přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Polom - tvrz

Polom - tvrz

 

Obec: Polom (Pohlem)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°6'55.792"N, 13°5'14.506"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

První zmínka o vsi údajně pochází z listin hlásících se k rokům 1183 a 1185, podle nichž ji český kníže Bedřich daroval johanitům. Jedná se však o mladší listinná falza a není tak jisté, zda vesnice v nich jmenovaná je totožná s tímto Polomem. Johanité však v této oblasti, například v Krašově, statky již měli, je tedy pravděpodobné, že už ves existovala, i když třeba johanitům nepatřila. Další zprávy jsou pak podstatně mladší. Snad již v průběhu 14. století ves získali členové rodu píšícího se po ní, Polomcové z Polomě. První z nich, Jan Polomek z Polomu, je zde uváděn k roku 1404. Tehdy je také poprvé doložena zdejší tvrz, založená během 14. století. Jeho potomci na tvrzi seděli až do počátku 16. století. Tehdy ves krátce patřila Hýzrlům z Chodů. Již roku 1524 nastoupila v držení zboží Kateřina Dobrohostová z Kolovrat. V roce 1529 prodala její dcera Ludmila, rozená z Ronšperka zboží Polom Markétě Lobkovicové, rozené z Plavna. V roce 1545 získala statek od Markéty Lobkovicové Anna, manželka Anselma ze Steinsdorfu, jejíž syn Adam koupil statek Údrč a blízký Polom k němu připojil. Polom poté již nikdy nenabyla samostatnosti a zdejší tvrz se tehdy připomíná naposledy. V roce 1590 přešla Údrč s Polomem do rukou Pröllhoferů z Purkeršdorfu, v roce 1608 získali Údrč s Polomem Šlikové z Holíče a roku 1613 se stal novým majitelem Údrče s Polomem Jáchym Libštejnský z Kolovrat. V roce 1620 byl statek Jáchymu Libštejnskému z Kolovrat za účast na stavovském povstání v letech 1618-1620 zkonfiskován. Přitom se již tvrz v Polomi nepřipomíná. Zřejmě nebyla dlouho obývána a časem zchátrala a zanikla.

 

Popis objektu

Podle starší literatury byla tvrz lokalizována většinou do západní části vsi, do blízkosti objektu čp. 14, kde se mělo dochovat tvrziště se zbytky zdiva, příkopem a valem, zčásti zastavěné přilehlým domem. Dům čp. 14 byl odstraněn spolu s pozůstatky tvrze rozkládajícími se v jeho blízkosti někdy v 60. letech 20. století. Pozůstatky tvrze tak bez průzkumu zanikly a není možné potvrdit ani vyvrátit tvrzení o lokalizaci zdejšího panského sídla.

 

Fotodokumentace

Polom 1841 | výřez z katastrální mapy vsi Polom z roku 1841 - předpokládané místo tvrziště je zakresleno v západní části vsi
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 137
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 269/270
Musil, F.-Plaček, M.-Úlovec, J. 2005 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha, 269
Úlovec, J. 2000 : Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha, 232/233

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz