přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Martice - kaple sv. Floriána

Martice - kaple sv. Floriána

Martice - kaple sv. Floriána | Martice - kaple sv. Floriána

Obecní kaple sv. Floriána byla vystavěna patrně v 1. polovině 19. století pod areálem rozparcelovaného poplužního dvora ve svahu nad návesním rybníkem uprostřed osady Martice (Maroditz). Po ničivém požáru osady v roce 1860 byla kaple znovu vystavěna o několik metrů níže. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala a během demolice původní zástavby osady kolem roku 1974 byla nakonec zbořena.

 

Objekt: zděná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Martice (Maroditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: ve svahu nad návesním rybníkem uprostřed osady

GPS: 50°6'38.058"N, 13°4'43.656"E

Původní poloha: ve svahu nad návesním rybníkem uprostřed osady

Původní GPS: 50°6'37.609"N, 13°4'42.236"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Přestavba: po roce 1860

Období devastace: po roce 1945

Demolice: kolem roku 1974

Stav: terénní nerovnosti

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Obecní kaple sv. Floriána byla vystavěna patrně v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta pod areálem rozparcelovaného poplužního dvora „Am Hof“ ve svahu nad návesním rybníkem na návsi uprostřed osady Martice (Maroditz). Farou spadala kaple k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skokách. Podle mapy stabilního katastru stávala kaple původně těsně při usedlosti čp. 4.  Patrně při ničivém požáru osady v roce 1860 však byla kaple zničena a znovu vystavěna o něco níže ve výseku příjezdových cest stoupajících k areálu bývalého dvora.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple sv. Floriána patrně udržována a postupně chátrala. Nevyužívaná kaple byla nakonec zbořena během demolice původní zástavby osady někdy v době kolem roku 1974. Na místě stržená kaple se dnes nachází sutiny z rozvaleného zdiva. Jehlancová stříška původní zvoničky kaple je umístěna nad nedalekou studní.

 

Popis objektu

Orientovaná zděná kaple na obdélném půdorysu patrně s rovným závěrem, bývala krytá sedlovou střechou s otevřenou hranolovou sloupkovou zvoničkou na hřebeni, završenou oplechovanou jehlancovou stříškou. Hlavní vstupní východní průčelí kaple s obdélným vchodem bývalo završeno trojúhelníkovým štítem. Vnější stěny kaple byly členěny lizénovými rámci.

Vnitřní zařízení kaple tvořila socha sv. Floriána.

 

Fotodokumentace

Martice - kaple sv. Floriána | původní poloha obecní kaple u usedlosti čp. 4. na výřezu z mapy stabilního katastru vsi Martice (Maroditz) z roku 1841
Martice - kaple sv. Floriána | obecní kaple sv. Floriána nad návesním rybníkem v Marticích od východu na historickém snímku zhruba z roku 1930
Martice - kaple sv. Floriána | pozůstatky zastřešení zvoničky zbořené kaple sv. Floriána v Marticích na fotografii z počátku 90. let 20. století
Martice - kaple sv. Floriána | sutiny pobořené obecní kaple sv. Floriána nad bývalým návesním rybníkem v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | sutiny pobořené obecní kaple sv. Floriána nad bývalým návesním rybníkem v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | sutiny pobořené obecní kaple sv. Floriána nad bývalým návesním rybníkem v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | sutiny pobořené obecní kaple sv. Floriána nad bývalým návesním rybníkem v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | sutiny pobořené obecní kaple sv. Floriána nad bývalým návesním rybníkem v zaniklé osadě Martice - březen 2017
 
Martice - kaple sv. Floriána | druhotně využitá oplechovná stříška zvoničky zbořené kaple sv. Floriána nad zachovanou studnou v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | druhotně využitá oplechovná stříška zvoničky zbořené kaple sv. Floriána nad zachovanou studnou v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | druhotně využitá oplechovná stříška zvoničky zbořené kaple sv. Floriána nad zachovanou studnou v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | druhotně využitá oplechovná stříška zvoničky zbořené kaple sv. Floriána nad zachovanou studnou v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | druhotně využitá oplechovná stříška zvoničky zbořené kaple sv. Floriána nad zachovanou studnou v zaniklé osadě Martice - březen 2017
Martice - kaple sv. Floriána | druhotně využitá oplechovná stříška zvoničky zbořené kaple sv. Floriána nad zachovanou studnou v zaniklé osadě Martice - březen 2017
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 608.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha 1978, s. 359.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 239.
Michal VALENČÍK, Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky v České republice, Praha 2006, s. 76.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz