přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Teplá - socha sv. Judy Tadeáše

Teplá - socha sv. Judy Tadeáše

Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | Teplá - socha sv. Judy Tadeáše

Barokní sochu sv. Judy Tadeáše z roku 1704 od ostrovského sochaře Johanna Kaspara Süssnera či Johanna Wirknera nechal vztyčit opat Rajmund II. Wilfert na rozdvojení cest k Smrčímu dvoru a do vsi Úterý asi 200 m jihovýchodně od areálu premonstrátského kláštera u města Teplá (Tepl). V roce 1859 byla socha přenesena a druhotně osazena na odbočce k Smrčímu dvoru dále na silnici do Úterý. Po roce 1945 však přestala být udržována a postupně chátrala. V roce 1975 byla provedena poslední celková oprava plastiky.

 

Objekt: vrcholně barokní figurální plastika na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Teplá (Tepl)

Okres: Cheb

Poloha: na křižovatce silnic do Úterý a k Smrčímu dvoru asi 700 m jihovýchodně od areálu kláštera

GPS: 49°57'48.400"N, 12°53'17.396"E

Původní poloha: na rozcestí k Smrčímu dvoru a do Úterý asi 200 m jihovýchodně od areálu kláštera

Původní GPS: 49°57'52.506"N, 12°52'52.276"E

Období vzniku: 1704

Architekt: Johann Kaspar Süssner nebo Johann Wirkner

Stavebník: Rajmund II. Wilfert

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Transfer: 1859

Rekonstrukce: 1975

Památková ochrana: od 11. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 32810/4-1061

Stav: zchátralé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Vrcholně barokní socha sv. Judy Tadeáše byla vztyčena v roce 1704 původně na rozdvojení cest k Smrčímu dvoru (Fichtenhof) a do vsi Úterý asi 200 metrů jihovýchodně od areálu premonstrátského kláštera u města Teplá (Tepl). Socha patřila do souboru čtveřice plastik od ostrovského sochaře Johanna Kaspara Süssnera nebo Johanna Wirknera shodné velikosti a tvaru podstavce, které nechal zřídit v letech 1703-1704 tehdejší tepelský opat Rajmund II. Wilfert na hlavních příjezdových cestách k premonstrátskému klášteru.  Podle účtů bylo za každou plastiku zaplaceno ostrovskému sochaři 30 zlatých, za každý kámen z kamenolomu v Trhomném, ze kterého byla socha vysekána, bylo zaplaceno 5 zlatých, kameníkovi za každý podstavec 25 zlatých, zedníkovi, který se na podstavcích podílel, bylo vyplaceno celkem 3 zlaté a 32 krejcarů a malíři, který plastiky opatřil bílým nátěrem celkem 4 zlaté.

V roce 1859 byla socha sv. Judy Tadeáše přenesena a druhotně osazena na dnešním místě na křižovatce silnice do Úterý s nově vybudovanou příjezdovou cestou k Smrčímu dvoru asi 700 metrů jihovýchodně od areálu premonstrátského kláštera. Plastika byla tehdy přepracována kamenickým mistrem Böhmem z Mnichova. Během úprav došlo k tvarovým a modelačním změnám plastiky např. v partiích rukou a zřejmě i v partiích drapérie.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala. Dne 11. února 1964 byla socha sv. Judy Tadeáše u kláštera v Taplé zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 32810/4-1061. V šedesátých letech 20. století se však již plastika nacházela ve špatném technickém stavu. Vrcholová plastika byla otlučena, světec měl uražený nos a pískovcový materiál byl zvětralý. V roce 1975 byla proto přistoupeno k celkovému restaurování objektu, které provedli restaurátoři František Pašek a Zdeněk Šejnost. Plastika byla tehdy mechanicky a chemicky očištěna, dotvořeny chybějící doplňky z umělého kamene, domodelována chybějící část obličeje, a nakonec byla provedena konečná úprava barevným zatónováním a plastika opatřena konzervačním nátěrem. V roce 1989 byl poté renovován ze strany pole částečně narušený podstavec.

 

Popis objektu

Vrcholně barokní socha sv. Judy Tadeáše na podstavci. Pískovcová vrcholová figurální plastika v mírně nadživotní velikosti o výšce zhruba 2 metry představuje apoštola jako mladého prostovlasého muže stojícího v lehkém kontrapostu, s dlouhými kadeřavými vlasy a kratším plnovousem, oděného do jednoduše přepásané tuniky, přes kterou má přehozen dlouhý plášť sepjatý na prsou. Na hlavě měla postava původně osazenou terčíkovou svatozář. Nad levou lehce pokrčenou rukou, kterou si světec přidržuje lem šatu, je položena rozevřená kniha. V pravé ruce svěšené podél těla pak přidržuje další ze svých tradičních atributů, kyj.

Vrcholová plastika je osazena na vrcholu mohutného pískovcového podstavce 1,71 metru se základnou na půdorysu nepravidelného osmiúhelníku o rozměrech asi 110 x 110 cm se čtyřmi delšími, konvexně vypjatými stranami a čtyřmi kratšími stranami, obloženými na dříku mělkou páskou. Skládaná stupňovaná hlavice podstavce je tvořena dvojicí plochých desek shodné osmibokého půdorysu o výšce 28 a 18 cm a spodní profilovanou plastickou římsou. Tělo podstavce o výšce 92 cm je v horní třetině stlačené a v dolní části kónicky zúžené. Základnu podstavce tvoři mohutná patka o výšce 43 cm. Na podstavci nejsou vysekány žádné nápisy ani datace. Celková výška objektu činí zhruba 3,71 metru.

 

Fotodokumentace

Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | socha sv. Judy Tadeáše u Teplé v době kolem roku 1930
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | zchátralá barokní socha sv. Judy Tadeáše na příjezdové silnici k premonstrátskému klášteru v Teplé - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | zchátralá barokní socha sv. Judy Tadeáše na příjezdové silnici k premonstrátskému klášteru v Teplé - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | zchátralá barokní socha sv. Judy Tadeáše na příjezdové silnici k premonstrátskému klášteru v Teplé - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | socha sv. Judy Tadeáše - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | přední pohledová strana zchátralé barokní sochy sv. Judy Tadeáše u premonstrátského kláštera v Teplé - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | přední strana plastiky - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | vrcholová plastika sv. Judy Tadeáše - červen 2017
 
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | zchátralá barokní socha sv. Judy Tadeáše na příjezdové silnici k premonstrátskému klášteru v Teplé - červen 2017
Teplá - socha sv. Judy Tadeáše | socha sv. Judy Tadeáše - červen 2017
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 460/461
Poche, E. a kol. 1982: Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 46

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz