přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Těšetice - kaple Narození Páně

Těšetice - kaple Narození Páně

Těšetice - kaple Narození Páně | Těšetice - kaple Narození Páně

Pozdně barokní kaple Narození Páně z 1. poloviny 19. století, původně patrně zasvěcená Panně Marii, stávala na západním okraji návsi uprostřed vsi Těšetice (Tescheditz). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1964 byla nakonec zdevastovaná kaple zbořena a na jejím místě vybudováno parkoviště JZD.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Těšetice (Tescheditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°9'41.733"N, 13°5'9.412"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 1964

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pozdně barokní obecní kaple, zasvěcená původně patrně Panně Marii, byla postavena v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta v blízkosti obecní kašny u návesního rybníku na západním okraji návsi uprostřed vsi Těšetice (Tescheditz). Kaple je prvně zakreslena na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Linharta v Údrči. Ve druhé polovině 19. století byl v kapli instalován nový pseudogotický oltář. Patrně tehdy byla kaple nově zasvěcena Narození Páně. V době po roce 1918 byl v sousedství kaple vztyčen pomník obětem 1. světové války v podobě železného kříže na vysokém podstavci.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však již nebyla kaple využívána k církevním účelům, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno a interiér kaple sloužil jako skladiště. V roce 1964 byla nakonec tehdy již značně zdevastovaná kaple zbořena a na jejím místě vybudováno parkoviště strojů JZD.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple v klasicistních formách na obdélném půdorysu s připojeným trojboce uzavřeným presbytářem, krytá šindelovou sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou s otevřenou oplechovanou šestibokou sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání s makovicí a dvouramenným křížem na hrotnici. Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem, doplněným dvojicemi mohutných pilastrů po stranách, vynášejících mohutnou profilovanou římsu, bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s kruhovým okénkem v ose a dvouramenným křížem na vrcholu. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny dvojicí obdélných, polokruhově zakončených oken s ostěním v omítce. Vnější stěny kaple bývaly členěny mohutnými pilastry a završeny mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple býval plochostropý, krytý štukovým stropem.

Vnitřní zařízení kaple tvořil pseudogotický křídlový oltář z druhé poloviny 19. století s obrazem Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculaty), signovaným „Leon. Ledvinka“, a lidovými soškami Panny Marie (Madony) a sv. Václava z 19. století.

 

Fotodokumentace

Těšetice - kaple Narození Páně | kaple Narození Páně na návsi v Těšeticích na výřezu indikační skici mapy stablního katastru vsi z roku 1841
Těšetice - kaple Narození Páně | obecní kaple Narození Páně na návsi v Těšeticích na historickém snímku patrně ze 20. let 20. století
Těšetice - kaple Narození Páně | svěcení motorové stříčky sboru dobrovolných hasičů u kaple v Těšeticích v roce 1929
Těšetice - kaple Narození Páně | zchátralá kaple Narození Páně na návsi v Těšeticích od jihovýchodu - červenec 1961
Těšetice - kaple Narození Páně | štít zchátralé kaple Narození Páně v Těšeticích - červenec 1961
Těšetice - kaple Narození Páně | jižní průčelí zchátralé kaple Narození Páně v Těšeticích - červenec 1961
Těšetice - kaple Narození Páně | východní stěna zchátralé kaple Narození Páně na návsi v Těšeticích - červenec 1961
Těšetice - kaple Narození Páně | zchátralá kaple Narození Páně na návsi v Těšeticích od severovýchodu - červenec 1961
 
Těšetice - kaple Narození Páně | zchátralá kaple Narození Páně na návsi v Těšeticích od severovýchodu v roce 1963
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 364.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha 1982, s. 59-60.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 362.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz