přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Polom - kaple sv. Anny

Polom - kaple sv. Anny

Polom - kaple sv. Anny |

Obecní kaple sv. Anny z 1. poloviny 19. století stojí na jižním okraji svažité travnaté návsi uprostřed vsi Polom (Pohlem). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století byla provedena částečná renovace sešlé kaple.

 

Objekt: pseudoslohová kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Polom (Pohlem)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na jižním okraji návsi uprostřed vsi

GPS: 50°6'56.018"N, 13°5'19.367"E

Období vzniku: 1. polovina 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Stav: zchátralé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Obecní kaple sv. Anny byla postavena v první polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta na jižním okraji svažité travnaté návsi uprostřed vsi Polom (Pohlem). Farou spadala kaple ke kostelu sv. Linharta v Údrči. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Na počátku 21. století byla provedena částečná renovace sešlé kaple, provizorně opravena byla cibulová báň zvoničky, přebudován vstup a kaple nově omítnuta.

 

Popis objektu

Pseudoslohová kaple bez oken na čtvercovém půdorysu se zkosenými nárožími se zdobením v podobě sloupů a rovným závěrem, krytá plechovou jehlancovou střechou s otevřenou polygonální sloupkovou zvoničkou s cibulovou bání s křížem na vrcholu. Vstupní průčelí kaple bývalo původně prolomeno obdélným vchodem s vyšším kamenným prahem a zaskleným světlíkem v nadpraží, nahrazeným na počátku 21. století většími a širšími dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Vnější stěny kaple jsou lizénovými rámci v omítce a završeny vynesenou dřevěnou korunní římsou pod střechou. Vnitřní prostor kaple na čtvercovém půdorysu se zkosenými rohy je plochostropý. V závěrové stěně kaple je umístěna oltářní nika pro umístění plastiky.

Vnitřní zařízení kaple tvořil původně oltář z doby vzniku kaple s dřevěnou soškou Panny Marie (Madony), andílčími hlavičkami a lidovým obrazem Nejsvětější Trojice v nástavci. Dále bývaly v interiéru kaple umístěny dřevěné lidové sošky Vítězného Krista, sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z doby výstavby kaple. Dnes tvoří vybavení interiéru kaple několik obrazů nevelké hodnoty.

Ve zvoničce kaple je zavěšen menší zvonek, který nese německý prosebný nápis: „Die Lebenden rufe ich, die Toten beklage ich, vom Schicksal meiner Vorfahren bewahre mich“ (Volám živé, truchlím za mrtvé, zachraň mě od osudu mých předků).

 

Fotodokumentace

Polom - kaple sv. Anny | bývalá obecní kaple sv. Anny v roce 1993
Polom - kaple sv. Anny | bývalá obecní kaple sv. Anny ve vsi Polom - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | vstupní průčelí bývalé obecní kaple sv. Anny - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | severní průčelí kaple sv. Anny - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | bývalá obecní kaple sv. Anny - říjen 2010
Polom - kaple sv. Anny | současný interiér bývalé obecní kaple sv. Anny - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | bývalá obecní kaple sv. Anny od severozápadu - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | vstupní průčelí kaple sv. Anny - říjen 2010
 
Polom - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od severozápadu - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | obecní kaple sv. Anny od západu - říjen 2010
Polom - kaple sv. Anny | západní průčelí kaple sv. Anny - říjen 2010
Polom - kaple sv. Anny | západní průčelí kaple sv. Anny - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | provizorně opravená zvonička - září 2013
Polom - kaple sv. Anny | kaple sv. Anny od jihozápadu - říjen 2010
Polom - kaple sv. Anny | bývalá obecní kaple sv. Anny ve vsi Polom - září 2013
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 133
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 361

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz