přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Horní Slavkov - kaple sv. Josefa

Horní Slavkov - kaple sv. Josefa

Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | Horní Slavkov - kaple sv. Josefa

Původně renesanční hornická kaple Panny Marie z 16. století stávala při historické cestě do Sokolova na návrší asi 1 km západně nad městem Horní Slavkov (Schlaggenwald). Menší kaple byla v neznámé době rozšířena o nižší předsíň a nově zasvěcena sv. Josefu. Roku 1687 byla nadohled od původní kaple vystavěna další, větší kaple sv. Josefa. Po roce 1945 však přestaly být kaple udržovány a sloužily jako skladiště dolů. V 50. letech 20. století byly nakonec obě kaple z důvodu výstavby nového sídliště zbořeny.

 

Objekt: renesanční, později rozšířená kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Horní Slavkov (Schlaggenwald)

Okres: Sokolov

Poloha: v místech dnešního sídliště ve Školní ulici v západní části města

GPS: 50°8'13.087"N, 12°47'37.054"E

Období vzniku: 16. století

Architekt: neznámý

Přestavba: v neznámé době

Období devastace: po roce 1945

Demolice: 50. léta 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Renesanční hornická kaple, původně zasvěcená kultu Panny Marie, byla vystavěna již v průběhu 16. století podle návrhu neznámého architekta při pravé straně historické cesty do Sokolova, nazývané Milířská cesta (Kohlinger Steig), na návrší asi kilometr západně nad historickým centrem města Horní Slavkov (Schlaggenwald). Menší obdélná kaple s malou půlkruhovou apsidou v interiéru, která byla včleněna do trojboké hmoty závěru. Na oltáři bývala postavena vyřezávaná socha Panny Marie (Madony). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Jiří v Horním Slavkově. V neznámé době byla poté k průčelí kaple přistavena nižší obdélná předsíň, či vstupní hala, a kaple nově zasvěcena sv. Josefu.

V roce 1687 byla poté nadohled od původní kaple, ve vzdálenosti asi 100 kroků, vystavěna další, větší, raně barokní kaple sv. Josefa. Nová kaple se poté pro odlišení lidově nazývala Velká kaple, původní kaple pak Malá kaple (Kleine Kapelle). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala, vnitřní zařízení bylo následně rozkradeno či zničeno. Na počátku padesátých let 20. století sloužily obě sousední kaple sv. Josefa pro uskladnění materiálu Podniku Jáchymovské doly. V souvislosti s výstavbou nového sídliště byla v roce 1953 Velká kaple přes zákaz památkářů zbořena a někdy poté proběhla bez průzkumu rovněž demolice Malé kaple sv. Josefa.

 

Popis objektu

Menší orientovaná kamenná kaple na téměř čtvercovém půdorysu s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, doplněná mladší, nižší, jednoduchou přistavěnou obdélnou předsíní či halou před východním průčelím. Obě části kaple byly zastřešeny ve dvou výškách původně šindelovou sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou. Celá stavba měřila na délku jen něco málo přes 7,5 metru. Hmota původní kaple byla v podélných stěnách po jednom menším okně, předsíň bývala bez oken. Vnější stěny kaple bývaly hladké, bez členění.

Menší vnitřní prostor původní kaple se zkosenými rohy při bývalém průčelí byl zakončen polokruhovou apsidou v závěrové stěně. Interiér kaple včetně předsíně býval prostý, bez zdobení. Vnitřní zařízení kaple bývalo skromné, pouze místního významu. Na oltáři bývala postavena vyřezávaná socha Panny Marie s Ježíškem (Madona).

 

Fotodokumentace

Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | Malá kaple sv. Josefa u Horního Slavkova na mapě 1. josefského vojenského mapování z let 1764-1768
Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | Malá kaple sv. Josefa u Horního Slavkova na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1841
Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | Malá kaple sv. Josefa u Horního Slavkova na mapě 3. františko-josefského vojenského mapování z let 1877-1880
Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | vstupní východní průčelí Malé kaple sv. Josefa při bývalé cestě do Sokolova při pohledu od Velké kaple na snímku z doby před rokem 1945
Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | závěr Malé kaple sv. Josefa při bývalé cestě do Sokolova v pozadí s Velkou kaplí na snímku z doby před rokem 1945
Horní Slavkov - kaple sv. Josefa | půdorys Malé kaple sv. Josefa u Horního Slavkova
 

Použitá literatura

Gnirs A. 1927: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen. Der politische Bezirk Elbogen, Praha, 290
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 131/132

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz