přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Květnová - pomník obětem 1. světové války

Květnová - pomník obětem 1. světové války

Květnová - pomník obětem 1. světové války | Květnová - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechali vztyčit místní občané snad na počátku 30. let 20. století ve svahu pod obecní kaplí v sousedství domu čp. 42 uprostřed vsi Květnová (Permesgrün). Po roce 1945 však byla odstraněna původní nápisová deska, objekt přestal být udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu 20. století byl nakonec zchátralý pomník přenesen a znovu vztyčen v parčíku u domu čp. 40 v dolní části vsi.

 

Objekt: pomník v podobě stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Květnová (Permesgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v parčíku u domu čp. 40 v dolní části vsi

GPS: 50°19'36.20"N, 12°58'37.37"E

Původní poloha: ve svahu pod obecní kaplí v sousedství domu čp. 42 uprostřed vsi

Původní GPS: 50°19'47.587"N, 12°58'42.888"E

Období vzniku: počátek 30. let 20. století

Architekt: neznámý

Materiál: žula

Období devastace: po roce 1945

Transfer: 70. léta 20. století

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechali vztyčit místní občané snad na počátku třicátých let 20. století ve svahu pod obecní kaplí v sousedství domu čp. 42 uprostřed vsi Květnová (Permesgrün). V sobotu 31. března 1934 byly v rámci celorepublikové akce připomenuti rovněž v Květnové dvěma minutami ticha oběti války. U pomníku zazpíval za účasti mnoha obyvatel zdejší pěvecký spolek. V celé obci byla před polednem přerušena na pět minut práce. Konec vzpomínky ohlásil ve 12:02 hodin výstřel z moždíře.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však byla z pomníku patrně novými osídlenci odstraněna původní nápisová deska se jmény padlých. Samotný objekt přestal být udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století, snad v souvislosti s demolicí bývalé obecní kaple v sedmdesátých letech, byl zchátralý pomník přenesen a znovu vztyčen v parčíku u domu čp. 40 v dolní části vsi.

 

Popis objektu

Pomník v podobě velké žulové stély na nízkém podstavci o celkové výšce asi 2,7 metru je dnes orientován severním směrem čelně k průjezdní komunikaci. V horní části jehlancově zakončená vrcholová stéla ze dvou kusů kamene je na čelní a bočních stěnách výrazně plasticky formovaná do stylizované podoby skládaných kamenů. V horní části čelní pohledové strany stély je v ose vysekán reliéf železného válečného kříže. V mělkém vpadlém výklenku pod křížem bývala původně vsazena černá nápisová deska s 20 jmény padlých občanů vsi pravděpodobně s datací a místem jejich skonu a příslušnosti k vojenské jednotce.

V předstupující zabroušené obdélné ploše ve spodní části čelní pohledové strany stély vysekán německý věnovací nápis: ,,DEN HELDEN / DER HEIMAT / 1914 – 1918 / Die dankbare Gemeinde.“ (Hrdinům vlasti 1914-1918 vděčná obec). Zadní stěna stély je rovná, bez členění. Základnu pomníku tvoří nízký hranolový podstavec na obdélném půdorysu o rozměrech 1,57 x 0,9 metru, složený ze tří opracovaných kvádrových žulových bloků.

 

Fotodokumentace

Květnová - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války v Květnové
Květnová - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války ve svahu pod obecní kaplí uprostřed vsi Květnové na výřezu pohlednice z doby před rokem 1945
Květnová - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Květnové - březen 1998
Květnová - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války v parčíku v dolní části vsi Květnová - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku padlým - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | výklenek chybějící nápisové desky pomníku - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | reliéf železného válečného kříže v horní části čelní strany pomníku - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | německý věnovací nápis na čelní straně pomníku obětem 1. světové války v Květnové - březen 2019
 
Květnová - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník v Květnové - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku padlým - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | boční strana pomníku padlým - březen 2019
Květnová - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník - březen 2019
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 174.
Michal DURDIS, Restaurátorský záměr. Pomník 1. světové války v Květnové u Ostrova, Dalovice 2019.
SOkA (488, ZDŠ Květnová): Chronik der Volksschule in Permesgrün 1885-1935, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 276-277.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz