přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Veselov - tvrz

Veselov - tvrz

Veselov - tvrz | Veselov - tvrz

Gotická tvrz byla postavena ve 14. století snad v areálu poplužního dvora v jižní části vsi Veselov (Passnau). První zmínka o tvrzi pochází z roku 1394, kdy zdejší rýzmburský lenní statek držel Hrzek z Veselova. Od roku 1526 patřil zdejší statek s tvrzí Zumrům z Herstošic, kterým byl však roku 1623 za účast na stavovském povstání zkonfiskován a roku 1626 prodán Severinu Thalovi z Horštejna, který jej připojil k panství Údrč. Nevyužívaná tvrz následně patrně zchátrala a zanikla.

 

Objekt: gotická tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Veselov (Paßnau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: patrně v prostoru bývalého poplužního dvora v jižní části vsi

GPS: 50°7'9.012"N, 13°8'15.727"E

Období vzniku: 14. století

Architekt: neznámý

První písemná zmínka: 1394

Období devastace: po roce 1626

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Veselov (Passnau) pochází z roku 1378, kdy je uváděna jako lenní statek Boreše V. z Rýzmburka, který tehdy držel vladyka Chan z Veselova. V roce 1394 je prvně zmiňovaná zdejší gotická tvrz, která vznikla patrně během 14. století. V letech 1394-1405 zde seděl jistý Hrzek z Veselova. V roce 1526 se zde připomíná rytíř Jan Zumr z Herstošic, který buď sám, nebo jeho synové, zboží Veselov připojil ke statku Holetice, u kterého poté zůstalo až do třicetileté války. K roku 1602 je jako držitel části statku Veselov připomínán Václav Zumr. Od roku 1617 část vsi, která do té doby náležela k Ratiboři, byla připojena k Údrči. Zřejmě v této oddělené části vsi stávala snad další tvrz, na které mohl sedět některý z dalších potomků Jana Zumra z Herstošic. O existenci druhého panského sídla však nejsou žádné důkazy.

Podle královského výnosu ze dne 18. srpna 1623 byla Václavu Zumrovi z Herstošic zkonfiskována za účast na českém stavovském povstání v letech 1618-1620 třetina majetku, mimo jiné i veselovská tvrz s poplužním dvorem, vsí, lesy, rybníky a jiným příslušenstvím. Tehdy se zdejší tvrz připomíná naposledy. Roku 1626 koupil veselovský statek Severin Thalo z Horštejna, který jej připojil k panství Údrč, u kterého zůstal následně až do roku 1848. Zdejší tvrz, která poté ztratila svou vojensko-správní funkci jako sídlo samostatného statku, následně nejspíše zchátrala a zanikla. Dne 8 března 1641 byla ves Veselov vyplundrována a následně vypálena jezdeckými oddíly. Podle kontraktu ze dne 30. května 1791 o rozdělení z nařízení Josefa II. byl nakonec poplužní dvůr rozparcelován mezi řadu nájemníků.

 

Popis objektu

Gotická tvrz dnes již neznámé podoby ani polohy. Snad stávala v prostoru bývalého poplužního dvora v jižní části vsi.

 

Fotodokumentace

Veselov - tvrz | bývalý poplužní dvůr místem předpokládané tvrze na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Veselov (Passnau) z roku 1841
 

Použitá literatura

Karel, T. - Knoll, V. - Krčmář, L. 2009: Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice, 178/179
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 603
Kolektiv 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 382
Sedláček, A. 1905: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha, 39
Träger, G. 1993: Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 203/204

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz