přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Protivec - smírčí kříž

Protivec - smírčí kříž

Protivec - smírčí kříž | Protivec - smírčí kříž

Kamenný smírčí kříž byl vztyčen patrně roku 1571 v serpentinách při levé straně silnice ze Žlutic do Chyše na návrší dříve zvaném Kozí hřbet jižně od obce Protivec (Protiwitz). Podle českého pamětního nápisu na kříži a ústní tradice měl být v těchto místech v sobotu po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) během loupežného přepadení zabit řezník či řeznický tovaryš Johann Klyrz z Toužimi. Datování kříže spadá do období doznívající tradice smírčího práva.

 

Objekt: kamenný smírčí kříž

Typologie: smírčí kříže

Kategorie: architektonické památky

Obec: Protivec (Protiwitz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v serpentinách silnice ze Žlutic do Chyší jižně od obce

GPS: 50°5'35.903"N, 13°13'10.525"E

Období vzniku: 1571

Architekt: neznámý

Číslo v centrálním registru: 0010

Materiál: hrubozrnná žula či slepenec

Památková ochrana: od 1. listopadu 1994

Č. rejst. ÚSKP: 10948/4-4954

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Kamenný smírčí kříž byl vztyčen patrně roku 1571 v serpentinách při levé straně silnice ze Žlutic do Chyše na návrší dříve zvaném Kozí hřbet jižně od obce Protivec (Protiwitz). Podle českého pamětního nápisu na kříži a ústní tradice měl být v těchto místech roku 1571 v sobotu po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) během loupežného přepadení zabit řezník či řeznický tovaryš Johann Klyrz z Toužimi.

Samotný český nápis lze považovat za autentický, který mohl tehdy převážně německém prostředí vzniknout v souvislosti s aktérem českého původu. Datace v textu byla většinou interpretována jako rok 1571, ojediněle 1592 či 1596. Datování kříže spadá do období doznívající tradice smírčího práva. Motiv sekyry na kříži, kterou mívaly ve znaku řeznické cechy, tak patrně odkazuje na povolání oběti. Nelze však ani vyloučit možnost, že se může jednat o vražednou zbraň. J. Renner považoval vytesanou sekeru za výstražné znamení, jež mělo mít odstrašující význam pro případné přemístění, resp. poškození kříže.

Ve Sdělení pro Centrální komisi pro umělecké a historické pomůcky ve Vídni z roku 1902 usuzoval prof. Wilhelm, že by se mohlo jednat i o cholerový, resp. morový kříž. Kříž se tehdy lidově nazýval Bílý kříž, jelikož na základě rozhodnutí představitele okresu Teplá byly tyto kříže považovány za válečné památníky a všechny měly být natřeny na bílo. Na těle kříže se však nezachovaly sebemenší stopy nátěru. V roce 1945 četl malíř Karel Šrámek tehdy z větší části dochovaný pamětní nápis na kříži nepřesně jako: „1571 KATERINA KLVRZ Z TAVZEMA ZABITA W SOBOTV PO NANEBEWZETI PA – MA. B..ITE KRZIZ“.

Na počátku osmdesátých let 20. století žlutický farář Janák zvýraznil bílou barvu tehdy čitelnou část pamětního nápisu: „KLYRZ Z TAVZIMA ZABIT W SOBOTV PO NANEBEWZETI PA MA“ i reliéf sekery.  Dne 1. listopadu 1994 byl poté smírčí kříž u Protivce zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejst. č. 10948/4-4954. Smírčí kříž stojí na pozemku p.p.č. 247 v majetku společnosti Lesy ČR, která předpokládá úpravu jeho nejbližšího okolí, jež by více odpovídala jeho historické ceně a významu, neboť v současné době jej od silnice zejména v letním období zcela zastiňují náletové křoviny.

 

Popis objektu

Volně stojící, hrubě opracovaný kamenný smírčí kříž řeckého tvaru s téměř souměrnými zaoblenými rameny vysekaný patrně z nekvalitní hrubozrnné žuly či nějakého druhu slepence. Rozměry viditelné části kříže nad terénem dosahují výšky 140 cm, šířky 88 cm a tloušťky 24 cm. Na přední straně kříže je vysekán v současné době již zčásti nečitelný český pamětní nápis: „(první dva řádky nečitelné)… KLYRZ Z TAVZIMA ZABIT W SOBOTV PO NANEBEWZETI PA MA BEZ“. Pod nápisem je na noze kříže situován plastický reliéf patrně řeznické sekery, odkazující na povolání oběti.

Na kresbě prof. Franze Wilhelma z roku 1902 je po okraji kříže patrná profilace či lem, která dnes není patrná a není zvýrazňována ani na kresbách pozdějších autorů. Jedná se buď o určitou stylizaci kreslíře, nebo profilace časem zanikla opotřebením.

 

Fotodokumentace

Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž s vyobrazením profilace na kresbě prof. Wilhelma z roku 1902
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž na kresbě J. Rennera z roku 1937
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž na akverelu od Karla Šrámka z roku 1945
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž na kresbě Karla Šrámka z roku 1945
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce po zvýraznění českého nápisu v roce 1982
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce ve 2. polovině 20. století
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce v 80. letech 20. století
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž při silnici mezi Žluticemi a Chyšemi - duben 2012
 
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž při silnici mezi Žluticemi a Chyšemi - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - červen 2009
Protivec - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže - červen 2009
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - duben 2012
 
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - červen 2009
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | boční strana smírčího kříže - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | horní pohled na smírčí kříž - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | smírčí kříž u Protivce - duben 2012
Protivec - smírčí kříž | zadní strana smírčího kříže - červen 2009
Protivec - smírčí kříž | zadní strana smírčího kříže u Protivce s vrchem Vladař v pozadí - červen 2009
 
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž v serpentinách jižně od Protivce - září 2015
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž v serpentinách jižně od Protivce - září 2015
Protivec - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže jižně od Protivce - září 2015
Protivec - smírčí kříž | přední strana smírčího kříže - září 2015
Protivec - smírčí kříž | vysekaný český pamětní nápis na kříži - září 2015
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž v serpentinách jižně od Protivce - září 2015
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž u Protivce - září 2015
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž u Protivce - září 2015
 
Protivec - smírčí kříž | kamenný smírčí kříž v serpentinách jižně od Protivce - září 2015
Protivec - smírčí kříž | boční strana smírčího kříže - září 2015
 

Použitá literatura

Dreyhausen, W. 1940 : Die Alten Steinkreuze in Böhmen und in Sudentengau, Reichenberg-Leipzig, 114
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 627
Kolektiv 1997 : Kamenné kříže Čech a Moravy, Praha, 166
Kolektiv 2001 : Kamenné kříže Čech a Moravy. Rozšířené vydání, Praha, 204
Maříková, T. 2007 : Evidenční list nemovité památky - Protivec, smírčí kříž. 10948/4-4954, Loket
Pekárek, P. 2010 : Historie zvaná Protivec, 134/135, Sborník společnosti pro výzkum kamenných křížů 2008, Aš, 134/140
Pekárek, P. 2011 : Historie zvaná Protivec, Kapitola 3. sakrální památky, Část 2. smírčí kříže, Protivec, 7/17
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 58
Wieser, S. 1994 : Smírčí kříže na Karlovarsku, 176, Historický sborník Karlovarska II, Karlovy Vary, 150/203

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz