přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice

Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice

Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice bylo vztyčeno v roce 1779 u usedlosti čp. 93 na severním okraji obce Nová Ves (Neudorf). Již v roce 1846 bylo sousoší obnoveno manželi Franzem Xaverem a Josefou Hopfovými. Patrně tehdy byla plastika přenesena o několik metrů k příjezdové cestě k bývalé usedlosti čp. 95. Roku 1910 poté nechali sousoší znovu renovovat manželé Anton a Berta Hopfovi. Po roce 1945 však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. V roce 2010 bylo přistoupeno k celkovému restaurování sešlé plastiky.

 

Objekt: pozdně barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Nová Ves (Neudorf)

Okres: Sokolov

Poloha: u bývalé usedlosti čp. 95 při cestě na hřbitov na severním okraji obce

GPS: 50°5'7.945"N, 12°46'23.836"E

Původní poloha: u bývalé usedlosti čp. 93 na severním okraji obce

Původní GPS: 50°5'9.634"N, 12°46'23.166"E

Období vzniku: 1779

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1846, 1910, 2010

Památková ochrana: od 5. květena 2012

Č. rejst. ÚSKP: 104786

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice od neznámého autora bylo vztyčeno v roce 1779 v sousedství usedlosti čp. 93 při pravé straně cesty na severním okraji obce Nová Ves (Neudorf). Již v roce 1846 bylo sousoší obnoveno manželi Franzem Xaverem a Josefou Hopfovými z usedlosti čp. 95. Patrně tehdy byla plastika z důvodu nové výstavby přenesena o několik metrů k příjezdové cestě k bývalé hospodářské usedlosti čp. 95. Obnovené sousoší bylo následně dne 25. dubna 1846 znovu vysvěceno. Roku 1910 poté nechali sousoší znovu renovovat manželé Anton a Berta Hopfovi z usedlosti čp. 95.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. V roce 2010 bylo přistoupeno k celkovému restaurování sešlé plastiky. Kolem objektu byl tehdy osazen nový kovaný zdobný ohradní plůtek od uměleckého kováře Ivo Rudolfa z Vodné. Dne 5. květena 2012 bylo následně sousoší Nejsvětější Trojice v Nové Vsi zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 104786.

 

Popis objektu

Pozdně barokní sousoší Nejsvětější Trojice na podstavci. Objekt dosahuje celkové výšky 2,85 metru. Téměř 1,5 metru vysoká, lidově pojatá pískovcová vrcholová figurální plastika v podživotní velikosti představuje skupinu Nejsvětější Trojice v tradičně pojímané kompozici Boha Otce a Syna sedících na zeměkouli doplněných křížem mezi nimi. Postava Boha Otce s plnovousem vlevo, oděná v dlouhém plášti, přidržuje levou rukou velké jablko ve svém klíně a pozdviženou pravou ruku má v žehnajícím gestu. Poloobnažená postava Ježíše Krista se pravou rukou drží na prsou a levou rukou se přidržuje kříže. Jednoduchý kříž latinského tvaru postavený ve svislé poloze uprostřed kompozice býval na vrcholu původně doplněn pravděpodobně symbolem Ducha svatého v podobě holubice. Patrně druhotně upravené horní břevno kříže je dnes doplněno plastickými volutami. Postavy sedí na zeměkouli zčásti překryté stylizovanými plastickými oblaky.

Vrcholová plastika je osazena vrcholu vysokého hranolového pískovcového podstavce s mohutnou horní vysazenou profilovanou krycí a profilovanou patkou. V mělkém vpadlém kartušovém výklenku na přední straně podstavce je v horní části vysekána datace vzniku objektu s monogramem: „17 FD 79“. Pod ním je pak vysekán německý věnovací nápis z doby obnovy plastiky: „Zur Ehre Gottes / hat diese stadue wied / errichten lassen / FRANZ XAVER / et / JOSEFA HOPF / im Jahre 1846 / den 25. April“ (Ke slávě Boží nechali tuto sochu znovu zřídit Franz Xaver a Josefa Hopfovi 25. dubna 1846). Na pravé boční straně podstavce je pak vysekán další německý pamětní nápis: „Erneuert / von / Anton / und / Berta / Hopf / 1910“ (Renovováno Antonem a Bertou Hopfovými v roce 1910). Základnu podstavce tvoří nízký profilovaný hranolový sokl o rozměrech 66 x 78 cm. Podstavec je postaven na kamenném stupni.

Kolem sousoší je postaven na čtvercovém půdorysu novodobý kovaný zdobný ohradní plůtek z roku 2010 od uměleckého kováře Ivo Rudolfa z Vodné s vročením „L. P. 2010“ na měděné tabulce osazené na přední pohledové straně.

 

Fotodokumentace

Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice v Nové Vsi - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana pozdně barokního pískovcového sousoší Nejsvětější Trojice v Nové Vsi - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | přední strana sousoší - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholová pískovcová figurální plastika skupiny Nejsvětější Trojice - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | věnovací nápis na podstavci - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | pozdně barokní pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice v Nové Vsi - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | pozdně barokní pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice v Nové Vsi - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | sousoší Nejsvětější Trojice - říjen 2017
 
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | vrcholová figurální plastika - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | nápis na boční straně podstavce - říjen 2017
Nová Ves - sousoší Nejsvětější Trojice | zadní strana sousoší - říjen 2017
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 208
Konečný, J. 2013: Drobné sakrální stavby na území mikroregionu Slavkovský les. Bakalářská práce. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 96
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 485
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 557
Rudolf, I. 2017: Země, vzduch, voda a oheň. Kované sakrální památky Karlovarska a okolí, Vodná, 59

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz