přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Teleč - zámek

Teleč - zámek

 

Obec: Teleč (Teltsch)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°7'15.009"N, 13°2'59.192"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Minimálně od 14. století patřila dnes již zcela zaniklá ves Teleč (Teltsch) k manskému systému hradu Hungerberg, převedenému později k Hartenštejnu. První písemná zmínka o vsi je z roku 1364, kdy zdejší léno držel Hrzek z Telče. Vznik zdejší tvrze tak můžeme klást do 14. století. V roce 1399 drželi zboží Petr a Hán z Telče, patrně Hrčovo potomkům. Později zde seděl Janek ze Stebna. Od roku 1437 připadla Teleč Ratiborským. Koncem 15. století je zde doložen Vítek z Ratiboře, po jehož smrti roku 1497 nastupuje Ctibor Martický z Martic. Počátkem 16. století byla ves rozdělena mezi sousední panství. V roce 1542 větší část Teleče s tvrzí koupil od Martických z Martic Anselm ze Steinsdorfu. Tehdy se tu připomínají již čtyři dvory. Ve druhé polovině 16. století byl Steinsdorfům statek s tvrzí propuštěn z manství. V roce 1588 Abrahám ze Steinsdorfu, Anselmův potomek, prodal tvrz Teleč, tehdy poprvé výslovně připomínanou, Kateřině ze Schreibersdorfu a jejímu synu Kašparovi. Roku 1760 získali od potomků Kryštofa ze Schreibsdorfu Teleč Steinbachové, kteří ji drželi do roku 1792 . Zřejmě již v 17. století se v Teleči vyvinulo nové panské sídlo, nazývané ve zprávách z 18. a 19. století zámkem. Šlo patrně o starou tvrz, která však již dávno ztratila svou vojenskosprávní funkci a byla přestavěna na pohodlnější zámek, sloužící majitelům až do 20. století. Poté se zde střídala řada dalších majitelů (Hoyerové, Korbové z Weidenheimu aj.) za nichž je vsi uváděn zámek. Statek si udržel samostatnost až do poloviny 19. století. Po roce 1948 prakticky celá ves včetně poplužního dvora se zámkem zanikla a na jejich místě byly vystavěny novodobé hospodářské objekty. Situace panských sídel vsi tak zůstává nevyjasněna.

 

Popis objektu

tvrz – Původně někteří autoři ztotožňovali budovu bývalé tvrze s objektem dnešní stodoly u zaniklého čp. 3, se střílnovými okénky a sklepy s valeně zaklenutým přízemím. Vzhledem k jeho stavební podobě a síle zdiva se však prokazatelně jednalo o hospodářský objekt.

Dnes se zdá pravděpodobnější, že původní středověká tvrz stávala v severozápadním průčelí bývalého poplužního dvora a později, zřejmě již během 17. století, byla přestavěna na zámek.

zámek – Obdélná budova neznámé podoby stávající v severozápadním nároží poplužního dvora. Zda využila konstrukcí původní středověké tvrze ovšem není úplně jisté.

 

Fotodokumentace

Teleč 1841 | výřez z katastrální mapy vsi Teleč z roku 1841 - při jejím severovýchodním okraji položen poplužní dvůr s budovou původní tvrze, později zámku T - severně od něho pak leží čp. 3 s hospodářskou budovou S považovanou mylně za bývalou tvrz
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 163
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 343/344
Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 338/339
Úlovec, J. 2000 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha, 297/298

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz