kaplička.

 

Objekt: výklenková kaplička

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Pulovice (Pulwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve skupině mohutných lip v polích severozápadně od vsi

GPS: 50°15'14.886"N, 12°57'28.051"E

Období vzniku: 1866

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2014

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původní zděná výklenková kaplička, lidově nazývaná Polní kaple (Feldkapelle), byla postavena v roce 1866 podle návrhu neznámého architekta patrně na místě starší kapličky či kříže ve skupině tří mohutných lip nedaleko rozcestí při pravé straně bývalé cesty do Boru v polích severozápadně od vsi Pulovice (Pulwitz). Farou spadala kaplička ke kostelu sv. Maří Magdalény v nedalekém Boru.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaplička udržována a postupně chátrala. Výzdoba kapličky byla následně rozkradena či zničena. Někdy ve druhé polovině 20. století však byla nakonec zdevastovaná kaplička pobořena, zbytky objektu byly mítními chataři rozebrány na stavební materiál. Na počátku 21. století se na jejím místě nacházely pouze základy stavby do výšky asi 10 centimetrů a trocha sutin.

V roce 2014 byl z iniciativy Ing. Vladimíra Matějů ze zemědělské společnosti Statek Bor - Zeos spol. s r.o. ve spolupráci s okresním mysliveckým spolkem Bor provedena obnova zbořené kapličky s celkovým nákladem zhruba 90.000 Kč. Obraz sv. Huberta vytvořil Mgr. Petr Malecký. Během obnovy byl vyzvednut kamenný blok s vysekaným letopočtem 1866, tvořící původně základ zbořené kapličky, který byl následně osazen na okraj přístupového chodníku. V sobotu 26. července 2014 byla následně dokončená kaplička knězem Mgr. Františkem Kiššem slavnostně zasvěcena sv. Hubertu.

 

Popis objektu

Plochá výklenková kaplička na podélném obdélném půdorysu o rozměrech zhruba 1 x 1,5 metru, krytá sedlovou stříškou s pálenou krytinou. V nice na přední straně kapličky býval původně umístěn dřevěný reliéf s motivem Ukřižování Ježíše Krista z 19. století. Dnes je v obdélném výklenku s žulovými překlady osazen novodobý obraz sv. Huberta od malíře Mgr. Petra Maleckého z roku 2014.

Vnější stěny kaple jsou hladké, završené profilovanou vynesenou římsou pod střechou. Zadní stěna kapličky je hladká, bez profilace. Základnu kaplička tvoří vyzděný sokl z lomového kamene s vytvořeným klekátkem na přední straně. Ke kapličce je vytvořen pochozí chodníček z lomového kamene s jednoduchým zábradlím z dřevěných tyčí, na jehož počátku je osazen kamenný blok s vysekaným letopočtem 1866, tvořící původně základ zbořené kapličky.

 

Fotodokumentace

Pulovice - kaplička | skupina tří mohutných lip v polích u Pulovic - říjen 2013
Pulovice - kaplička | pozůstatky rozvalené výklenkové kapličky - říjen 2013
Pulovice - kaplička | základové zdivo původní výklenkové kapličky - říjen 2013
Pulovice - kaplička | základové zdivo původní výklenkové kapličky - říjen 2013
Pulovice - kaplička sv. Huberta | slavnostní vysvěcení obnovené kapličky 26. července 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | slavnostní vysvěcení obnovené kapličky 26. července 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | slavnostní vysvěcení obnovené kapličky 26. července 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | světící kněz Mgr. František Kišš dne 26. července 2014
 
Pulovice - kaplička sv. Huberta | výklenková kaplička sv. Huberta u Pulovic - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | výklenková kaplička sv. Huberta - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | výklenková kaplička sv. Huberta u Pulovic - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | přední strana výklenkové kapličky sv. Huberta - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | přední strana kapličky - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | nový obraz sv. Huberta - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | výklenková kaplička sv. Huberta - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | výklenková kaplička sv. Huberta u Pulovic - září 2014
 
Pulovice - kaplička sv. Huberta | zadní strana výklenkové kapličky sv. Huberta - září 2014
Pulovice - kaplička sv. Huberta | výklenková kaplička sv. Huberta u Pulovic - září 2014
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 96

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz