přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Mirotice - mladší tvrz

Mirotice - mladší tvrz

Mirotice - mladší tvrz | Mirotice - mladší tvrz

Renesanční tvrz z 1. poloviny 16. století v areálu poplužního dvora v severovýchodní části vsi Mirotice (Miroditz) nahradila tehdy již nevyhovující gotickou tvrz. Roku 1624 odkoupil zdejší zboží Julius Jindřich Sasko-lauenburský, který je následně připojil k toužimskému panství. Budova tvrze byla poté využívaná pro provoz dvora. Po roce 1945 sloužila potřebám státního statku a někdy kolem roku 1960 byla zbořena. Dnes zbývá z budovy tvrze pouze část jižní obvodové zdi s opěrnými pilíři a zasypaná sklepení.

 

Objekt: renesanční tvrz

Typologie: panská sídla

Kategorie: architektonické památky

Obec: Mirotice (Miroditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na terénní hraně v severovýchodní části vsi

GPS: 50°6'40.614"N, 12°59'59.410"E

Období vzniku: 1. polovina 16. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: kolem roku 1960

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Renesanční tvrz byla vystavěna patrně v první polovině 16. století za Broumů z Miřetic v areálu poplužního dvora na terénní hraně v severovýchodní části vsi Mirotice (Miroditz) jako náhrada za tehdy již nevyhovující starší gotické panské sídlo. V roce 1563 získal mirotické zboží Jan Uttenhofer, za něhož je prameny poprvé výslovně uvedena zdejší tvrz. Dne 28. června 1567 mu Jindřich V. z Plavna propustil mirotické zboží z léna. Již následujícího roku 1568 však na Miroticích seděl Adam Steinsdorf ze Steinsdorfu. Po jeho smrti roku 1579 přešlo zdejší zboží na vdovu Kateřinu. V rámci dělení dědictví mezi bratry roku 1588 získal Mirotice s tvrzí a poplužním dvorem spolu s Číhanou, Telčí a dalšími vesnicemi její syn Kašpar ze Steinsdorfu. Posledním vlastníkem mirotického zboží z rodu pánu ze Steinsdorfu byl po Kašparovi od roku 1605 Abrahám.

Roku 1624 odkoupil od Abraháma ze Steinsdorfu tvrz Mirotice se vsí Pávice a jedním mlýnem vévoda Julius Jindřich Sasko-lauenburský, který je následně připojil ke svému toužimskému panství. Zdejší tvrz tehdy ztratila sídelní a správní funkci a poté byla využívaná již jen pro provoz dvora.

Po roce 1945 byla bývalá tvrz s dvorem zkonfiskována československým státem a následně sloužila potřebám státního statku. Ještě koncem padesátých let 20. století byla podle vzpomínek místních obyvatel plánována přestavba bývalé tvrze na patrový kravín, k čemuž však již nedošlo. Naopak byl objekt renesanční tvrze včetně vedlejší budovy a zbytku celého dvora někdy kolem roku 1960 bez dokumentace stržen a pobořen. Dnes zbývá z budovy tvrze pouze část jižní obvodové zdi s opěrnými pilíři, pozůstatky okenních otvorů a zasypaná sklepení.

 

Popis objektu

Patrová budova renesanční tvrze na obdélném půdorysu krytá polovalbovou střechou stávala na terénní hraně ve výši 3-4 metry nad okolním terénem. Jižní průčelí nad svahem zajištěno proti sesutí čtyřmi mohutnými opěrnými pilíři. Rozdíl v úrovni terénu na severní a jižní straně posloužil k vybudování sklepních prostor, zaklenutých valenou klenbou s lunetami nad okenními otvory v jižní stěně. Vlastní přízemí mělo valené klenby s hřebínky, patro bylo pravděpodobně plochostropé. K severovýchodnímu nároží přiléhala vedlejší budova, obsahující velký průjezd, kterým se vcházelo na malý dvorek před severním průčelím tvrze.

 

Fotodokumentace

Mirotice - mladší tvrz | bývalý poplužní dvůr s budovou tvrze (č. 15) a přilehlou hospodářskou budovou s průjezdem (č. 14) na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841
Mirotice - mladší tvrz | chátrající areál bývalého poplužního dvora s budovou tvrze na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952
Mirotice - mladší tvrz | objekt bývalé tvrze v Miroticích od jihovýchodu v 50. letech 20. století, zdroj: Josef Kabát a Karel Slepička, Muzeum Karlovy Vary
Mirotice - mladší tvrz | průjezd přilehlou hospodářskou budovou v areálu bývalého polužního dvora v Miroticích na snímku z 50. let 20. století
Mirotice - mladší tvrz | trosky stržené budovy tvrze v areálu bývalého poplužního dvora v Miroticích na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1961
Mirotice - mladší tvrz | dochovaný úsek zdiva jižního průčelí stržené budovy renesanční tvrze v Miroticích na nákresu z roku 1991
Mirotice - mladší tvrz | dochovaný úsek zdiva jižního průčelí zbořené budovy tvrze v Miroticích - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | dochovaný úsek zdiva jižního průčelí zbořené budovy tvrze v Miroticích - březen 2017
 
Mirotice - mladší tvrz | torzo jihovýchodního nároží zbořené budovy tvrze s opěrným pilířem - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | torzo jihovýchodního nároží zbořené budovy tvrze s opěrným pilířem - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | dochovaný úsek zdiva jižního průčelí zbořené budovy tvrze v Miroticích - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | dochovaný úsek zdiva jižního průčelí zbořené budovy tvrze v Miroticích - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | prostor zbořené budovy tvrze v Miroticích od severu - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | dochované zdivo jedné z hospodářských budov zdemolovaného poplužního dvora v Miroticích - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | tarasní zeď podél cesty pod jižním průčelím zbořené budovy tvrze v Miroticích - březen 2017
Mirotice - mladší tvrz | tarasní zeď podél cesty pod jižním průčelím zbořené budovy tvrze v Miroticích - březen 2017
 

Použitá literatura

Tomáš KAREL - Vilém KNOLL - Luděk KRČMÁŘ, Panská sídla západních Čech - Karlovarsko, České Budějovice 2009, s. 114.
KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 315.
KOLEKTIV, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Praha 1985, s. 212-213.
František MUSIL - Miroslav PLAČEK - Jiří ÚLOVEC, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Praha 2005, s. 212-213.
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl třináctý, Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 221.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 106.
Jiří ÚLOVEC, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha 2000, s. 193-195.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz