přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Martice - tvrz

Martice - tvrz

Martice - tvrz |
 

Obec: Martice (Maroditz)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°6'38.242"N, 13°4'42.197"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

První písemná zmínka o vsi Martice (Maroditz) pochází z roku 1383, kdy zemřel jakýsi Hroch, sedící patrně již tehdy na zdejší tvrzi. Během 15. století a počátku 16. století se po vsi psali Jarek a Ctiboř, předkové Martických z Rabštejna. V roce 1456 jsou připomínáni rovněž jako Martičtí z Martic. Roku 1540 prodal Zikmund Martický ves s tvrzí Markétě Lobkovicové, rozené z Plavna, která ji připojila k sousednímu Polomu. Tehdy se poprvé výslovně připomíná zdejší tvrz. V roce 1545 koupili ves Polom spolu s Marticemi Štensdorfové ze Štensdorfu, kteří je následně roku 1564 připojili k údrčskému panství. V roce 1591 prodali Štensdorfové ze Štensdorfu zboží Martice k tvrzi Miřetice (dnes Mirotice). Roku 1592 koupil Martice Jan Ratiborský ze Chcebuze a připojil ke svému zboží Ratiboř. Tehdy se však ves i zdejší tvrz uvádějí jako pusté, ale brzy poté byly znovu osídleny a tvrz na kratší čas obnovena. V roce 1615 poté Mikuláš Ratiborský prodal zboží Martice Jáchymovi Libšteinskému z Kolovrat, jenž je znovu připojil k Údrči a Rabštejnu, u kterého poté zůstaly až do roku 1848. Po roce 1620 byly Martice tehdejšímu držiteli Janu Libštejnskému z Kolovrat spolu s údrčským panstvím za účast na stavovském povstání z let 1618-1620 zkonfiskovány a roku 1623 prodány sekretáři královské koruny Severýnu Thalovi z Horštejna. V roce 1630 se naposledy připomíná zdejší tvrz, poté je zde uváděn již pouze panský poplužní dvůr, označovaný jako „Am Hof“, v jehož areálu snad budova tvrze stávala. Roku 1631 se Severýn Thal z Horštejna zúčastnil nového povstání za saského vpádu, a tak došlo k nové konfiskaci. Panství poté získal Albrecht z Valdštejna, po jehož vraždě v roce 1635 dostal Martice do dědičného držení nejvyšší hofmistr hrabě Leonthar Helfrid z Meggau. Roku 1791 byl zdejší poplužní dvůr rozparcelován a dále pronajímán. Po velkém ničivém požáru v roce 1860 byly zdejší dvory vystavěny již odděleně, ale označení „Am Hof“ zůstalo. Ves Martice v polovině sedmdesátých let 20. století nakonec zcela zanikla.

 

Popis objektu

Tvrz dnes již nejasné polohy snad můžeme předpokládat v areálu bývalého panského poplužního dvora na terénní hraně v severozápadní části vsi. Podle starých map a katastrů by se mohlo jednat o velkou obdélnou budovu v jeho východní části. Dodnes je z ní zachováno rozvalené základové zdivo.

 

Fotodokumentace

Martice - tvrz | areál bývalého panského poplužního dvora na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Martice z roku 1841
Martice - tvrz | bývalý poplužní dvůr na leteckém snímkování z roku 1952
 

Použitá literatura

Karel, T.-Knoll, V.-Krčmář, L. 2009 : Panská sídla západních Čech – Karlovarsko, České Budějovice, 112
Kolektiv 1985 : Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha, 207/208
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 239

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz