přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Blatná - městský dům čp. 29

Horní Blatná - městský dům čp. 29

Horní Blatná - městský dům čp. 29 |

Renesanční městský dům čp. 29 byl postaven v období rozkvětu hornictví na přelomu 16. a 17. století při silnici na Nové Hamry na západním okraji královského horního města Horní Blatná (Bergstadt Platten). Objekt je nejstarší dochovanou stavbou ve městě a díky unikátně zachovaným hrázděným a roubeným konstrukcím se řadí mezi nejhodnotnější stavby v celém západním Krušnohoří. V březnu roku 2006 se pod masou sněhu zbortila část střechy a poničila interiéry objektu. V letech 2006-2014 přistoupil vlastník domu k celkové rekonstrukci poničeného objektu.

 

Objekt: renesanční hrázděný a roubený městský dům

Typologie: lidová architektura

Kategorie: architektonické památky

Obec: Horní Blatná (Bergstadt Platten)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v Hamerské ulici města v západní části města

GPS: 50°23'21.728"N, 12°46'3.803"E

Období vzniku: přelom 16. a 17. století

Architekt: neznámý

Období devastace: březen 2006

Rekonstrukce: 2006-2014

Památková ochrana: od 16. června 2008

Č. rejst. ÚSKP: 102966

Stav: v rekonstrukci

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Renesanční roubený a hrázděný městský dům čp. 29 byl postaven pravděpodobně v období rozkvětu hornictví na přelomu 16. a 17. století podle návrhu neznámého architekta při pravé straně silnice na Nové Hamry na západním okraji královského horního města Horní Blatná (Bergstadt Platten). Objekt je nejstarší dochovanou stavbou ve městě a díky unikátně zachovaným hrázděným a roubeným konstrukcím se řadí mezi nejhodnotnější stavby v celém západním Krušnohoří.

V březnu roku 2006 se pod masou napadaného sněhu zbortila část střechy do interiéru patra a propadla až do přízemí, do části chlévu a síně, vyvalena byla rovněž hrázděná stěna uličního průčelí domu. V letech 2006-2014 přistoupil vlastník domu Jan Mokrý z Karlových Varů k celkové rekonstrukci poničeného objektu za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR. Ještě v roce 2006 bylo přistoupeno k zabezpečovacím prácím na odstranění havarijního stavu. Rozvalená hrázděná konstrukce patra byla snesena a její nepoškozené části byly po ošetření osazeny zpět na svá původní místa.

Dne 16. června 2008 byl dům čp. 29 zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 102966. V letech 2010-2013 pokračovala rekonstrukce objektu realizací obnovy hrázděné štítové zdi a rekonstrukce krovu střešní konstrukce z původních částí trámů za použití čepování. Střechy byla provizorně pokryta lepenkou, která bude v budoucnu nahrazena šindelem. Obnovena byla kamenná podezdívka domu a vyměněny poškozené trámy v roubení. Všechny rekonstrukční práce jsou prováděny tradičními stavebními postupy.

 

Popis objektu

Patrový renesanční dům architektury saského typu na obdélném půdorysu krytý asymetrickou sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s průběhem ulice a prodlouženou severní částí. Přízemí objektu je ještě roubené, pouze průčelí obrácené do dvora bylo v souvislosti s návazností na chlév a kuchyni částečně vyzděné z lomového kamene. Vynesené patro objektu je pak hrázděné. Hrázděná konstrukce je sestavena ze sloupků a horizontálních paždíků, doplněných zavětrováním v nároží šikmými vzpěrami (vidlicemi), v polích a pod okny pak tzv. ondřejskými kříži. Výplně hrázděných konstrukcí byly zhotoveny z výpletů dřevěných latí (špány) s mazanicí. Spoje dřevěných konstrukcí jsou provedeny pomocí vodorovných a rybinových plátů s čepy zajištěnými dřevěnými kolíky.

Hlavní jihovýchodní průčelí domu, obrácené do ulice, klasické trojdílné dispozice, je prolomeno vyoseným vchodem v pravé části dispozice s dvoukřídlými barokními kazetovými dveřmi s profilovanými klapačkami, doplněnými iónskými hlavicemi, a nadsvětlíkem. V levé krajní ose je situován vjezd a vstup ke chlévu. Severovýchodní asymetrické průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem s obdélnými vraty k ukládání sena na půdě ve vrcholové části. Roubené přízemí i hrázděné patro je kryto dřevěným bedněním s charakteristickým přelištováním ložných spár, doplněnými původním vrátkem s dřevěným a kovaným soukolím. Okna jsou obdélná, dvoukřídlá, špaletová s barokním a klasicistním kováním.

Vstupní síň s roubenými příčkami je vydlážděna rozměrnými kamennými deskami. Ve střední části síně bývala původně vestavěna černá kuchyně s mohutným dymníkem a pecí. Na levé straně síně je situován vstup do malé světničky, komůrky a vpravo do velké světnice. Do prostoru plochostropé světnice, kryté zachovaným původním trámovým záklopovým stropem s profilovanými stropními trámy, zabíhá těleso černé kuchyně, vyzděné z lomového kamene. V zadní části světnice je původní dřevěnou příčkou vydělena malá světnička. Pod objektem se nachází valeně klenutý sklep, zcela vyzděný z lomového kamene větších formátů s nepravidelným ložením, přístupný poklopem v podlaze ze vstupní síně. Schody jsou kamenné a ve stěně je zachována nika pro svíčku. V zadní části dispozice je vydělen ještě jeden menší sklípek, zaklenutý opět valenou klenbou z lomového kamene.

V patře se nachází velký pokoj nad světnicí se zachovanou autentickou šablonovou
výmalbou stěn i stropu. Za velkým pokojem je vydělen ještě malý pokojík s dřevěným obložením obvodových stěn. V patře bývaly původně pohledově přístupné hrázděné konstrukce s dekorativními vrypy (tzv. murl) v mazanici ve výplních hrázděných konstrukcí. Podlahy jsou provedeny ze širokých prken. V interiéru objektu se nachází čtvery klasicistní dveře s kováním a zámky. Krov hambalkové soustavy je tvořen stojatou stolicí se šikmými vzpěrami a pásky, přecházejícími přes rozpěru až do hambalku, provedenou netypicky nikoliv příčně, ale podélně. Krokve, které jsou osedlány bez vrcholové vaznice, se opírají do hambalku pouze kleštinami, které se již před destrukcí začínaly deformovat a na jednom místě i rozlamovat.

 

Fotodokumentace

Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 v Horní Blatné na počátku 21. století
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | rozvalené průčelí po destrukci střechy v březnu roku 2006
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | poškozený dům po snesení hrázděného patra - březen 2006
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | instalace dochovaných prvků hrázdění - březen 2006
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | instalace dochovaných prvků hrázdění - březen 2006
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | budování nové střechy po obnově krovu objektu - září 2006
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | budování nové střechy po obnově krovu objektu - září 2006
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 během rekonstrukce - září 2008
 
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | stavba kamenné podezdívky a obnova roubení v roce 2009
Horní Blatná - městský dům čp. 29  | výměna poškozených trámů roubeného přízemí roku 2009
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | výměna poškozených trámů roubeného přízemí roku 2009
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 během rekonstrukce - květen 2011
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | jihovýchodní uliční průčelí domu čp. 29 - květen 2011
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 během rekonstrukce - květen 2011
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | východní nároží objektu - květen 2011
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | dům čp. 29 v Horní Blatné od východu - květen 2011
 
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 během rekonstrukce - duben 2014
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | jihovýchodní uliční průčelí domu čp. 29 - duben 2014
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 během rekonstrukce - duben 2014
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 v Horní Blatné od západu - duben 2014
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | severovýchodní hrázděná stěna - duben 2014
Horní Blatná - městský dům čp. 29 | městský dům čp. 29 v Horní Blatné od severu - duben 2014
 

Použitá literatura

Maříková, T. 2008 : Evidenční list nemovité památky. Horní Blatná, městský dům, Hamerská 29, NPÚ, Praha

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz