přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mariánská - kapucínský klášter

Mariánská - kapucínský klášter

Mariánská - kapucínský klášter |
 

Obec: Mariánská (Mariasorg)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°21'24.243"N, 12°53'5.848"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původně stával v lesích nad Jáchymovem na mírném svahu nad potokem Reinbach, v místech dnešní obce Mariánská (Mariasorg) poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1699. Během následujících let se stal vyhledávaným poutním místem a u kostela byla zřízena samostatná duchovní správa, oddělená od mateřské farnosti v Jáchymově. O správu místa projevil zájem jezuitský a kapucínský řád. Jáchymovská městská rada nakonec zvolila kapucíny, kteří byli císařským diplomem z 19. ledna 1754 oficiálně uvedeni ke správě kostela. Kapucíni poté u poutního kostela zbudovali v letech 1754-1765 svůj klášter. Ještě v srpnu roku 1754 se mohla kapucínská komunita v novém klášteře usadit. Současně se stavbou konventu byla zahájena i přestavba původního poutního kostela a zároveň byl založen druhý kostel, zasvěcený sv. Františkovi, který měl sloužit pro potřeby kapucínů. Ještě v roce 1765 probíhaly stavební práce. Budovy kláštera poté tvořily velký areál kolem pravoúhlého dvora. V rámci odsunu opustili klášter v roce 1946 nejprve němečtí mniši. Dne 4. září 1948 však byl kapucínský klášter uzavřen a dva zdejší řeholníci, Jaroslav Kvíčala a Jindřich Basler, zatčeni pro údajné shromažďování zbraní. Dle informací pamětníka, jednoho z redemptoristů, docházelo v Mariánské k přímému mučení řeholníků, jejich přibíjení na vrata apod. Bývalý klášterní areál byl poté částečně zbořen. V blízkosti bývalého kláštera byly následně otevřeny uranové doly a s nimi spojené komunistické koncentrační tábory pro politické vězně. Přístup veřejnosti tak byl nežádoucí. Koncem roku 1950 proto začali příslušníci Státní bezpečnosti demolovat vybavení kostelů a kláštera. Z kostelů byly vynášeny a páleny řezbami zdobené lavice z osmnáctého století. Prázdný prostor pak sloužil jako vyšetřovna. Později změnili chrámovou loď ve cvičnou střelnici. Nejoblíbenějšími terči byly sošky andělíčků, kterým byly ustřelovány ruce. Po zničení interiéru byl interiér klášterního kostela přebudován na garáže pro vozy ministerstva vnitra. V roce 1951 se začal na prostranství před klášterem budovat mohutný psinec s padesáti kotci a asi 300 metrů od silnice nový koncentrační tábor Mariánská. V roce 1965 byl celý bývalý klášterní areál spolu s oběma kostely odstřelen. Z bývalého klášterního areálu se dochoval pouze drobný úsek obvodové zdi klášterní zahrady do výšky 1,5 - 3 m.

 

Popis objektu

Budovy kláštera byly rozloženy kolem čtvercového dvora, jehož celou severní stranu zabíral poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie a dvě třetiny východní strany pak klášterní kostel sv. Františka. Zvnějšku bývaly budovy zcela jednolité. Vnitřní nádvoří obíhal v přízemí ochoz krytý břidlicovou pultovou střechou. Ochoz býval osvětlen obdélnými, segmentově zakončenými okny. Na omítaném rákosovém stropu ochozu byly vyvedeny malby ze života Panny Marie a Ježíše z roku 1907 bez umělecké hodnoty. Z ochozu vedl obdélným, polokruhově zakončeným portálem se středním klenákem a římsami v náběhu vchod do poutního kostela. Západní křídlo kláštera obsahovalo souběžný koridor, spojený s ochozem dveřmi, ze kterého bývaly přístupné hospodářské místnosti. Z koridoru v prvním patře se vcházelo do jednotlivých mnišských cel.

V ochozu bývaly umístěny některé starší předměty. Dřevěná socha Panny Marie z počátku 18. století, kopie zdejší milostivé sošky, roku 1900 nově polychromovaná. Obraz sv. Šebastiána, olejem na plátně, kopie italského originálu od Jana Vojtěcha Schreibera z roku 1856. Na stěně býval zavěšen dřevěný krucifix z 1. poloviny 19. století a čtrnáct obrazů křížové cesty, olejem na plátně, z počátku 19. století.

 

Fotodokumentace

Mariánská - kapucínský klášter | kapucínský klášter na Mariánské na císařském otisku mapy stabilního katastru obce Jáchymov z roku 1842
Mariánská - kapucínský klášter | kapucínský klášter od východu na počátku 20. století
Mariánská - kapucínský klášter | klášterní areál s poutním kostelem počátkem 20. století
Mariánská - kapucínský klášter | klášterní areál od západu na fotografii z roku 1913
Mariánská - kapucínský klášter | klášterní areál od severozápadu na fotografii z roku 1913
Mariánská - kapucínský klášter | klášterní areál na kolorované pohlednici z roku 1914
Mariánská - kapucínský klášter | klášter s poutním kostelem na kresbě z 20.-30. let 20. století
Mariánská - kapucínský klášter | klášterní areál s poutním kostelem v době před rokem 1945
 
Mariánská - kapucínský klášter | areál kapucínského kláštera od severozápadu v roce 1922
Mariánská - kapucínský klášter | klášterní areál od jihovýchodu na fotografii z roku 1931
Mariánská - kapucínský klášter | areál kapucínského kláštera na Mariánské od jihu v roce 1941
Mariánská - kapucínský klášter | klášter v době před rokem 1945
Mariánská - kapucínský klášter | areál kapucínského kláštera od východu před rokem 1945
Mariánská - kapucínský klášter | klášter na Mariánské od jihu v době před rokem 1945
Mariánská - kapucínský klášter | klášter s Plešivcem před rokem 1945
Mariánská - kapucínský klášter | areál kapucínského kláštera od jihovýchodu před rokem 1945
 
Mariánská - kapucínský klášter | kapucínský klášter od východu v době před rokem 1945
Mariánská - kapucínský klášter | zdevstovaný komplex kapucínského kláštera v roce 1963
Mariánská - kapucínský klášter | bývalý kapucínský klášter na fotografii z roku 1963
Mariánská - kapucínský klášter | vnitřní nádvoří zchátralého kláštera v roce 1963
Mariánská - kostel sv. Františka | odstřel bývalého klášterního areálu v roce 1965
 

Použitá literatura

Krčmář, L., Procházka, Z., Soukup, J. 2005 : Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice, 74/77
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 351
Schmidt, R. 1913 : Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, XL. Politický okres Jáchymovský, Praha, 105/112

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz