přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mlyňany - tvrz

Mlyňany - tvrz

Mlyňany - tvrz | Mlyňany - tvrz

Gotická tvrz byla vystavěna patrně ve 2. polovině ve vsi Mlyňany (Lindles), rozdělené tehdy na několik vladyckých statků. První zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1417, kdy ji držel Odolen z Oráčova. V roce 1467 prodal Jan z Ejstebna zdejší statek městu Žlutice pro městský špitál. Tvrz následně ztratila svou vojensko-správní funkci a někdy poté patrně zanikla nebo byla přestavěna. Po roce 1965 byly ruiny domů zbořeny a následně byla větší část vsi zatopena při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Objekt: gotická tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mlyňany (Lindles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v neznámé poloze ve vsi

GPS: 50°5'8.729"N, 13°5'39.878"E

Období vzniku: 2. polovina 14. století

Architekt: neznámý

První písemná zmínka: 1417

Období zániku: po roce 1467

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Mlyňany (Lindles), rozdělené tehdy na několik vladyckých statků, pochází ze soupisu berně z roku 1379. Jeden ze zdejších statků s gotickou tvrzí tehdy držel zeman Racek, píšící se s predikátem „z Mostce na Mlyňanech“, připomínaný zde poté až do roku 1405. Další část vsi patřila jistému Střechovi. Zda i on zde měl nějaké panské sídlo, není známo.

Zdejší tvrz je poprvé doložena k roku 1417, kdy ji vlastnil Odolen z Oráčova, který umírá někdy po roce 1437. Držby zdejšího statku se poté ujal jeho syn Jan z Oráčova, připomínaný zde k roku 1451. Po jeho smrti zdědila tvrz sestra Barbora spolu s jeho dcerou. Teprve po Barbořině smrti v roce 1466 došlo k naplnění poslední vůle zesnulého bratra Jana z Oráčova, aby zdejší zboží přešlo do majetku žlutického městského špitálu. V roce 1467 proto Jan z Ejstebna na Týništi, patrně manžel některé z Janovo dcer, odprodal ves Mlyňany se všemi nárokovými poplatky, slepicemi, 210 kusy vajec a robotními povinnostmi městu Žlutice pro městský špitál.

Mlyňanský statek, sjednocený následně se zbožím Semtěš, zůstal poté v majetku městského špitálu až do roku 1848. Ves Mlyňany se následně stala jedním z nejdůležitějších žlutických městských statků. Zdejší tvrz tehdy ztratila svou vojensko-správní funkci a někdy poté patrně zanikla nebo byla přestavěna.

Pozůstatkem zdejší tvrze mohl být hospodářský dvůr čp. 7 na severním okraji vsi či panský hostinec čp. 1, který si nechalo město Žlutice zapsat do Zemských desek. Podle kupní smlouvy ze dne 1. března 1751 prodalo město Žlutice hostinec v Mlyňanech, 11 korců polí a 7 korců luk Johannu Georgu Beschererovi za 350 zlatých. Podle soupisu majetku města Žlutice z roku 1803 vlastnila tehdy městská obec opět dominikální hostinec. Objekt hostince čp. 1 byl na nakonec po smrti majitele roku 1925 uzavřen a opuštěn. Po roce 1965 byly ruiny všech zdejších domů zbořeny. Následně byla větší část bývalé vsi zatopena vodami říčky Střely při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Popis objektu

Gotická tvrz neznámé podoby ani polohy.

 

Fotodokumentace

Mlyňany - tvrz | arál bývalého panského hostince čp. 1 v Mlyňanech na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Mlyňany - tvrz | hospodářský dvůr čp. 17 v Mlyňanech na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Mlyňany - tvrz | ruiny hospodářského dvora čp. 17 na fotografii vojenského leteckého snímkování z roku 1952
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Karel, T. - Knoll, V. - Krčmář, L. 2009: Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 115
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 546/549
Kolektiv 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 215
Sedláček, A. 1905: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 211
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 239

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz