přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Bošířany - kaple sv. Anny

Bošířany - kaple sv. Anny

Bošířany - kaple sv. Anny | Bošířany - kaple sv. Anny

Pseudorománská obecní kaple sv. Anny byla vystavěna v roce 1862 na návsi uprostřed vsi Bošířany (Poschitzau). Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Patrně v průběhu 50. let 20. století byla nakonec zchátralá kaple spolu s větší částí původní zástavby vsi zbořena. Dnes zbývají z kaple mezi skupinou vzrostlých kaštanů na bývalé návsi pouze terénní nerovnosti.

 

Objekt: pseudorománská kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Bošířany (Poschitzau)

Okres: Sokolov

Poloha: na bývalé návsi uprostřed vsi

GPS: 50°9'19.193"N, 12°48'15.237"E

Období vzniku: 1862

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 50. léta 20. století

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pseudorománská obecní kaple sv. Anny byla vystavěna v roce 1862 podle návrhu neznámého architekta na návsi uprostřed dnes již z části zaniklé vsi Bošířany (Poschitzau). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jiří v Horním Slavkově. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně patrně rozkradeno či zničeno. Patrně v průběhu padesátých let 20. století byla nakonec zchátralá kaple spolu s větší částí původní zástavby vsi zbořena. Dnes se v místech kaple mezi skupinou vzrostlých kaštanů na bývalé návsi nachází pouze terénní nerovnosti ukrývající základové zdivo kaple a rozházené cihly a kameny.

 

Popis objektu

Jednoduchá pseudorománská kaple na obdélném půdorysu s polygonální apsidou, krytá sedlovou střechou. Vstupní jihozápadní průčelí kaple bývalo završeno trojúhelníkovým štítem s nasazenou zděnou hranolovou štítovou zvoničkou s křížem na vrcholu. V průčelí byl prolomen obdélný, polokruhově zakončený vstupní portál a v ose nad ním kruhové štítové okénko s rozetou. Vstup býval uzavřen dvoukřídlými plnými dveřmi a před ním byl položen kamenný stupeň. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny dvojicemi velkých obdélných, polokruhově zakončených oken.  Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci a završeny mohutnou vyloženou profilovanou korunní římsou pod střechou, zdobenou obloučkovým vlysem.

 

Fotodokumentace

Bošířany - kaple sv. Anny | pseudorománská obecní kaple sv. Anny na návsi v Bošířanech na historické fotografii ze 30. let 20. století
Bošířany - kaple sv. Anny | pseudorománská obecní kaple sv. Anny na návsi v Bošířanech na historické fotografii z doby před rokem 1945
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
 
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
Bošířany - kaple sv. Anny | rozvaliny zbořené obecní kaple sv. Anny pod skupinou stromů na bývalé návsi v Bošířanech - září 2016
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1927: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 231
Konečný, J. 2013: Drobné sakrální stavby na území mikroregionu Slavkovský les. Bakalářská práce. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 59
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 165

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz