přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého

Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého

Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého |

Kamennou kapli sv. Jana Nepomuckého nechal vystavět v době kolem roku 1830 Christoph Glasser při rozcestí na západním okraji dnes již zcela zaniklé české části osady Rozhraní (Halbmeil). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a roku 1953 byla nakonec spolu s osadou z důvodu vzniku hraničního pásma zbořena. Na počátku 21. století se na místě stržené kaple nacházelo pouze základové zdivo, na kterém byla poté v letech 2013-2014 vystavěna replika kaple. Dne 17. května 2014 byla následně obnovená kaple slavnostně vysvěcena.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Rozhraní (Halbmeil)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při rozcestí na západním okraji dnes již zcela zaniklé české části osady

GPS: 50°26'1.04"N, 12°48'6.4"E

Období vzniku: kolem roku 1830

Architekt: neznámý

Stavebník: Christoph Glasser

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1953

Rekonstrukce: 2013-2014

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamennou kapli sv. Jana Nepomuckého nechal vystavět v době kolem roku 1830 Christoph Glasser z usedlosti čp. 1 nedaleko rozcestí při cestě ke svému stavení na západním okraji dnes již zcela zaniklé české části osady Rozhraní (Halbmeil), dnes lidově nazývané Mílov, která se původně rozkládala na obou stranách státní hranice. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Václava v Ryžovně. Kaple sloužila obyvatelům osady z české i saské části osady a rovněž poutníkům a pocestným na hojně využívané staré jáchymovské cestě mezi Božím Darem a Breitebrunnem.

Po nuceném vysídlení německého obyvatestva na konci druhé světové války nebyla osada z důvodu polohy v těsné blízkosti státní hranice již nikdy dosídlena, kaple přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. V roce 1953 byla kaple spolu s celou zástavbou bývalé osady zbořena a následně zde bylo zřízeno nepřístupné hraniční pásmo se strážnými věžemi.

Na počátku 21. století se na místě zbořené kaple nacházelo pouze základové zdivo kaple, v zadní části trosek rostl smrček. V roce 2004 byla v sousedství pozůstatků kaple instalována pamětní deska a vybudováno posezení v rámci přeshraničního setkání u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie, pořádané Krušnohorským spolkem (Erzgebirgszweigverein) z Breitenbrunnu a občanským sdružením Abertamy.

Díky dlouholetému úsilí a iniciativě Klause Frankeho z Krušnohorského spolku (Erzgebirgszweigverein) z Breitenbrunnu přistoupilo u příležitosti 60. výročí demolice v roce 2013 město Boží Dar spolu s partnerskou obcí Breitenbrunn v Sasku k obnově kaple sv. Jana Nepomuckého s celkovým nákladem zhruba 500.00 Kč za přispění ve výši 85% z rozpočtu evropského Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Projekt obnovy kaple se stal symbolem usmíření mezi Čechy a Němci.

Stavební práce byly zahájeny dne 27. září 2013 a již dne 31. října 2013 byla replika zbořené kaple dokončena. Dobrovolníci ze saského Krušnohorského spolku odhalili základy stržené kaple. Samotnou stavbu kaple provedla stavební firma ABC z Chomutova ve spolupráci s firmou Queck ze Stützengrünu. Nová kaple byla vystavěna na základech původní sakrální stavby, na její stavbu byly použity kameny a žulové ostění oken i dveří, do dlažby kaple bylo symbolicky vloženo po jednom původním kameni z každého z devíti zbořených stavení bývalé osady.

Dne 26. února 2014 se následně uskutečnilo slavnostní otevření dokončené kaple a symbolické předání veřejnosti za účasti zástupců města Boží Dar, obce Breitenbrunn a všech, kteří se podíleli na obnově objektu. V následujících měsících bylo přistoupeno k vymalování interiéru kaple, vybavení inventářem a úpravě okolí objektu.

V sobotu 17. května 2014 poté proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené kaple kaple sv. Jana Nepomuckého v zaniklé osadě Rozhraní českým a německým farářem za účasti dvou posledních žijících rodáků, zástupců měst a obcí, nejrůznějších spolků a více jak 600 obyvatel z české i německé strany hranice. Kaple v bývalém rozhraní by se měla stát poutním i turistickým cílem s historickým duchovním rozměrem a místem setkávání českých a německých obyvatel.

 

Popis objektu

Kamenná kaple na obdélném půdorysu o rozměrech asi 4,3 x 6 metrů s trojboce uzavřeným presbytářem, krytá břidlicovou valbovou střechou s otevřenou oplechovanou šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou zvonovitou bání. Původní kaple bývala bez zvoničky. Celková výška kaple dosahuje 5 metrů. Vstupní severovýchodní průčelí kaple, prolomené obdélným vchodem s žulovým ostěním a dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, je završeno trojúhelníkovým štítem s obdélným okénkem v ose. Na jednoduché římse v omítce oddělující štít je vyveden nápis: „Kaple sv. Jana Nepomuckého / St. Nepomuk Kapelle“.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom menším obdélném okénku s žulovým ostěním. Vnější stěny kaple jsou nad soklem z lomového kamene opatřeny hrubou omítkou bez členění, na závěrové stěně presbytáře je vyveden jedoduchý latinský kříž. Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý dřvěným trámovým stropem. Podlaha kaple je kryta kamennou dlažbou s kameny ze zbořených stavení na české straně osady. Na závěrové stěně presbytáře je nad oltářním pultem vyvedena nástěnná malba sv. Jana Nepomuckého. Po stranách jsou zavěšeny obrazy Panny Marie a Ježíše Krista. V prostoru kaple jsou pak postaveny dvě dvojice dřevěných lavic.

 

Fotodokumentace

Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého v bývalé osadě Rozhraní (Halbmeil) v době před rokem 1945
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého před rokem 1945
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | základy zbořené kaple před obnovou na počátku 21. století
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | odhalení základového zdiva původní kaple - říjen 2013
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | stavba repliky kaple sv. Jana Nepomuckého - říjen 2013
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | pokládání dlažby z kamenů ze zbořených domů - říjen 2013
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní otevření dokončené kaple dne 26. února 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 17. května 2014
 
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 17. května 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 17. května 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | vysvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého dne 17. května 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | slavnostní vysvěcení obnovené kaple dne 17. května 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | replika kaple sv. Jana Nepomuckého na Rozhraní - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | vstupní průčelí obnovené kaple - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | obnovená kaple od východu - říjen 2014
 
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | obnovená kaple v bývalé osadě Rozhraní - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | obnovená kaple od východu - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | jihovýchodní průčelí kaple - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | obnovená kaple sv. Jana Nepomuckého od jihu - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | replika kaple sv. Jana Nepomuckého na Rozhraní - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | závěr kaple sv. Jana Nepomuckého od jihozápadu - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od západu - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | severozápadní průčelí kaple - říjen 2014
 
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | interiér obnovené kaple - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého | interiér obnovené kaple sv. Jana Nepomuckého - říjen 2014
Rozhraní - kaple sv. Jana Nepomuckého  | kaple sv. Jana Nepomuckého v bývalém Rozhraní - říjen 2014
 
 
 

Komentáře: přidat další

Hans-Jochen Fritzsche (14.11.2017 14:19)

Hallo bitte wo bekomme ich eine Ansichtskarte von der Kapelle von St. Jana Nepomucky Vielen Dank für die Mühe Mit freundlichen Grüßen Hans-Jochen Fritzsche

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz