přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Lachovice - kaple Panny Marie

Lachovice - kaple Panny Marie

Lachovice - kaple Panny Marie | Lachovice - kaple Panny Marie

Pozdně barokní kapli Panny Marie nechal vystavět patrně ve 2. polovině 18. či v 1. polovině 19. století majitel Dupovského mlýna (Tuppa Mühle) nad rozcestím lesních cest asi 1 km východně od vsi Lachovice (Lachowitz). Kolem kaple pravidelně procházela procesí k poutnímu kostelu ve Skokách. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století se již nacházela v havarijním stavu. V roce 2016 byla provedena celková rekonstrukce zdevastované kaple.

 

Objekt: pozdně barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Lachovice (Lachowitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: nad rozcestím lesních cest asi 1 km východně od vsi

GPS: 50°4'58.413"N, 13°3'18.320"E

Období vzniku: 2. polovina 18. století či 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2016

Památková ochrana: od 8. prosince 2020

Č. rejst. ÚSKP: 106587

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Pozdně barokní kapli Panny Marie nechal vystavět patrně ve druhé polovině 18. či v první polovině 19. století majitel Dupovského mlýna (Tuppa Mühle) čp. 18 podle návrhu neznámého architekta na okraji svého pozemku nad rozcestím lesních cest při cestě k mlýnu asi kilometr východně od vsi Lachovice (Lachowitz). Kaple je prvně zachycena až na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841. Po historické poutní stezce kolem kaple pravidelně procházela procesí z Toužimi, Útviny a Otročína k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Brložci.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války ztratila kaple po útlumu mariánských poutí svůj význam, přestala být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Na počátku 21. století se již opuštěná kaple nacházela v havarijním stavu. Někdy kolem roku 2006 byly sneseny propadlé krovy a zbytky ztrouchnivělé krytina, odstraněny křoviny, které vyrůstaly z koruny zdiva a odhalená klenba s několika menšími dírami provizorně zakryta igelitem.

V roce 2016 přistoupilo město Toužim jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci zdevastované kaple za přispění z dotačního programu Státního zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství ČR ve výši 142 tisíc Kč. Rekonstrukční práce provedla stavební firma Bolid M s.r.o. z Mariánských Lázní. Během rekonstrukce byla kaple nově zastřešena a omítnuta, osazena replika starších dveří a vnitřní prostor celkově restaurován. Ke vstupu do objektu bylo vyzděno nové přístupové schodiště. Celkové náklady na opravu kaple činily 366 tisíc Kč. Dne 8. prosince 2020 byla obnovená kaple Panny Marie u Lachovic zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 106587.

 

Popis objektu

Menší pozdně barokní kaple s rovným závěrem a bez oken je vystavěna ze smíšeného zdiva na téměř čtvercovém půdorysu oken o rozměrech 3,55 × 3,50 metru. Kaple bývala původně kryta šindelovou valbovou střechou, dnes s pálenou krytinou typu bobrovka. Hlavní vstupní východní průčelí prolomené obdélným, polokruhově zakončeným vchodem, uzavřeným dvoukřídlými dřevěnými kazetovými dveřmi s nadsvětlíkem s otvorem ve tvaru zvonu. Po stranách vstupního otvoru jsou situovány dva pilastry s profilovanými hlavicemi a patkami.

Vstupní průčelí je nad mohutnou profilovanou vyloženou římsou, krytou pálenou krytinou typu bobrovka, je završeno mohutným cihlovým portálovým štítem s oplechovanými postranními volutami na nízkých soklech. Středová část štítu je tvořena dvojicí postranních pilastrů vynášejících nízkou profilovanou vyloženou vrcholovou konvexně zvlněnou římsu, krytou pálenou krytinou typu bobrovka. Ve vnitřním štítovém poli je situována nika se záklenkem v podobě konchy a drobnou vyloženou profilovanou parapetní římsou. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění a profilace. Původně bývaly završeny profilovanou vyloženou korunní římsou pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je zaklenut nízkou kupolovitou klenbou. Při západní vnitřní závěrové stěně je v celé šíři vyzděna oltářní menza, na kterou je situován velký výklenek s polokruhovým záklenkem.

 

Fotodokumentace

Lachovice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie na rozcestí lesních cest u Lachovic na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Lachovice - kaple Panny Marie | zarostlá zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic od severovýchodu - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Lachovice - kaple Panny Marie | zarostlá zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic od severozápadu - srpen 2002; zdroj: znicenekostely.cz
Lachovice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí zchátralé kaple Panny Marie u Lachovic - leden 2007; zdroj: znicenekostely.cz
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic od severovýchodu - leden 2007; zdroj: znicenekostely.cz
Lachovice - kaple Panny Marie | provizorně zakrytá kaple Panny Marie u Lachovic od severozápadu - leden 2007; zdroj: znicenekostely.cz
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie nad rozcestím úvozových cest u Lachovic od jihovýchodu - únor 2011
 
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic od jihovýchodu - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple od jihovýchodu - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic od severovýchodu - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | zchátralá kaple Panny Marie u Lachovic od severovýchodu - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | závěr zchátralé kaple Panny Marie u Lachovic od severozápadu - únor 2011
Lachovice - kaple Panny Marie | kupolovitá klenba nad zchátralým interiérem kaple Panny Marie u Lachovic - únor 2011
 
Lachovice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Lachovic během rekonstrukce od jihovýchodu - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovovaná kaple Panny Marie - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Lachovic během rekonstrukce od jihovýchodu - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovovaná kaple Panny Marie - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | vstupní východní průčelí kaple Panny Marie u Lachovic během rekonstrukce - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovovaná interiér kaple - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | oltářní menza s výklenkem v závěrové stěně v inteiéru kaple Panny Marie během rekonstrukce - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Lachovic během rekonstrukce od severu - září 2016
 
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovovaná kaple Panny Marie - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | závěr kaple Panny Marie u Lachovic během rekonstrukce od severozápadu - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | kaple Panny Marie u Lachovic během rekonstrukce od jihozápadu - září 2016
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie u Lachovic po celkové rekonstrukci od jihovýchodu - květen 2018
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - květen 2018
Lachovice - kaple Panny Marie | vstupní průčelí kaple Panny Marie - květen 2018
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - květen 2018
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie u Lachovic po celkové rekonstrukci od jihovýchodu - květen 2018
 
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie u Lachovic po celkové rekonstrukci od jihovýchodu - květen 2018
Lachovice - kaple Panny Marie | obnovená kaple Panny Marie - květen 2018
Lachovice - kaple Panny Marie | závěr obnovené kaple Panny Marie u Lachovic po celkové rekonstrukci od jihozápadu - květen 2018
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 528.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha 1978, s. 205.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 283.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 74.

 
 

Komentáře: přidat další

Roman (26.01.2021 06:50)

Nádhera, krásně opraveno.

 

Jarda (26.06.2017 23:01)

Kaplicka byla v roce 2016 kompletne zrekonstruovana

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz