přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Rudné - kostel Navštívení Panny Marie

Rudné - kostel Navštívení Panny Marie

Rudné - kostel Navštívení Panny Marie |
 

Obec: Rudné (Trinksaifen)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°21'8.697"N, 12°41'10.860"E

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné příležitostně

Historie objektu

Barokní farní kostel Navštívení Panny Marie byl postaven 18. století na stráni v obci Rudné. Ke kostelu chodila v minulosti procesí věřících od kaple, nazývané Strickekapelle, která stávala v tzv. Liščího koutu (Fuchswinkel) ve Vysoké Peci. V letech 1985-1996 byl kostel rekonstruován nákladem českých a německých rodáků z Rudného a Vysoké Pece. Pod jižním průčelím kostela se nachází také bývalá barokní fara, která je v současnosti využívána pro potřeby ústavu sociální péče v Rudném, se kterým kostel sousedí.

 

Popis objektu

Jednolodní barokní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem krytý sedlovou střechou a valbovou střechou nad závěrem, která bývala původně doplněna polygonální zvoničkou, zakončenou cibulovou bání. Po jižní straně presbytáře je přistavěna obdélná sakristie se skoseným nárožím. Před západním hlavním průčelím je připojena hranolová věž krytá úzkou, vysokou jehlancovou střechou. Vnější stěny kostela jsou bez výrazného členění, v lodi prolomené čtyřmi páry širokých obdélných oken s půlkruhovými odsazenými záklenky. V presbytáři jsou pak tři stejná okna. Vchod do kostela je veden obdélným portálem na boční jižní straně věže.

Vnitřní prostor kostela je plochostropý, krytý rákosovým stropem na úsecích říms, v presbytáři se štukovým zrcadlem. Kruchta je doplněna dřevěným zábradlím.

Vnitřní zařízení kostela tvoří pseudorománský hlavní oltář, dva protějškové rokokové boční oltáře a rokoková kazatelna s bohatými figurálními reliéfy a sochami evangelistů. Z téže doby pochází i figurální sochařská výzdoba kruchty – dvě značně zlidovělé barokní sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. V presbytáři je umístěn barokní obraz sv. Alžběty z 2. poloviny 17. století.

 

Fotodokumentace

Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel s farou v Rudném na počátku 20. století
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie na počátku 20. století
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie před rokem 1945
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | biřmování v kostele Navštívení Panny Marie - květen 1936
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | biřmování v kostele Navštívení Panny Marie - květen 1936
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel v Rudném před rokem 1945
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel ve 2. polovině 20. století
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel ve 2. polovině 20. století
 
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | svatba v kostele Navštívení Panny Marie ve 2. polovině 20. století
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | hlavní průčelí kostela - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | severní průčelí kostela Navštívení Panny Marie - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | severní průčelí kostela Navštívení Panny Marie - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie v Rudném - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie - květen 2010
 
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel Navštívení Panny Marie - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie  | závěr kostela od východu - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel od jihovýchodu - květen 2010
Rudné - kostel Navštívení Panny Marie | kostel od jihovýchodu - květen 2010
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 262

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz