přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Tureč - kostel sv. Jiří

Tureč - kostel sv. Jiří

Tureč - kostel sv. Jiří | Tureč - kostel sv. Jiří

Barokní kostel sv. Jiří byl vystavěn v roce 1700 doupovským stavitelem Drechslerem na místě staršího gotického kostela na mírném návrší na horním konci návsi západním okraji dnes již zcela zaniklé vsi Tureč (Turtsch). Po začlenění vsi do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestal být udržován a postupně chátral. Na počátku 60. let 20. století byl nakonec opuštěný kostel spolu s větší částí původní zástavby vsi zbořen.

 

Objekt: barokní dvoulodní kostel

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Tureč (Turtsch)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na mírném návrší na horním konci návsi západním okraji vsi

GPS: 50°15'19.612"N, 13°12'2.948"E

Období vzniku: 1700

Architekt: neznámý

Stavitel: Drechsler

Stavebník: Zmyslovští z Boldverthurnu

Období devastace: po roce 1945

Demolice: počátek 60. let 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původní gotický farní kostel sv. Jiří byl vystavěn patrně v první polovině 14. století podle návrhu neznámého architekta na mírném návrší na horním konci návsi západním okraji vsi Tureč (Turtsch). První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1352, kdy byl připomínán jako součást kadaňského děkanátu. Zdejší fara tehdy patřila ke středně výnosným beneficiím a místní farář odváděl půlročně papežský desátek ve výši 12 grošů. Roku 1361 byl ke kostelu dosazen nový duchovní Konrád a roku 1394 podával Jan z Doupova faráře Jindřicha z Nejdku. Do roku 1405 výše odváděných papežských desátků poklesla na pouhých 7,5 groše.

V roce 1700 byl na místě původní gotické stavby vystavěn doupovským stavitelem Drechslerem nový barokní kostel sv. Jiří. Podle Sommerovy topografie byl stavebníkem kostela syn majitelky panství Libědice Marie Zuzany Zmyslovské z Boldverthurnu, který vstoupil do kláštera karmelitánů u Panny Marie Vítězné v Praze. Kostel sv. Jiří v Turči patřící ke karmelitánské komendě spadal k farnosti Žďár. V roce 1809 byl povýšen na lokálii a roku 1853 zde byla obnovena samostatná farnost. Ke zdejší farnosti patřily vsi Tureč (Turtsch), Konice (Kunitz) a Obrovice (Wobern).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Na počátku šedesátých let 20. století poté opuštěný kostel spolu s větší částí původní zástavby zbořen. Na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962 jsou již vidět pouze sutiny v místech strženého kostela. Plocha na místě zničeného kostela je dnes zarostlá náletovými křovinami a jeho polohu připomíná mohutná vysoká zeď z lomového kamene, vymezující terasu se zaniklým hřbitovem a kostelem.

 

Popis objektu

Orientovaný barokní dvoulodní kostel postavený na křížovém půdorysu s hlavní obdélnou lodí ve směru západ-východ s půlkruhově uzavřeným presbytářem, krytou sedlovou střechou. Na hlavní loď kostela byla kolmo postavena příčná loď s rovnými závěry, krytá valbovou střechou. Ve vstupním západním průčelím stávala částečně představěná hranolová věž zakončená zvonovitou bání s polygonální zvoničkou s úzkou jehlancovou stříškou. Po obou stranách presbytáře byly připojeny menší obdélné sakristie. Stěny kostela byly pro lomeny vysokými, obdélnými, trojboce zakončenými okny. Vnější stěny kostela bývaly hladké, bez členění. Interiér kostela byl zaklenut valenou klenbou s výsečemi.

Vnitřní zařízení kostela tvořil kvalitní mobiliář z první poloviny 17. století. V presbytáři byl postaven rokokový hlavní oltář z roku 1777. Boční oltáře se sochami Panny Marie (Madony), sv. Jana Nepomuckého a Piety. Dřevěná kazatelna pocházela z roku 1799. Na západní kruchtě byly umístěny varhany z roku 1701.

 

Fotodokumentace

Tureč - kostel sv. Jiří | kostel sv. Jiří na horním konci návsi na císařském oticku mapy stabilního katastru vsi Tureč (Turtsch) z roku 1843
Tureč - kostel sv. Jiří | ves Tureč (Turtsch) s farním kostelem sv. Jiří od jihovýchodu na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | farní kostel sv. Jiří v Turči od jihozápadu před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | kostel sv. Jiří od jihozápadu před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | zvonová věž kostela od jihovýchodu před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | kostel sv. Jiří v Turči od severozápadu před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | interiér kostela sv. Jiří v Turči před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | boční oltář se sousoším Piety před rokem 1945
 
Tureč - kostel sv. Jiří | boční oltář se souchou Panny Marie před rokem 1945
Tureč - kostel sv. Jiří | sutiny na místě strženého kostela sv. Jiří v bývalém Turči na leteckém snímku vojenského leteckého mapování z roku 1962
Tureč - kostel sv. Jiří | kamenná zeď vyvýšené terasy bývalého hřbitova kolem zničeného kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Tureč ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2019
Tureč - kostel sv. Jiří | prostor zarostlý náletovými křovinami v místech zbořeného kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Tureč ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2019
Tureč - kostel sv. Jiří | prostor zarostlý náletovými křovinami v místech zbořeného kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Tureč ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2019
Tureč - kostel sv. Jiří | prostor zarostlý náletovými křovinami v místech zbořeného kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Tureč ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2019
Tureč - kostel sv. Jiří | prostor zarostlý náletovými křovinami v místech zbořeného kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Tureč ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2019
Tureč - kostel sv. Jiří | prostor zarostlý náletovými křovinami v místech zbořeného kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Tureč ve Vojenském újezdu Hradiště - duben 2019
 

Použitá literatura

Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska, Chomutov 1998, s. 56-61.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 80-81.
Martin ČECHURA, Zaniklé kostely Čech, Praha 2012, s. 275.
Jaroslaus SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen. Siebenter Theil. Saatzer Kreis, Praha 1787, s. 87.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 14. Saazer Kreis, Praha 1846, s. 237-238.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz