přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Lipoltov - pomník obětem 1. světové války

Lipoltov - pomník obětem 1. světové války

Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | Lipoltov - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války byl vztyčen v roce 1931 při cestě od Velichova na dolním okraji vsi Lipoltov (Lappersdorf). Autorem byl sochař a kameník Willibald Wolf z Kyselky. Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku proběhlo dne 7. června 1931. Po začlenění Lipoltova do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1953 byl pomník ponechán svému osudu a postupně chátral. Od roku 2012 probíhají práce na celkové rekonstrukci pomníku.

 

Objekt: pomník v podobě kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Lipoltov (Lappersdorf)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při cestě od Velichova na dolním severním okraji zaniklé vsi

GPS: 50°17'4.904"N, 13°2'15.264"E

Období vzniku: 1931

Architekt: Willibald Wolf

Stavebník: Komité pro stavbu válečného pomníku

Slavnostní odhalení: 7. června 1931

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: od roku 2012

Stav: v rekonstrukci

Přístupnost: vstup bez povolení zakázán (VÚ Hradiště)

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechala vztyčit v roce 1931 Komité pro stavbu válečného pomníku na malé vyvýšenině na mýtině na okraji na obecního lesa při levé straně přístupové cesty do vsi od Velichova na dolním severním okraji vsi Lipoltov (Lappersdorf). Autorem byl sochař a kameník Willibald Wolf z Kyselky. Finance na stavbu pomníku byly získány prostřednictvím dobrovolných darů místních obyvatel. Pomník byl zřízen na památku 14 padlých a zemřelých občanů vsi Lipoltov na frontách 1. světové války na místě, kde se odcházející vojáci naposledy ohlédli na svou domovskou ves.

Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku proběhlo v neděli 7. června 1931 odpoledne za hojné účasti obyvatel, kteří se sešli přes mírně nepříznivé počasí. Slavnost byla zahájena vzpomínkou na padlé v místní obecní kapli Panny Marie Růžencové. Následně se slavnostní průvod odebral za doprovodu pochodu složeném Ottokarem Brandnerem k pomníku. Přítomné přivítal ředitel lipoltovské školy Julius Kunz. Místní školačka Hampl následně odrecitovala básně „Der brave Landwehrmann“ (Statečný obránce). Po chorálu hasičské kapely z Petrova a slavnostním projevu místní kaplan pomník posvětil. Při odhalování pomníku bylo zatroubeno k modlitbě a zazněly tři čestné salvy, poté skupina pěvců z Lipoltova přednesla nádhernou píseň a student literatury Ehrenfried Siegl přednesl vlastní báseň „Am Gedenkstein“ (U památníku). Předseda Komité pro stavbu válečného pomníku Siegl následně pomník předal do péče obce. Pomník převzal starosta Lipoltova Franz Sacher s vřelými slovy díků. Slavnost byla zakončena písní „Guten Kameraden“ (Dobří kamarádi). Již o týden později v neděli 14. června 1931 byly za hojné účasti obyvatel Lipoltova položeny u pomníku padlým věnce v rámci slavností hasičů.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války přestal být pomník udržován a postupně chátral. Po následném začlenění Lipoltova do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1953 a částečné demolici vsi byl pomník ponechán svému osudu. Během druhé poloviny 20. století se stal opuštěný pomník terčem nejrůznějších vandalů. Litinová plastika orlice z vrcholu pomníku i reliéf hlavy vojáka byly odlomeny, nápisová desky byla rozbita na malé kusy, oplocení bylo rozvaleno. Okolí pomníku postupně zcela zarostlo náletovým porostem. V červnu roku 2004 bylo nejbližší okolí pomníku vyčištěno.

Od roku 2012 probíhaly přípravné práce na celkovou rekonstrukci pomníku občanským sdružením Andělská Hora. Okolí objektu bylo vyčištěno, zbytky nápisové desky sejmuty a převezeny ke kompletaci. V okolním terénu i navršené zemině bylo následně během záchranných prací důkladně pátráno po zbylých úlomcích rozlámané desky, potřebné k doplnění jmen a dalších informací k přesnému provedení rekonstrukce.

V roce 2018 přistoupil Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci se spolkem Andělská Hora, státním podnikem Vojenské lesy a statky a Újezdním úřadem Hradiště k postupné rekonstrukci zdevastovaného pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov na území Vojenského újezdu Hradiště. V květnu 2018 kameník Marcel Stoklasa z Nečtin opuštěný pomník očistil a nově vyskládal kameny do podoby alpinia u paty pomníku. V průběhu roku 2018 kameník Josef Kronus ze Starého Sedla ze Starého Sedla vyrobil podle historických fotografií repliku původní nápisové desky se jmény obětí. Josef Pelant zajistil výrobu betonové plastiky orlice a betonových sloupků ohrazení.

 

Popis objektu

Pomník tvoří vysoká kamenná stéla z nahrubo opracovaného monolitického kamene. Na vrcholu kamenné stély byla postavena litinová plastika orlice s rozepjatými křídly. Základnu plastiky tvořila podesta v podobě nahrubo opracovaného hranolového kamene, nasezené na vrcholu stély. V horní části pohledové strany stély bývala osazena litinová oválná deska s plastickým reliéfem profilu hlavy doleva hledícího vojáku s helmou na hlavě, lemovaná v dolní části plastickým reliéfem vavřínového věnce. Ve vpadlém mělkém rámci pod bývala vsazena černá obdélná kamenná pamětní nápisová deska se jmény obětí. V horní části desky byl vyveden zlacený německý věnovací nápis: „Ehret die Helden“ (Ctěte hrdiny), obklopený zlaceným dekorem v podobě dubových a vavřínových listů a datace „1914–1918“. Pod nápisem bývalo vypsáno celkem 14 zlacených jmen padlých a zemřelých občanů vsi Lipoltov, doplněných číslem popisným, příslušností k vojenskému pluku, datací a místem skonu:

Lt.Schneider Jos.Nr.6 Lir.6 †1918 i.22Lbj.
Gefr.Felber Karl  ˮ 18 -ˮ- gef.1916 ˮ31.ˮ Rußl.
Sacher Joh.Nr.1 Lir.6. gef.1914 i.27. Lj. Serb.
Grimm Rud. ˮ 7 I.R.73   ˮ    ˮ    ’  33.   ˮ    ˮ   
Rück Joh.  ˮ  24    -ˮ-    ˮ    1915 ’ 42.   ˮ    ˮ
Klier Jos.   ˮ  27    -ˮ-    ˮ       ˮ   ’  25.   ˮ Rußl.
Brückner Jos. 31   -ˮ-    ˮ       ˮ   ’  21.   ˮ    ˮ
Leger Alois ˮ 31 F.J.B. 22     ˮ   ’  22.   ˮ    ˮ
Lauber Wilh.ˮ35 Lir. 11 ˮ  1916 ’ 39.   ˮ  Ital.
Felber Ludw.ˮ16 I.R.73 ˮ   1917 ’ 31.   ˮ    ˮ
Oertl Ernst   ˮ 22 Lir. 6  ˮ       ˮ   ’  21.  ˮ    ˮ
Ponitz Heinr.ˮ33 T.L.Sch. ˮ  1918 ´ 27. ˮ    ˮ
Schindler Adolf 21 Lir.6ˮ       ˮ                Serb.
Sacher Herm.ˮ 18   -ˮ-   †     1917 ’ 41.  ˮ

V pravém dolním rohu nápisové desky byla situována žlutou barvou malovaná autorská signatura: „W. Wolf Giessh. Sauerbr.“.

Vrcholová kamenná stéla je postavena na mohutném hranolovém betonovém soklu. Kolem soklu jsou naskládány neopracované přírodní kameny, tvořící stylizované alpinum. Kolem pomníku býval vytvořen dřevěný plaňkový plůtek s osmi úzkými zabetonovanými profilovanými kamennými sloupky s nasazenými plastickými hlavicemi a brankou v přední části.

 

Fotodokumentace

Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Lipoltově na historické pohlednici z doby před rokem 1945
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Lipoltově před rokem 1945
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov - červenec 1982; foto Stanislav Wieser
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Lipoltově v roce 1999
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov - březen 2007; foto Josef Macke
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov - březen 2007; foto Josef Macke
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | torzo nápisové desky se jmény padlých - březen 2007; foto Josef Macke
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - červen 2010
 
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - červen 2010
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - červen 2010
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Lipoltově - červen 2010
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | terénní úpravy kolem pomníku obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov - srpen 2012
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - srpen 2012
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - srpen 2012
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - srpen 2012
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - srpen 2012
 
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - srpen 2012
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | dohledávání částí rozbité nápisové desky pomníku v zaniklé vsi Lipoltov - červenec 2013
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | dohledávání částí rozbité nápisové desky pomníku v zaniklé vsi Lipoltov - červenec 2013
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - červenec 2013
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - červenec 2013
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - červenec 2013
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | složené torzo nápisové desky z nalezených dílů v roce 2014
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2017
 
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2017
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Lipoltově - květen 2017
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2017
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2017
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku padlým - květen 2017
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | čištění zchátralého pomníku obětem 1. světové války v Lipoltově tlakovou vodou - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | čištění zchátralého pomníku obětem 1. světové války v Lipoltově tlakovou vodou - květen 2018
 
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | čištění zchátralého pomníku obětem 1. světové války v Lipoltově tlakovou vodou - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v Lipoltově po očištění od mikrovegetace a nečistot - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | skládání kamenů do podoby stylizovaného alpinia u paty pomníku padlým v Lipoltově - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým v Lipoltově - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v zaniklé vsi Lipoltov ve Vojenském újezdu Hradiště - květen 2018
Lipoltov - pomník obětem 1. světové války | nová replika nápisové desky - prosinec 2018
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 207.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov 2004, s. 43-44.
Zdena BINTEROVÁ, Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov 2005, s. 37.
SOkA (919, FÚ Velichov): Farní kronika Velichov 1624-1954, Státní okresní archiv v Karlových Varech.
Josef WEITZER, Die Todesopfer des Egerlandes im Weltkriege 1914-1918, Unser Egerland: Blätter für Egerländer Volkskunde, Cheb 1941, s. 101.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 95.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz