přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Knínice - kaple Panny Marie

Knínice - kaple Panny Marie

Knínice - kaple Panny Marie |

Obecní kaple Panny Marie z doby před rokem 1841 stojí na vyvýšenině na jihozápadním okraji vsi Knínice (Knönitz). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. V letech 2006 a 2014 přistoupilo město Žlutice k celkové rekonstrukci zdevastované kaple. V interiéru kaple bylo následně postaveno pozdně renesanční sousoší Piety z doby kolem roku 1600.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Knínice (Knönitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na vyvýšenině na jihozápadním okraji vsi

GPS: 50°7'31.895"N, 13°7'51.903"E

Období vzniku: před rokem 1841

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2006 a 2014

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Obecní kaple Panny Marie byla postavena v době před rokem 1841 podle návrhu neznámého architekta na vyvýšenině na jihozápadním okraji vsi Knínice (Knönitz). Podle ústní tradice měla být do nové kaple přenesena stará socha Panny Marie, umístěná původně patrně v kapli při cestě zvané Pferdetröster-Weg, která byla zničena snad v souvislosti s budováním císařské silnice z Prahy do Karlových Varů a Chebu v letech 1792-1844. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Linharta v Údrči, kde byli pohřbívání rovněž zdejší zemřelí. Kolem kaple v Knínicích a dále přes polnosti zvané Brunnenwiesen do Ratiboře chodívala procesí z východní části žlutického kraje k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skocích.

Během první a druhé světové války byl opakovaně zrekvírován zvon zdejší obecní kaple na válečné účely. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo rozkradeno či zničeno. V roce 1964 ležela socha Panny Marie rozlomená na tři části na zemi vedle oltáře. Během druhé poloviny 20. století byl interiér opuštěné kaple využíván k nejrůznějším účelům a zcela zdevastován.

Patrně někdy na konci 20. století byla střecha kaple nově pokryta bitumenovou krytinou a vyspravena zvonička. V roce 2006 přistoupilo město Žlutice jako vlastník objektu k částečné rekonstrukci zdevastované kaple za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje částkou 30.000 Kč. Opraveny byly tehdy vnější fasády kaple, do okenních a dveřních otvorů vsazeny nové ozdobné mříže a objekt kompletně odvodněn. V následujících letech byly poraženy stromy v sousedství kaple a celý prostor upraven. V roce 2014 pokračovala poté rekonstrukce obnovou interiéru objektu. Na nově upraveném oltářním pultě bylo následně postaveno pozdně renesanční sousoší Piety z doby kolem roku 1600, pocházející údajně z Knínic, umístěné dosud v kapli sv. Šebestiána ve Žluticích.

 

Popis objektu

Kamenná kaple na obdélném půdorysu se zaoblenými rohy a rovným závěrem, krytá dříve plechovou, dnes bitumenovou jehlancovou střechou s oplechovanou otevřenou šestibokou sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání s křížem na vrcholu. Vstupní průčelí kaple je prolomeno jednoduchým obdélným kamenným portálem vchodu, podélné stěny jsou prosvětleny po jednom obdélném, segmentem zakončeném okně. Do okenních a dveřních otvorů jsou vsazeny nové ozdobné mříže. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénovými rámci a završeny profilovanou vynesenou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý omítaným stropem. Při závěrové stěně je situován vyzděný oltářní pult. Vnitřní zařízení kaple původně tvořila starší socha Panny Marie, postavená na oltářním pultu, která byla podle ústní tradice přenesena v první polovině 19. století z kaple při cestě zvané Pferdetröster-Weg. Dnes je na nově upraveném oltářním pultě s jednoduchým mohutným dřevěným křížem postaveno pozdně renesanční sousoší Piety z doby kolem roku 1600, pocházející údajně z Knínic, umístěné do roku 2014 v kapli sv. Šebestiána ve Žluticích.

 

Fotodokumentace

Knínice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie v Knínici v roce 1976
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie koncem 20. století
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie před obnovou - srpen 2002
Knínice - kaple Panny Marie | závěr zdevastované kaple Panny Marie - srpen 2002
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie po částečné rekonstrukci - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od jihovýchodu - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie po obnově - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | závěrová jižní stěna kaple Panny Marie po rekonstrukci - červen 2010
 
Knínice - kaple Panny Marie | závěr kaple Panny Marie od jihu - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie od západu - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | západní průčelí kaple Panny Marie po rekonstrukci - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | zdevastovaný interiér kaple Panny Marie - červen 2010
Knínice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie v Knínicích - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | rekonstruovaná kaple Panny Marie od severozápadu - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | renovovaná kaple Panny Marie v Knínicích - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | zapadní průčelí renovované kaple Panny Marie v Knínicích - září 2015
 
Knínice - kaple Panny Marie | renovovaná kaple Panny Marie v Knínicích - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | závěrová jižní stěna kaple Panny Marie v Knínicích - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | renovovaná kaple Panny Marie od jihovýchodu - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | interiér kaple Panny Marie po rekonstrukci - září 2015
Knínice - kaple Panny Marie | nově umístěné sousoší Piety v interiéru kaple Panny Marie - září 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 508
Poche, E. a kol. 1978 : Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 75
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 360
Valenčík, M. 2006 : Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha, 75

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz