přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nejdek - pomník obětem 1. světové války

Nejdek - pomník obětem 1. světové války

Nejdek - pomník obětem 1. světové války | Nejdek - pomník obětem 1. světové války

Druhý pomník obětem 1. světové války nechala zřídit na počátku 30. let 20. století Místní skupina Svazu válečných poškozenců Nejdek (Ortsgruppe Bund der Kriegsverletzten Neudek) v jihovýchodním cípu hřbitova na jižním okraji města Nejdek (Neudek). K vytvoření pomníku byl druhotně využit zrušený pomník Františka Josefa I. Neudržovaný pomník je dnes velice sešlý.

 

Objekt: pomník v podobě obelisku

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Nejdek (Neudek)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v jihovýchodním cípu hřbitova na jižním okraji města

GPS: 50°19'3.319"N, 12°44'1.895"E

Období vzniku: počátek 30. let 20. století

Architekt: neznámý

Stavebník: Místní skupina Svazu válečných poškozenců Nejdek (Ortsgruppe Bund der Kriegsverletzten Neudek)

Materiál: žula

Stav: zchátralé

Přístupnost: otevírací hodiny

Historie objektu

Druhý pomník obětem 1. světové války nechala zřídit na počátku třicátých let 20. století Místní skupina Svazu válečných poškozenců Nejdek (Ortsgruppe Bund der Kriegsverletzten Neudek) podle návrhu neznámého architekta v jihovýchodním cípu hřbitova na jižním okraji města Nejdek (Neudek). K vytvoření pomníku byl druhotně využit zrušený pomník Františka Josefa I. z roku 1908, který stával na prostranství u evangelického kostela Vykupitele. Vysoký žulový obelisk byl převezen a postaven stranově obráceně v koutu ohradní hřbitovní zdi. Z obelisku byla snesena plastika orlice a reliéf císaře a na původní zadní straně objektu vysekány nové věnovací nápisy a 28 jmen padlých vojáků ze 17 obcí Nejdecka. Neudržovaný pomník je dnes velice sešlý, částečně pokrytý mechy a lišejníky a nápisy špatně čitelné.

 

Popis objektu

Pomník v podobě vysokého hranolového obelisku z černé leštěné žuly. Na rovné horní ploše obelisku zůstala zachována nízká válcová podesta odstraněné plastiky orlice. Na dnešní čelní pohledové straně obelisku je vysekán německý věnovací nápis: „Ich hatt einen Kameraden“ (Měl jsem kamaráda) a pod ním celkem 28 dnes špatně čitelných jmen padlých vojáků z Nejdecka s datací jejich skonu. Na zadní straně obelisku je vyryta datace „1848 – 1898.“ z původního určení pomníku a pod ní situovány vyvrtané otvory po osazení odstraněné kruhové plakety s plastickým reliéfem busty císaře Františka Josefa I. a plastické reliéfní ratolesti.

Obelisk je umístěn na vrcholu hranolového podstavce z černé leštěné žuly s mohutnou vyloženou profilovanou stupňovanou horní krycí deskou a mohutnou profilovanou patkou. Ve středu čelní pohledové strany stranově neobrácené krycí desky je vyveden trojúhelníkový štítek, ve kterém bývala druhotně osazena patrně nápisová tabulka neznámé podoby. Na dnešní čelní pohledové straně středové části podstavce je pod jednoduchou půlkruhovou římsou vyryt původně zlacený německý věnovací nápis: „Gewidmet / von d. Ortsgr. B. d. K. Neudek.“ (Věnováno Místní skupinou Svazu válečných poškozenců Nejdek). Po nápisem jsou dva železné trny, patrně pozůstatek osazení konzoly lucerny. Na zadní straně středové části podstavce je pak vyryt původní zlacený německý věnovací nápis: „Zur Erinnerung an das 50 jährige Regierungsjubiläum Sr. MAJESTÄT KAISER FRANZ JOSEF“ (Na paměť 50. výročí vlády jeho Výsosti císaře Františka Josefa). Nápis byl v minulosti provizorně zakryt obdélnou krycí deskou, po které zbyly v kameni čtyři vyvrtané otvory. Dolní část středové části podstavce je tvořena nízkým hranolovým soklíkem. Základnu podstavce tvoří mohutná hranolová patka se zkosenými horními hranami. Podstavec je postavena na opracovaných hranolových žulových deskách.

Prostor s pomníkem v nároží hřbitovní zdi je tvořen vyvýšenou terasou pětiúhelného půdorysu, vymezenou mohutnými kamennými obrubníky. Z přední strany je terasa přístupná dvojicí opracovaných profilovaných žulových stupňů. Horní plocha terasy je dnes zatravněna. V ose před pomníkem je položena obdélná hranolová kamenná deska v podobě stylizované náhrobní desky.

 

Fotodokumentace

Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v jihovýchodním cípu hřbitova v Nejdku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník padlým na hřbitově v Nejdku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v jihovýchodním cípu hřbitova v Nejdku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku obětem 1. světové války na nejdeckém hřbitově - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | špatně čitelná jména padlých - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | špatně čitelná jména padlých - listopad 2017
 
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | podstavec s věnovacím nápisem - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | dnešní zadní strana obelisku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | původní věnovací nápis pomníku Františka Josefa I. na dnešní zadní straně podstavce - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v jihovýchodním cípu hřbitova v Nejdku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v jihovýchodním cípu hřbitova v Nejdku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v jihovýchodním cípu hřbitova v Nejdku - listopad 2017
Nejdek - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války v jihovýchodním cípu hřbitova v Nejdku - listopad 2017
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 234-235.
Stanislav WIESER, Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2009, s. 96.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz