přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Sovolusky - kaple sv. Jakuba

Sovolusky - kaple sv. Jakuba

Sovolusky - kaple sv. Jakuba | Sovolusky - kaple sv. Jakuba

Původně menší barokní obecní kaple sv. Jakuba z 1. poloviny 18. století nad návesním rybníkem na návsi uprostřed vsi Sovolusky (Zoboles) byla v 2. polovině 18. století pozdně barokně přestavěna a rozšířena. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století proběhla v několika etapách celková rekonstrukce zdevastované kaple.

 

Objekt: barokní, pozdně barokně rozšířená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Sovolusky (Zoboles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°6'5.409"N, 13°3'25.490"E

Období vzniku: 1. polovina 18. století

Architekt: neznámý

Přestavba: 2. polovina 18. století pozdně barokně

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2002, 2011 a 2016

Památková ochrana: od 14. dubna 2004

Č. rejst. ÚSKP: 100995

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Původně vrcholně barokní obecní kaple sv. Jakuba byla vystavěna patrně v první polovině 18. století podle návrhu neznámého architekta nad návesním rybníkem na okrouhlé návsi uprostřed vsi Sovolusky (Zoboles). Menší hranolová kaple z lomového kamene s obdélným vchodem, bývala zastřešena valbovou střechou se šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou cibulovou bání. Farou spadala obec ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově.

Někdy v průběhu druhé poloviny 18. století byla obecní kaple snad z důvodu nárůstu obyvatel vsi pozdně barokně přestavěna a rozšířena podle projektu neznámého architekta. K původní kapli byla přistavěna nová loď s dvojnásobným vnitřním prostorem. Původní stavba byla ponechána jako předsíň nového objektu. Půdorys rozšířené kaple je prvně zachycen na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Patrně někdy na počátku 20. století byla kaple nově zasvěcena Srdci Ježíšovu a bylo v ní povoleno pořádat bohoslužby.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Po roce 1958 byla kaple prvně zapsána na státní seznam kulturních památek. V průběhu druhé poloviny 20. století byl však volně přístupný interiér neudržované kaple byl zcela zdevastován. Vnitřní vybavení kaple bylo rozkradeno a poničeno. Dne 28. ledna 1980 byla nakonec Ministerstvem kultury ČSR zrušena památková ochrana objektu.

Na počátku 21. století přistoupilo město Bochov jako vlastník objektu v několika etapách k celkové rekonstrukci zdevastované kaple. V létě roku 2002 dostaly vnější stěny objektu nové omítky, opraven byly krov a zvonice a střecha kaple provizorně pokryta lepenkou. Dne 14. dubna 2004 byla poté sakrální stavba, již opět jako kaple sv. Jakuba, znovu zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 100995. V létě roku 2011 provedla stavební firma Báča s r.o. kompletní rekonstrukci střechy kaple s celkovým nákladem 290.483 Kč. Na provizorně zajištěnou střechu byla tehdy položena nová krytina a zvonička s cibulovou bání byla oplechována. V roce 2016 poté město Bochov přistoupilo k celkové rekonstrukci interiéru objektu. Ve čtvrtek 6. října 2016 byla poté obnovená kaple sv. Jakuba znovu posvěcena plzeňským biskupem Tomášem Holubem.

 

Popis objektu

Pozdně barokní kaple z lomového kamene na obdélném půdorysu s neodsazeným, čtyřboce uzavřeným presbytářem, krytá původně šindelovou, dnes eternitovou mansardovou střechou. Krov je tvořen ležatou stolicí. Před jihozápadním vstupním průčelím je situována představěná hranolová předsíň na čtvercovém půdorysu (objekt původní barokní kaple) krytá valbovou střechou s asymetricky vynesenou, oplechovanou šestibokou sloupkovou zvoničkou, završenou cibulovou bání s pozlacenou makovicí a dvouramenným křížem na hrotnici. Předsíní je veden obdélný vchod se špaletou z pálených cihel a polokruhovým okénkem v záklenku nad ním. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po dvou kasulových oknech se špaletami z pálených cihel. Vnější stěny kaple jsou nad soklem členěny lizénovými rámci a završeny profilovanou dřevěnou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple s vnitřně mírně odsazeným apsiduálním presbytářem je plochostropý, krytý omítaným stropem. Vnitřní stěny nesou pod novodobými nátěry dochovanou starší výmalbu. V interiéru kaple je postavena novodobá socha sv. Jakuba zakoupená v Polsku. Na závěrové stěně je pak zavěšen zrestaurovaný litinový kříž s pozlacenou figurální plastikou Ježíše Krista nalezený na Bochovsku. Doplněnou kovanou spodní část kříže zdobí šest plastických lipových listů, iniciály uměleckého Ivo Rudolfa z Vodné „IR“ a datace „2016“. Vnitřní prostor kaple je od předsíně oddělenou novodobou zdobnou kovanou větrací mříží z roku 2016 od uměleckého kováře Ivo Rudolfa z Vodné s motivem kříže a plastickými lipovými listy. V pravém rohu předsíně je situována kamenná kropenka, vyložená tepanou měděnou miskou.

 

Fotodokumentace

Sovolusky - kaple sv. Jakuba | zchátralá obecní kaple na návsi uprostřed vsi Sovolusky na snímku z roku 1963
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | zchátralá obecní kaple na návsi uprostřed vsi Sovolusky od severozápadu v roce 1963
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | zchátralá obecní kaple na návsi uprostřed vsi Sovolusky od západu - červenec 1980
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | zchátralá obecní kaple na návsi uprostřed vsi Sovolusky od jihovýchodu na snímku z počátku 90. let 20. století
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | rekonstrukce průčelí kaple sv. Jakuba - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | kaple sv. Jakuba v Sovoluskách od jihovýchodu během rekonstrukce - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | kaple sv. Jakuba v Sovoluskách od severozápadu během rekonstrukce - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | zdevastovaný interiér obecní kaple sv. Jakuba v Sovoluskách - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
 
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | průčelí kaple sv. Jakuba - červen 2010
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | severozápadní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky - červen 2010
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od severozápadu - červen 2010
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | severozápadní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky - červen 2010
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | závěr kaple od severovýchodu - červen 2010
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | zdevastovaný interiér kaple - červen 2010
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple na návsi uprostřed vsi Sovolusky od jihu - duben 2013
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | vstupní průčelí obecní kaple v Sovoluskách od jihozápadu - duben 2013
 
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | severozápadní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky - duben 2013
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od severozápadu - duben 2013
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od západu - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od jihozápadu po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | vstupní průčelí obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od jihu po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | jihovýchodní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
 
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od jihovýchodu po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | jihovýchodní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | severozápadní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | severozápadní stěna obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky od severozápadu po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | obnovený interiér obecní kaple sv. Jakuba na návsi uprostřed vsi Sovolusky po celkové rekonstrukci - březen 2017
Sovolusky - kaple sv. Jakuba | novodobá socha sv. Jakuba - březen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 716.
Jan KRULIŠ, Dějiny Kozlova, Bochov 2015, s. 94.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha 1980, s. 392.
Ivo RUDOLF, Země, vzduch, voda a oheň. Kované sakrální památky Karlovarska a okolí, Vodná 2017, s. 77-79.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 108-109.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 61-62.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz