přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Louka - sousoší sv. Jana a Pavla

Louka - sousoší sv. Jana a Pavla

Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | Louka - sousoší sv. Jana a Pavla

Rokokové sousoší sv. Jana a Pavla, nazývané Stowasserova muka, nechali zřídit v roce 1844 manželé Franz Anton a Franziska Stowasserovi z usedlosti čp. 24 v remízku při bývalé cestě do Nové Vsi asi 100 m západně od vsi Louka (Grün). Nad plastikami, narušovanými povětrnostními vlivy, byl později vybudován plechový přístřešek. Po roce 1945 však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Někdy po roce 1963 byl nakonec zchátralý objekt rozvalen a vrcholové sousoší odstraněno.

 

Obec: Louka (Grün)

Okres: Sokolov

Poloha: v remízku při bývalé cestě do Nové Vsi v polích asi 100 m západně od vsi

GPS: 50°3'23.657"N, 12°48'18.071"E

Období vzniku: 1844

Architekt: neznámý

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Stav: zdevastované

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Rokokové pískovcové sousoší sv. Jana a Pavla od neznámého autora, nazývané Stowasserova muka, nechali zřídit v roce 1844 manželé Franz Anton a Franziska Stowasserovi z usedlosti čp. 24 patrně v sousedství staršího kříže v remízku při bývalé cestě do Nové Vsi v polích v části zvané „Auf der Höhe“ asi 100 metrů západně od vsi Louka (Grün). Vrcholové plastiky byly silně narušovány povětrnostními vlivy, proto byl později nad plastikami vybudován plechový krycí přístřešek ve tvaru kapličky. Silně zvětralé plastiky však byly nadále mechanicky poškozovány.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války byla původní cesta v rámci kolektivizace zemědělských ploch zrušena a sousoší přestalo být udržováno a postupně chátralo. Někdy po roce 1963 byl nakonec zchátralý objekt rozvalen a vrcholové sousoší sv. Jana a Pavla odstraněno. Dnes se v remízku nachází rozvalený mohutný pískovcový podstavec a podpěry bývalého přístřešku. Nedávno bylo objeveno torzo sochy sv. Pavla.

 

Popis objektu

Rokokové pískovcové sousoší sv. Jana a Pavla na podstavci. Objekt čelně orientovaný k jihovýchodu dosahoval celkové výšky asi 4,2 metru. Vrcholové figurální plastiky v podživotní velikosti, téměř 130 cm vysoké, představovaly stojící postavy patronů počasí mučedníků sv. Jana a sv. Pavla s palmovou ratolestí, oděné v římské zbroji. Jednalo se nejspíše o dobové kopie podle barokních předloh. Základnu plastik tvořily nízké hranolové podesty. Mezi postavami býval vsazen vysoký litý železný kříž s rozšířenou sloupkovou patkou, osazený na profilovaném hranolovém podstavci zdobeném kanelováním a volutami. Vrcholové plastiky s křížem bývaly pomocí železný trnů a skob uchyceny na nízkém hranolovém soklu s profilovanou hlavicí, na jehož přední straně byl v mělkém vpadlém rámci vysekán německý nápis s výplní zlaté barvy: „St. Johann und Paul“ (sv. Jan a Pavel) přerušen plastickou reliéfní rozetou.

Vrcholové sousoší bývalo umístěno na vrcholu 3 metry vysokého, bohatě zdobeného úzkého hranolového pískovcového podstavce s mohutnou vyloženou profilovanou horní krycí deskou a mohutnou dvoustupňovou profilovanou patkou na obdélném půdorysu 161 x 65 cm. Ve vpadlém kruhovém zrcadle o průměru 1 metr na čelní straně podstavce, lemovaném profilovaným zdobným rámem, byl vysekán německý věnovací nápis s vročením: „Gestiftet zur Ehre GOTTES von FRANZ ANTON und FRANZISKA STOWASSER von Grün Nr. 24 im Jahre Christi 1844“ (Zřízeno ke slávě Boží Franzem Antonem a Franziskou Stowasserovými z Louky čp. 24 v roce Kristově 1844).

V horní části podstavce byly vyvedeny reliéfy dvou andílků s palmovými ratolestmi, kteří drželi roztažený listový feston nad zrcadlem. Zbytek plochy čelní stěny podstavce byl zdoben původně pozlacenými reliéfními antikizujícími rostlinnými ornamenty. Stejný motiv se opakoval rovněž v mělkých vpadlých rámcích na bočních stranách podstavce. Základnu podstavce tvořila mohutná stupňovaná profilovaná patka zdobená listovým pásem a perlovcem. Podstavec býval postaven na hranolovém základovém stupni.

Nad horní krycí deskou podstavce byl druhotně vynesen plechový přístřešek s železnou rámovou konstrukcí v podobě kapličky, završený plechovou sedlovou stříškou. V rozích byl přístřešek podepřený železnými tyčemi, osazenými v nízkých hranolových pískovcových pilířích s profilovanými hlavicemi

 

Fotodokumentace

Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | sousoší sv. Jana a Pavla u Louky při bývalé cestě do Nové Vsi na mapě 3. vojenského františko-josefského  mapování z roku 1878
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | Stowasserova muka v době kolem roku 1900
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | Stowasserova muka v době před rokem 1945
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | rozvalené sousoší sv. Jana a Pavla v lisnatém remízku v polích západně nad vsí Louka - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | rozvalený podstavec rokokového sousoší sv. Jana a Pavla v remízku nad vsí Louka - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | rozvalený podstavec rokokového sousoší sv. Jana a Pavla v remízku nad vsí Louka - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | přední strana soklu nesoucí původně vrcholové plastiky světců - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | zadní strana soklu s trny pro uchycení vrcholových plastik světců a středového kříže - březen 2016
 
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | přední strana soklu pod plastikami s nápisem St. Johann und Paul - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | přední strana středové části rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | německý věnovací nápis v zrcadle na přední straně středové části rozvaleného podstavce - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
 
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | bohatě zdobená středová část rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | mohutná stupňovaná profilovaná patka rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | mohutná stupňovaná profilovaná patka rozvaleného podstavce sousoší sv. Jana a Pavla u Louky - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | torzo podstavce středového litinového kříže osazeného původně mezi vrcholovými plastikami světců - březen 2016
Louka - sousoší sv. Jana a Pavla | rozvalené sousoší sv. Jana a Pavla v lisnatém remízku v polích západně nad vsí Louka - březen 2016
 

Použitá literatura

Gnirs, A. 1932: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Brno, 115
Konečný, J. 2013: Drobné sakrální stavby na území mikroregionu Slavkovský les. Bakalářská práce. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 82
Poche, E. a kol. 1978: Umělecké památky Čech 2 (K-O), Praha, 314
Prokop, V. - Smola, L. 2014: Sokolovsko. Umění, památky a umělci do roku 1945, Sokolov, 566

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz