přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Poseč - pomník obětem 1. světové války

Poseč - pomník obětem 1. světové války

Poseč - pomník obětem 1. světové války | Poseč - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války od kamenického mistra Josef Böhma nechali zřídit v roce 1925 místní občané před usedlostí čp. 11 naproti obecní kapli na východním okraji návsi uprostřed vsi Poseč (Poschitz). Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 28. července 1925. V době po roce 1945 byla novými osídlenci zničena pamětní deska se jmény padlých, objekt přestal být udržován a postupně chátral. Na podzim roku 2015 proběhla celková rekonstrukce pomníku.

 

Objekt: pomník v podobě kamenné stély

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Poseč (Poschitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: před domem čp. 11 naproti obecní kapli na východním okraji návsi uprostřed vsi

GPS: 50°1'51.893"N, 12°55'18.405"E

Období vzniku: 1925

Architekt: Josef Böhm

Stavebník: obyvatelé vsi

Slavnostní odhalení: 28. července 1925

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: podzim 2015

Evidence válečných hrobů: CZE4103-38591

Stav: obnovené

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechali zřídit místní občané v roce 1925 před usedlostí čp. 11 naproti obecní kapli na východním okraji návsi uprostřed vsi Poseč (Poschitz). Autorem návrhu i samotné realizace pomníku byl kamenický mistr Josef Böhm z Heřmanova. Finance na vybudování pomníku byli získány prostřednictvím sbírky a darem. Pomník byl zřízen na památku 15 padlých, zemřelých a nezvěstných občanů vsi následkem války. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 28. července 1925.

Patrně již krátce po konci 2. světové války však byla novými osídlenci zničena pamětní deska se jmény padlých. Objekt následně přestal být udržován a postupně chátral. Na podzim roku 2015 přistoupila obec Otročín k celkové rekonstrukci pomníku obětem 1. světové války za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje z programu Obnovy venkova. Během obnovy byl objekt celkově očištěn, doplněny chybějící kamenné a kovové části a osazena nová pamětní deska s fádním věnovacím nápisem obětem válek.

 

Popis objektu

Pomník v podobě vysoké stély z pískovcových bloků je orientován směrem k severozápadu. Na přední pohledové straně vrcholové části ve tvaru komolého, segmentem zakončeného jehlanu je situován plastický reliéf vavřínového věnce před na výšku postaveným mečem. Základnu vrcholové stély mohutná hranolová, v horní části profilovaná patka.

Středová portálová část pomníku je tvořena kladím s trojúhelníkovými štíty na podélných stěnách objektu. Ve štítu na čelní pohledové stěně pomníku je vysekána zlacená datace „1914-1918“, rozdělená vysekaným plochým reliéfem železného válečného kříže ve vpadlém kruhu v ose štítu. Kladí jsou vynesena dvojicí trojbokých polosloupů s jednoduchými úzkými hranolovými hlavicemi a patkami. Ve vpadlém mělkém výklenku mezi polosloupy na čelní pohledové straně pomníku bývala původně vsazena pamětní nápisová deska s 15 jmény padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků ze vsi Poseč s číslem popisným jejich domu, příslušností k vojenské jednotce, datací a zemí jejich skonu:

Ludwig Kunz Nr.23, Ldst-6, verm.1914, Serbien
Anton Wenzl Nr.18, J.R.13, gef. 10.4.1915, Russland
Franz Fritsch Nr.36, Z.F.H.R.L.R.6, verm.1915, Serbien
Franz Opl Nr.38, Ldst.6, gef. 2.11.1915, Italien
Franz Xaver Hanika Nr.15, Ldst.6, gef. 12.12.1915, Serbien
Adolf Benedikt Nr.10, J.R.73, gef. 20.1.1916, Italien
Josef Steidl Nr.29, Ldst.6, gef. 5.3.1916, Albanien
Franz Josef Wenzl Nr.22, K.J.R.1, gef. 31.5.1916, Italien
Engelbert Wenzl, Nr.22, L.R.6, gef. 1.12.1917, Russland
Franz Jank, Nr.13, L.R.6, gef. 2.6.1917, Russland
Ludwig Berner Nr.19, Ldst.6, gef. 2.9.1917, Italien
Anton Rott Nr.20, Korp.L.R.6, gef. 6.12.1917, Serbien
Adolf Pfeiffer Nr.35, Ldst.6, gef. 1.3.1918, Italien
Engelbert Pfeiffer Nr.33, J.R.73, gef. 29.7.1918, Italien
Math. Hanika Nr.15, J.R.73, gest. i. Spital i. Wien

Zničená deska je dnes nahrazena obdélnou černou pamětní nápisovou deskou z leštěné žuly se zlaceným česko-německým věnovacím nápisem: „VĚNOVÁNO / OBĚTEM VÁLEK / DEN KRIEGSOPFERN / GEWIDMET“. V dolním rohu na levé boční stěně středové části je vysekána autorská signatura: „J.BÖHM, HERMANNSDORF.“ Základnu středové části pomníku tvoří jednoduchý hranolový sokl s vystupující plastickou trojbokou konzolí v ose čelní pohledové stěny.

Základnu pomníku tvořil hranolový podstavec z pískovcových bloků se stěnami zdobenými plastickým stylizovaným bosovaným zdivem. V přerušené plastické výzdobě ve středním pásu bosáže je vysekán zlacený německý věnovací nápis: „Gewidmet den tapferen Helden / des Weltkrieges / die dankbare Gemeinde / 1925.“ (Věnováno statečným hrdinům světové války vděčná obec 1925). Pomník je postaven na dvou hranolových stupních s bočními stěnami rovněž zdobenými stylizovaným bosovaným zdivem. Kolem pomníku je situován oplůtek tvořený čtveřicí pískovcových sloupků ve tvaru dělových nábojů, mezi kterými je zavěšen mohutný kovaný železný řetěz s obdélnými oky s profilací

 

Fotodokumentace

Poseč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Poseč - únor 2011
Poseč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Poseči - únor 2011
Poseč - pomník obětem 1. světové války | přední strana zchátralého pomníku - únor 2011
Poseč - pomník obětem 1. světové války | detail výzdoby zchátralého pomníku s výklenkem po zničené nápisové desce - listopad 2010
Poseč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Poseči - listopad 2010
Poseč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Poseči - únor 2011
Poseč - pomník obětem 1. světové války | zchátralý pomník padlým v Poseči - únor 2011
Poseč - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Poseč po celkové rekonstrukci - červen 2017
 
Poseč - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým v Poseči - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | přední strana obnoveného pomníku obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Poseč - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | přední strana pomníku - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | německý věnovací nápis vysekaný na podstavci pomníku obětem 1. světové války v Poseči - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník padlým v Poseči - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Poseč po celkové rekonstrukci - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | obnovený pomník obětem 1. světové války na návsi uprostřed vsi Poseč po celkové rekonstrukci - červen 2017
Poseč - pomník obětem 1. světové války | zadní strana pomníku padlým - červen 2017
 

Použitá literatura

Soupis válečných pomníků, nezpracovaná sbírka dotazníků doručených Vojenskému museu ČSR (čj. 816/1926), Vojenský historický ústav Praha
Wieser, S. 2009: Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce, XVIII. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary, 96

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz