přeskočit k navigaci »

7 let projektu Památky a příroda Karlovarska

02.05.2016

 zařazeno v kategorii: Aktuality | komentáře: 58

 
 
 | 7 let projektu Památky a příroda Karlovarska

Projekt regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska slaví v květnu 2016 již 7. výročí svého založení. Děkuji všem za dosavadní podporu a těším se na další spolupráci v příštích letech.

2009-2016: 7 let projektu Památky a příroda Karlovarska

Statistika:

 • 1.471 popsaných objektů a lokalit
 • 16.267 publikovaných dokumentačních fotografií
 • Doplňující videoprezentace
 • Přes 100.000 návštěvníků ročně
 • 7.493 fanoušků na Facebooku

Ocenění:

 • od roku 2010 - pravidelná archivace webových stránek Národní knihovnou ČR jako kvalitního zdroje informací
 • 2011 - ocenění v soutěži KARLOVARSKO – MŮJ DOMOV Městské knihovny Karlovy Vary
 • 2011 - 1. místo v kategorii „Podpora návštěvnosti pamětihodností“ v rámci 4. ročníku celostátní soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY, pořádané Památkovou komorou České republiky
 • 2012 - nominace na cenu Křesadlo 2011 Karlovarského kraje
 • 2013 - prezentace projektu na 2. ročníku Regionální konference cestovního ruchu Karlovarského kraje 2013
 • 2014 - prezentace projektu na vzdělávacím semináři Asociace turistických informačních center ČR v Karlových Varech
 • 2015 - vytvoření nové podoby internetových stránek Památky a příroda Karlovarska za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje
 • 2015 - prezentace projektu na Mezinárodní konferenci MONUMENTA VIVA - Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet v Chomutově
 • 2016 - nominace na cenu Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu v kategorii Prezentace hodnot

Participace:

 • Tvorba textů a komentovaných videoprezentací objektů v sekcích „Ohrožená památka“ a „Zachráněná památka“ v rámci XI.-XVI. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje
 • Spolupráce při tvorbě propagačních videoprezentací montánních památek v rámci nominace Regionu Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO
 • Tvorba copywritingových textů pro oficiální informační webový portál Infocentra města Karlovy Vary - karlovyvary.cz
 • Spolupráce při tvorbě hesel pro zájmové webové stránky – znicenekostely.cz, socharstvi.info, vets.cz ad.
 • Poskytování sebraných materiálů autorům publikací z oblasti naučné či místopisné literatury
 • Spolupráce s městy, obcemi a neziskovým sektorem při záchraně a dokumentaci kulturně-historický a přírodních památek

 

František Pánek
starosta obce Štědrá
www.stedra.cz

Internetový projekt s názvem Památky a příroda Karlovarska sleduji již dlouhou dobu. Za touto topografickou encyklopedií věnovanou památkám a přírodě celého kraje stojí tisíce hodin, které jí věnoval, věnuje a věnovat bude neskutečný nadšenec pan Jaroslav Vyčichlo. V jiných krajích se podobné práci věnují celé týmy pracovníků regionální muzeí, v našem kraji je to práce jednoho „blázna“. To, jak neskutečně podrobná a detailní tato internetová encyklopedie je, se může přesvědčit každý uživatel internetu. A jelikož nyní probíhá detailní mapování okolí naší obce Štědrá, těším se na mnohá zajímavá osobní setkání.

 

RNDr. Michal Valenčík
autor portálu www.znicenekostely.cz
www.znicenekostely.cz

Na svém webu znicenekostely.cz shromažďuji informace o poškozených a zničených sakrálních památkách (kostely, synagogy, kaple, kapličky) v České republice, které doplňuji fotografiemi těchto objektů. Spolupracuji s řadou regionálních portálů, od nichž získávám některé informace a fotografie a mohu říci, že portál pamatkyaprirodakarlovarska.cz rozhodně patří do trojice nejlepších, které v Česku existují. Donedávna se soustředil na oblast karlovarského okresu, nově už expanduje do celého Karlovarského kraje.

Portál pamatkyaprirodakarlovarska.cz má neobyčejně široký záběr. Zatímco já se soustředím jen na větší sakrální památky (od kapliček výše), pan Vyčichlo má na svém portálu i všechny křížky, boží muka, sochy, pomníčky apod. A k tomu další druhy památek (zámky, hrady, panské domy, lidovou architekturu, altány, kolonády apod.). Prostě vše, co je nějakým způsobem zajímavé, každý zájemce v této webové encyklopedii najde. A k tomu jsou zde ještě přírodní zajímavosti - rezervace, památné stromy, městské parky, studánky, prameny apod.

Na webu pamatkyaprirodakarlovarska si cením jejich komplexity, jsou dělány opravdu systematicky. A dále toho, že se na jejich údaje dá spolehnout, protože pan Vyčichlo svůj web doplňuje informacemi z původních německých pramenů. A díky dobrým vztahům s německými rodáky se mu daří získávat fotografie dávno zničených objektů, jež jsou v Česku prakticky nedosažitelné. Zájemcům tak při sledování webu znicenekostely.cz ožívají před očima i dávno zničené objekty, které by už jinak upadly v zapomenutí. A informace a historické fotografie slouží i k dohledávání rozbitých drobných památek (kapličky, kříže, sochy,...) a jejich obnově v původní podobě.

Bylo by krásné, kdyby měl každý okres a kraj v Česku podobnou webovou encyklopedii. Jenže nemá, takže ostatní mohou Karlovarákům pana Vyčichla pouze závidět.

Panu Vyčichlovi bych chtěl za jeho stránky poděkovat.

 

Ing. Milan Trnka
ředitel, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
www.splzak.cz

V měsíci květnu, v kterém je tradičně zahajována lázeňská sezona v Karlových Varech, letos oslaví projekt regionální internetové topografické encyklopedie Památky a příroda Karlovarska sedm let od založení. I letos uplatňuje naše organizace některé podklady z této encyklopedie na  výstavě ve Vřídelní kolonádě s tématikou přírodních léčivých zdrojů (vernisáž 30.4.2016 v 16 hodin). Zvláště oceňujeme otevřenost celého projektu a výbornou spolupráci při potřebě použít podklady jinde. Plně souzníme s názorem autora webu, týkající se publikování historických fotografií, který v jednom rozhovoru vyjádřil „Jsem zastáncem toho, že by se za ně nemělo platit. Je to hloupost, kterou nikdy nepochopím. Asi nejvíc mě rozčilují sběratelé starých pohlednic, kteří je za nic nedají z ruky. Chtějí je mít jako jediní a zamykají je ve skříni.“ Do dalších let přejeme hodně badatelských úspěchů a spokojených návštěvníků webu, kteří jsou obohacováni poznáním historie.

 

Ing. Petr Krása
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les
slavkovskyles.ochranaprirody.cz

Nepamatuji se, kdy jsem poprvé využil, tenkrát to bylo nejspíše ze zvědavosti, web Památky a příroda Karlovarska, nicméně od té doby jej navštěvuji stále. Tato topografická encyklopedie patří mezi málo funkčních regionálních projektů na historickém, památkářském či environmentálním poli, které po prvotním nadšení pomalu neupadají, ale naopak  se dále rozvíjí. Její hodnota spočívá jednak v jednoduché a přehledné struktuře, druhak v obsahové srozumitelnosti a zejména v její aktuálnosti, respektive reflexi aktuálních témat ať už pouhým odkazováním na událost nebo vlastní reportáží. Bohatá fotodokumentace, včetně publikování získaných historických materiálů, je pak nedocenitelnou nadstavbou.  

Z jednotlivých příspěvků je zřejmé, že autor encyklopedie není pouhým nadšencem historie, ale problematice systematicky rozumí, umí oddělit podstatné od balastu a vyhnout se skryté kýčovitosti. Jednotlivé příspěvky a hesla nevznikají pouze od stolu, ale vlastním poznáním a průzkumem jak terénu, tak archivního materiálů. Výsledkem je encyklopedie kraje historickými hesly a popisy obsáhlá, jen přírodními hesly prozatím okrajově.

Je s podivem, že autor stále dokáže udržet citové zapálení i čas věnovaný tomuto webovému projektu, byť to činí dobrovolně a jen ve vlastním čase a zájmu. Přestože se jedná především o autorské zpracování s minimem cizích vstupů, ten kdo se s Jarloslavem Vyčichlem setkal, ví, že je to osoba vstřícná a nadšená, v žádném případě uzavřená.

Nejsem karlovarák v užším pojetí, ale v krajském ano. Proto si osobně cením regionálního rozsahu, který se neuzavřel nad autorovo místem působiště. Nejsem historik, ale jako ekolog a regionální patriot se zájmem o minulost, která formovala zdejší krajinu do dnešní podoby, vnímám historické souvislosti a mnohdy čerpám z encyklopedie Památky a příroda Karlovarska.

 

Alois Kůrka
předseda Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
www.kostelsedlec.cz

Projekt Památky a příroda Karlovarska nejsou jen všeobecně známé webové stránky. Je to i náročná badatelská práce v archivech i v terénu. Tvůrce stránek, pan Jaroslav Vyčichlo, neustále pátrá po nových skutečnostech, vyhledává nové informace a aktualizuje stav již zdokumentovaných objektů. Z mého pohledu se jedná o nejucelenější soupis památkových objektů nacházejících se na území karlovarského okresu. Pokud potřebuji zjistit informace o nějakém historickém objektu na Karlovarsku, vždy nejprve navštívím stránky Památky a příroda Karlovarska. Jde o velice záslužný projekt, který slouží všem, kteří se zajímají o památky na Karlovarsku, ať už jde o amatéry či odborníky. Přeji projektu Památky a příroda Karlovarska vše nejlepší k jeho sedmému výročí a mnoho spokojených uživatelů do dalších let.

 

Miloš Bělohlávek
památkář, Národní památkový ústav v Lokti
www.npu.cz/cs/uop-loket
autor projektu Chodauer - útržky z dějin města Chodova
www.chodauer.blogspot.cz

Vím velmi dobře, kolik desítek hodin se často skrývá za jedním článkem. Umím si představit, kolik práce stojí za každým (pro laika třeba i na první pohled banálním) objevem. Karlovarský kraj má neuvěřitelné štěstí, že práci, kterou by jinak vykonávaly skupiny vědeckých pracovníků, dělá s tak velkým entuziasmem Jarda Vyčichlo v rámci svého projektu Památky a příroda Karlovarska. Ve chvíli, kdy potřebuji získat základní představu o nějaké památce, nebo když potřebuji získat co nejrychleji její fotografie, jsou Jardovy stránky vždy moje první zastávka. To, co se já snažím dělat jen v rámci území jednoho města, se on rozhodl dělat pro celý region.

Chtěl bych proto Jardovi popřát, u příležitosti sedmých „narozenin“ jeho úžasného projektu, mnoho dalších badatelských úspěchů a doufám, že s námi Památky a příroda Karlovarska budou ještě dlouho - neboť náš kraj si to zaslouží.

 

Ing. Jakub Děd
Omnium z.s. a Asociace pro podporu památek z.s.
www.omniumos.cz

V České republice existuje velké množství webových portálů věnujících se kulturnímu a přírodnímu bohatství. Řada z nich je výsledkem a výstupem rozsáhlých výzkumných a dokumentačních projektů finančně významně podporovaných ze strany např. Ministerstva kultury nebo evropskými dotacemi. Troufám si ale tvrdit, že žádný z nich není natolik koncepční, dlouhodobý, pravidelně aktualizovaný a bohužel tak málo finančně podporovaný, jako je portál Památky a příroda Karlovarska. A z pohledu rozsahu obsáhnutých informací je v České republice naprostou špičkou. Do dalších úspěšných dokumentačních let přejeme portálu Památky a příroda Karlovarska mnoho sil.

 

MUDr. Hana Hnyková
Spolek okrašlovací Vladař
www.sovazlutice.eu

Před 7 lety jsme začali opravovat křížky a sochy kolem Žlutic. Radostnou práci v terénu začala bohužel doprovázet i druhá stránka věci – nekonečné sezení u počítače, hledání údajů o jednotlivých památkách, boj s katastrálními i historickými mapami, atd atd.  To vše s vědomím, že to neumím, zabírá mi to moc času a výsledek v žádném případě neodpovídá vynaloženému úsilí. A pak nastal ten krásný okamžik, kdy jsem objevila stránky www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz. Od té chvíle pro mě nastal ráj na zemi. Konec dlouhých večerů u PC. Konec obcházení s flaškou německy mluvících kamarádů a doprošování se o překlad. Konec přemlouvání syna, aby jel se mnou prolézat různá křoviska a hledat a určovat GPS polohu nějakých šutrů. Stačí kliknout na stránky Památky a příroda Karlovarska - a je to! Rychle, přesně, vše a spolehlivě. Jardo, díky!

 

Ladislav Ludvík
místostarosta obce Sadov
www.sadov.cz

Jako zástupci obce Sadov se snažíme udržovat a postupně opravovat památky na území obce. Pokud památky nejsou v majetku obce, jako například nejvýznamnější památka kostel sv. Máří Magdalény v Boru, pak obec finančně podporuje rekonstrukci. Ve spolupráci s projektem Památky a příroda Karlovarska se snažíme zmapovat minulost obce a ověřovat informace o památkách na území obce. Spolupráce si velmi vážíme a těší nás fakt, že existuje nadšenec, který se takovému projektu velmi věnuje. Získané informace pak mohou být k dispozici jak našim občanům, tak i široké veřejnosti.

 

PhDr. Hana Řezníčková
lektorka, Referát vzdělávání a personálního rozvoje, Generální ředitelství NPÚ
www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu

Internetový portál Památky a příroda Karlovarska popularizuje a zprostředkovává zájemcům z řad veřejnosti informace o nejrůznějších typech památek a přírodních zajímavostech tohoto regionu. Za dobu své existence získal značný počet příznivců, kteří oceňují odborné informace, které zde naleznou. Je prokázáno, že památku, kterou člověk navštívil a poznal její hodnoty, je mnohem více ochoten aktivně ochraňovat a podílet se na jejím uchování. Tímto způsobem se také utváří pozitivní vztah k místům, kde člověk žije a tráví svůj volný čas. Je obdivuhodné, že tento portál provozuje pan Jaroslav Vyčichlo sám a ve svém volném čase. Všechna dosud získaná ocenění dokazují, že si jeho práce váží i odborné instituce a orgány státní správy.Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka
www.musz.cz

Sudety se od zbytku naší vlasti liší přervanou pamětí místa. Pan Jaroslav Vyčichlo se před sedmi lety vydal na novou cestu Regionální internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje s názvem Památky a příroda Karlovarska. Po sedmi letech již lze hodnotit.

Záběr díla, které na sebe autor vzal, je obdivuhodný. O to překvapivější je výsledek. Přes 1.300 architektonických památek, 26 přírodních zajímavostí a to vše v doprovodu slovních popisů a 16 tisíc fotografií. Zde bych se zastavil a dovolil si osobní vsuvku. Založením jsem mírně konzervativní – kniha je kniha, ale právě internetové zpracování encyklopedie umožňuje obrovskou šíři obrazového materiálu, a to jak historického, tak současného dokumentačního. Zde se v dobrém významu osvědčuje staré ‚Účel světí prostředky‘.  Uživatelem internetové encyklopedie tak mohou být jak běžní turisté hledající si informace o cíli své cesty, tak zájemci o regionální historii.

Navazování drobných jednotlivých nitek neuronů pomáhá k obnově kolektivní paměti místa, tedy něčeho navýsost potřebného v našich Sudetech. Za to si pan Jaroslav Vyčichlo zaslouží naše poděkování, naši úctu a naši podporu! Prosím, věnujte mu ji.

 

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
vedoucí Oddělení historického výzkumu, Slezské zemské muzeum v Opavě
www.szm.cz

Webová encyklopedie Památky a příroda Karlovarska představuje v českém prostředí poměrně ojedinělý projekt, který se od jiných amatérských vlastivědných počinů odlišuje vysokou systematičností, přehledností a precizností. Tuto skutečnost je třeba ocenit tím spíše, že stránky jsou provozovány bez institucionální podpory. Význam snažení entuziastického autora je o to větší, že se stránky věnují poněkud zanedbanému a nepříliš probádanému pohraničnímu regionu, jehož památková atraktivita je v povědomí širší veřejnosti bohužel často redukována pouze na nejvýznamnější lázeňské lokality.

 

Josef Pelant
Sdružení A.Hora, z.s.
www.andelskahora-os.cz

Na květen připadají již tradičně různá výročí a významné dny. Některá jsou notoricky známá, jiná ne. Letošní  květen však má jedno výročí opravdu neobvyklé a pro nezasvěceného čtenáře zcela neznámé. Je tomu právě sedm let, co jeden nadšený a velmi skromný člověk začal psát-  dalo by se říci-  provinční  blog, který nazval Památky a příroda Karlovarska. Během času se jednak forma a jednak i obsah rozrostl do zcela unikátního projektu, který podchytává  nejen dění v regionu, popularizuje naše nejbližší okolí a zcela nenucenou formou seznamuje  čitatele s kulturou, historií  a přírodopisnými zajímavostmi našeho, tak překrásného kraje.

Je až neuvěřitelné, jakým obrovským segmentem  věcí a událostí se ve zmíněné internetové encyklopedii, protože tak je správné Památky a přírodu Karlovarska nazývat,  autor zaobírá. Velmi cenná je kapitola o zaniklých obcích, která mapuje zmizelá sídla, jejich historii a neslavný konec. Také soupis stavebních památek, rozčleněný podle jejich funkčního určení, je velmi dobrou pomůckou pro turisty toužící se ponořit a objevovat  historii regionu. Dalo by se ještě velmi dlouho a obsáhle a velmi květnatě hodnotit . Ještě jen jedna  a to obzvláště důležitá poznámka. Grafická úprava. Každý, kdo alespoň někdy vytvářel internetové stránky ví, jak je to náročné, aby veškeré odkazy fungovaly, aby se divák - čtenář-  mohl nerušeně pohybovat napříč textem, prostě aby vše „ sedělo“.

Co říci závěrem? Jen jedno! Pane Vyčichlo pokračujte ve  svém obdivuhodném díle, nedbajíc překážek, protivenství a závisti. Už dnes jste legendou. Díky.

 

Ing. Josef Ryšavý
ředitel MAS Vladař o.p.s.
www.vladar.cz

Rád bych poděkoval autorovi projektu Památky a příroda Karlovarska za jeho činnost. Při mapování a analyzování území MAS Vladař nám databáze památek byla velkým přínosem a podkladem pro naší práci. Databáze památek Karlovarska nejen že doplňuje rejstřík zapsaných památek, ale i ty zapsané eviduje nad rámec běžné databáze NPÚ.

 

Mgr. Lukáš Květoň
Židovská obec Karlovy Vary a Post Bellum o.p.s.
www.kehilakv.cz

Cením si lidí, kteří se nezištně a s takovým zápalem věnují něčemu, co je samotné přesahuje a z výsledků jejich práce se může těšit široká veřejnost. U Jaroslava to platí vrchovatě.  Web pamatkyaprirodakarlovarska.cz znám dlouho a do té doby, než jsem Jaroslava osobně poznal, jsem netušil, že za vším stojí jediný člověk. Velmi oceňuji jeho snahu mapovat často tak pohnutý osud židovských památek našeho regionu. Stejně tak je obdivuhodná jeho badatelská činnost u již zaniklých památek. Neumím si představit kolik času již Jaroslav projektu věnoval, ale je patrné, že jeho zapálení pro věc neutuchá spíše naopak. Jeho projekt žije a těší se z něho stále více lidí.

Osobně mě jeho práce velmi inspiruje. Kdykoli tápu, kam s rodinou na výlet, navštívím jeho web a cíl je jasný. Navíc díky informacím v něm obsažených mám na místě vždy odpověď na zvídavé otázky svých dětí. A než oni sami ovládnou chytrý telefon a budou navštěvovat web pamatkyaprirodakarlovarska.cz můžu si díky Jardovi spokojeně užívat pocitu „vševědoucího“ otce. Díky a přeji vše dobré do dalších let…

 

Mgr. Filip Prekop
archeolog, Národní památkový ústav v Lokti
www.npu.cz/cs/uop-loket

Projekt Památky a příroda Karlovarska je v mnohém inspirativní a ukazuje, co dokáže odhodlání a píle jednoho člověka. Kromě skvělého nápadu a prvotního nadšení obdivuji především schopnost dlouhodobě projekt koncepčně rozvíjet i strukturálně aktualizovat. Také se mu podařilo skloubit povahu stránek jako encyklopedický zdroj informací a zároveň funkční rozcestník aktuálních akcí.

Jardovo stránky jsou pro mě zásadním mezistupněm mezi odbornými pracemi a veřejností, aniž by docházelo k tolik běžnému zkreslování původních informací. Obsažené materiály jsou skvěle utříděny a snadno se vyhledávají. Rovněž věřím, že existuji lidé, kterým dělá těžkou hlavu, jelikož laťku kvality drží hodně vysoko.

Spolupráce s Jardou si velmi vážím. Jeho projekt považuji za jeden z mála, který prokazatelně funguje a zásadně prohlubuje vztah zdejších obyvatel ke krajině, ve které žijí, stejně tak ukazuje všem ostatním, že Karlovarský kraj je místo, kde stojí za to žít!

 

Zbyněk Konvička
redaktor portálu PROPAMÁTKY
www.propamatky.info

Památky a příroda Karlovarska je obdivuhodný projekt. Zvlášť, když si člověk uvědomí, že za tím vším je jedno široké srdce karlovarského patriota Jaroslava Vyčichla. V prostředí internetu neznám podobné stránky, nebojím se říct portál, který by tak erudovaně a přitom civilně a přehledně nabízel tak široké spektrum informací o přírodních a kulturních pamětihodnostech z jednoho kraje. O to víc je mi projekt sympatičtější, když za ním stojí láska a vroucí vztah ke kraji, který autor stránek projel, prochodil, nafotil a zmapoval naprosto sám. Zatím vším spatřuji obrovskou vůli a především nezištné počínání autora představit malebná místa nejen svým krajanům, ale všem, kdo do končin Karlovarska zavítají. Měl jsem velkou radost, když jsem zjistil, že portál Památky a příroda Karlovarska je mezi nominovanými na prestižní cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. A je mi současně velkou ctí, že jsme na stránky Jaroslava Vyčichla mohli upozornit také na portálu PROPAMÁTKY. Těším se na další spolupráci a přeju hodně energie při rozšiřování této internetové encyklopedie, kterou může Karlovarsku závidět kdejaký kraj.

 

Ing. Radim Adamec
vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz

Projekt "Památky a příroda Karlovarska" je velmi inspirativní a dokazuje, co zmůže odhodlání jednoho zapáleného člověka, který má rád nejen památky, ale celkově lze říci, že má rád přírodu a náš kraj. Je pro mě velmi potěšující, že jsme mohli i z rozpočtu Karlovarského kraje tento projekt podpořit a následně z něj můžeme čerpat nejen vynikající informace, o kterých jsme mnohdy neměli ani tušení, ale taktéž jsou tyto informace doprovázeny skvělými fotografiemi. Myslím, si, že tento projekt jako celek nemá v ČR obdoby a jsem rád, že pana Vyčichla, autora a jediného správce tohoto projektu můžeme podporovat v jeho další činnosti. Kdo tomu nevěří, ať se sám přesvědčí na zajímavých stránkách tohoto projektu - www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz.


Antonín Haidlmaier
vedoucí odboru památkové péče, Magistrát města Karlovy Vary
www.mmkv.cz

Jakožto státní správa v památkové péči, tedy výkonný orgán 1. stupně, máme za povinnost m.j. mít ucelený přehled o situaci v památkovém fondu na svěřeném území. Jde zejména o nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek, který je veden při NPÚ, který je naším odborným poradním orgánem, ale jedná se i o památky ostatní, které tu výsadu být evidovány nemají. Pro rychlou orientaci a jednodušší lokalizaci, zejména drobných nemovitých pamětihodností, nežli se vydáme přímo do terénu, ale i pro operativní náhled na např. původní podobu té či oné stavby, používáme m.j. i portálu Památky a příroda Karlovarska, kde je základní informace a množství obrazové dokumentace zcela jednoduše přístupné, na rozdíl od komplikovaných, méně přehledných a složitých oficiálních systémů. Pro prvotní informaci tento postup zcela vyhovuje a jeho snadná a hlavně jednoduchá přístupnost je přínosem v naší každodenní práci. Proto děkujeme za možnost podobnou databázi využívat. Jen je škoda, že podobně zpracovávány nejsou přilehlá území okolních okresů. Děkuji a přeji další úspěšné působení v oboru.


Stanislav Hrubý
produkční, Česká televize - redakce Karlovy Vary
www.ceskatelevize.cz

„Památky a příroda Karlovarska“ je skvělý průvodce, který často a rád využívám. A to jak pracovně, tak i k námětům na výlety s rodinou. Patrně jde o portál s nejucelenějším přehledem o historii, přírodních i památkových lokalitách a neobyčejně obsáhlým obrazovým archivem zdejšího regionu.

Slouží mi k rychlé orientaci v historii osídlení Karlovarska, ale je i zdrojem informací o aktuálním dění. Karlovarský kraj je často označován za nepříliš dobře zmapovaný a turisty z vnitrozemí je často i díky tomu opomíjený. Domnívám se, že tyto stránky pomáhají velmi dobře s propagací těm, kteří rádi objevují zajímavá místa. Je přehledně uspořádaný a nabízí i spoustu zajímavých odkazů. Díky logickému řazení jsou všechny informace pohodlně a rychle k dispozici.

Vytvořit tak velkou a kvalitní databázi může podle mého názoru jedině ten, pro koho to není jen práce. Zvlášť v lokalitě, kde proběhla po druhé světové válce kompletní výměna obyvatelstva, spojená se ztrátou historických vazeb. Jen sehnat dobové materiály je složitá a nákladná činnost. V tomto směru je portál „Památky a příroda Karlovarska“ jedinečným projektem, hodným velkého respektu. Děkuji za něj.

 

Ing. Michael Rund
ředitel, Muzeum Sokolov
www.omks.cz

Projekt Památky a příroda Karlovarska jsem nejdříve poznal v internetové podobě webových stránek a nyní ho stále častěji sleduji  na sociální síti Facebook. Ze spousty věcí podchycených v projektu bych jako důležité v dnešní hektické době  „vypíchnul“ aktuální fotografickou dokumentaci objektů, které se nám často mění před očima, ať už k lepšímu, ale bohužel i k horšímu. Rád sleduji pozvánky na aktuální akce, takže vidím, kolik zajímavých věcí v okolí se děje, i když je třeba sám nestíhám navštívit.

Přemýšlel jsem, jak velký tým stránky připravuje a o to bylo větší překvapení, že za ním stojí jediný člověk. S Jardou Vyčichlem se často setkávám na nejrůznějších akcích, nebo nejrůznějších místech. Ať už třeba při fárání s Václavem Cílkem do  Dolu Jeroným, na povrchu potom  při Netopýří noci, nebo při již tradiční akci Setkání na Čisté pořádané spolkem Terra Incognita. Rád ale vzpomínám třeba na neoficiální  fotoworkshop  u jezera Medard vznikajícího u Sokolova.  Jsem rád, že projekt podpořil i zřizovatel našeho muzea Karlovarský kraj a přeji Jardovi hodně sil do budoucnosti!


Ing. Petr Židlický
oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz

Internetová encyklopedie Památky a příroda Karlovarska je naprosto příkladnou ukázkou toho, jak proměnit osobní zálibu a koníček v něco, co usnadňuje práci mnoha ostatním lidem. Nasazení, s jakým celé roky autor k projektu přistupuje a profesionální zpracování všech informací je obdivuhodné. Když si navíc uvědomím, že celý projekt je od začátku realizován takřka na koleni a s minimální finanční podporou, nezbývá mi než hluboce smeknout. Osobně využívám tyto stránky nejen při práci v oblasti cestovního ruchu, ale v posledních dvou letech je to pro mě nenahraditelný zdroj informací a hlavně obrazového materiálu při tipování lokací pro filmaře v rámci Filmové kanceláře Karlovarského kraje. Jardovi tak náleží nejen můj obdiv, ale také poděkování.

 

Václav Fikar
spisovatel, fotograf, editor, rybář
www.vaclavfikar.cz

Jako by to bylo před týdnem, co se na Facebooku rozchodily stránky Památky a příroda Karlovarska. Zprvu malé, zacílené jen na bývalý okres Karlovy Vary, záhy dospělejší, pojímající celý náš přitažlivý Karlovarský kraj.

Díky za to! Dnes mají tyto regionální facebookové stránky přes sedm a půl tisíce fanoušků, kterým neustále přinášejí informaci za informací z Karlovarského kraje, přesněji informací soustředěných do oblasti pestré historie tohoto pozoruhodného regionu, jeho vzácných památek a úžasné přírody. A před tím klobouk dolů. Marná sláva, sedm a půl tisíce fanoušků už je malé město! Malé město, které určitě dál demograficky poroste.

Dá rozum, že starat se o takový web, rozvíjet ho a aktualizovat dá práci. Něco o tom vím. Práci nezaplacenou, práci na úkor vlastního volného času. Proto za ni dvakrát děkuji všem, díky jejichž úsilí stránky dýchají a dál chodí (a baví nás).

 

Mgr. Jaroslava Pokludová
vedoucí oddělení památkové péče, Krajský úřad Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz

Obdiv a poděkování - to jsou dvě základní slova, která vyjadřují moje pocity, když si jen tak "brouzdám" po stránkách internetové encyklopedie "Příroda a památky Karlovarska", která ovšem není jen úžasně zpracovanou encyklopedií.  Je z ní cítit láska k památkám, která  je dle mého nezbytným předpokladem pochopení  smyslu našeho hmotného kulturního dědictví nejen jako souboru architektonicky a historicky cenných sídel, staveb či krajiny, ale zejména jako odkazu našich předchůdců, který jsme povinni chránit, uchovávat a předat našim následovníkům. Šíře záběru informací, kterých často využívám nejen pro svoji práci,  je ohromující, stejně jako aktivní přístup k záchraně památek, za což pan Jaroslavu Vyčichlovi patří nejen můj díky, ale dík celé krajské památkové obce. Přeji panu Vyčichlovi hodně sil do dalších let a portálu hodně nadšených návštěvníků a podporovatelů.Filip Sedláček
Infocentrum města Karlovy Vary
www.karlovyvary.cz

Badatelský projekt Památky a příroda Karlovarska je pro činnost karlovarského infocentra přínosem již od doby jeho raného počátku. V této jedinečné internetové encyklopedii lze dohledat neuvěřitelně podrobné detaily o zájmových bodech na Karlovarsku. Na všetečný dotaz zvídavého turisty, který zachází třeba do dávné historie, je možné snadno najít odpověď u spolehlivého zdroje.

Pro vyznavače historických faktů i obyčejné návštěvníky, kteří prostě chtějí vědět víc, je to přímá cesta k informacím, jaké jsou dostupné jen po pracné rešerši. Zejména je třeba vyzdvihnout důkladnou fotodokumentaci každého objektu a aktuální videonahrávky. Příkladná péče o webovou stránku a hlavně nechladnoucí badatelský zápal Jaroslava Vyčichla jsou vzorem a cenným pokladem pro celé Karlovarsko.PhDr. Stanislav Burachovič
historik, Krajské muzeum Karlovy Vary
www.kvmuz.cz

Chvála webu Památky a příroda Karlovarska. Tak se nazývají webové stránky, jejichž autorem je pravověrný Karlovarák Jaroslav Vyčichlo. Zabývají se přesně tím, co slibuje jejich název (topografie aneb postaru místopis, dějiny, památky a přírodní skvosty), ba v mnoha ohledech přinášejí četné zajímavosti i nad rámec svého zaměření. Jsou jaksi interdisciplinární a to je dobře. Domnívám se, že informacemi obdivuhodně „nabitý“ web pana Vyčichla je po zásluze zřejmě nejnavštěvovanější internetovou stránkou svého druhu v Karlovarském kraji.

Obdivuji šíři a hloubku zpracování jednotlivých tematických okruhů. Dovedu si představit, kolik času autor pojednávaného webu stráví nejen u počítače, ale i při toulkách krajinou, při bádání v literatuře a při sepisování vybádaného.

Je samozřejmé, že občas ve Vyčichlově webu najdeme mylné nebo nepřesné datace či velmi diskutabilní názory. Stran oněch tzv. správných letopočtů je to věc svízelná: nejen v regionální literatuře často platí, že co kniha, to jiná datace geneze uváděná u některých lokalit a památek. Pro badatele je věru těžké si vybrat to „správné datum“, když zdroje přinášejí mnoho variant a autor mezi nimi tápe.

Nebudu tu zdlouhavě a nudně popisovat jednotlivé sekvence a vymoženosti Vyčichlova webu Památky a příroda Karlovarska. Bude lepší, když si jej otevřete a necháte se okouzlit jeho výtvarnou stránkou, krásnými fotografiemi, celkovou propracovaností a sumou obsažených informací.

Jistě se najde dost kritiků pojetí a kvality webu, co člověk, to jiný názor. Já jej však chválím a doufám, že jeho autor bude své „dítě hýčkat a sytit“ ještě mnoho let pro radost svou i radost všech hledačů a poutníků regionem Karlovarska.

 

7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | 7 let projektu Památky a příroda Karlovarska
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | František Pánek, starosta obce Štědrá
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | RNDr. Michal Valenčík, autor portálu www.znicenekostely.cz
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Milan Trnka, ředitel, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Petr Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Alois Kůrka, předseda Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Miloš Bělohlávek, památkář, Národní památkový ústav v Lokti a autor projektu Chodauer - útržky z dějin města Chodova
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Jakub Děd, Omnium z.s. a Asociace pro podporu památek z.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ladislav Ludvík, místostarosta obce Sadov
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | PhDr. Hana Řezníčková, lektorka, Referát vzdělávání a personálního rozvoje, Generální ředitelství NPÚ
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Petr Brodský, Muzejní spolek Žluticka
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., vedoucí Oddělení historického výzkumu, Slezské zemské muzeum v Opavě
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Josef Pelant, Sdružení A.Hora, z.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Josef Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Mgr. Lukáš Květoň, Židovská obec Karlovy Vary a Post Bellum o.p.s.
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Mgr. Filip Prekop, archeolog, Národní památkový ústav v Lokti
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Zbyněk Konvička, redaktor portálu PROPAMÁTKY
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Antonín Haidlmaier, vedoucí odboru památkové péče, Magistrát města Karlovy Vary
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Michael Rund, ředitel, Muzeum Sokolov
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Ing. Petr Židlický, oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Karlovarského kraje
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Václav Fikar, spisovatel, fotograf, editor, rybář - foto Martin Stolař, MAFRA
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | Filip Sedláček, Infocentrum města Karlovy Vary
7 let projektu Památky a příroda Karlovarska | PhDr. Stanislav Burachovič, historik, Krajské muzeum Karlovy Vary
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

WebseoPt (25.06.2018 20:52)

<img src="https://besplatka.ua/aws/24/44/95/74/app/prodvinem-vash-sait-v-poiskovoi-vydache---seo-prodvizhenie-photo-992a.jpg"> <a href=https://webcrasty.ru/><img src="http://s01.geekpic.net/dm-Z5F535.gif"></a> 6. Регулярные публикации новых статей. Один из самых важных моментов, на которых базируется продвижение и раскрутка блога – это наличие постоянной аудитории . Так вот, у этой аудитории должны выработаться привычки по поводу целенаправленных, например, еженедельных возвратов на сайт с целью ознакомления с новым материалом. Главное не пере-оптимизировать <b><u><a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/novosibirsk/>раскрутка сайта г Новосибирск</a>. </b></u> Поэтому нужно выработать стабильный график добавления новых постов в блог и стараться его придерживаться. Также главное, не сделать серьезной ошибки в виде прекращений публикаций на период своего отпуска. За это время можно растерять значительную часть постоянных читателей. Поэтому запаситесь материалом наперед и наладьте отложенную публикацию статей на нужные даты. 7. Продвижение в соц. сетях. Что и как смотрите в видео <a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/novosibirsk/>раскрутка сайта строительной компании в Новосибирске</a>. Способы продвижения блога в социальных сетях ничем не отличаются от аналогичного процесса для любых других сайтов. Об этом читайте в статье «Как усилить социальные сигналы». Если вкратце, то нужно завести странички, паблики, группы, посвященные Вашему блогу и вести в них активную деятельность. 8. keys: <u><b>синонимы слова продвижения Новосибирск, </b></u> продвижение сайта самому в Новосибирске, раскрутка сайтов г Новосибирск, раскрутка сайта seo оптимизация Новосибирск, бесплатная раскрутка сайта в поисковых системах г Новосибирск, как раскрутить бизнес в интернете в Новосибирске, раскрутка в яндексе в Новосибирске, <b><u>продвижение сайта яндекс директ Новосибирск, </b></u> продвижение нового сайта в Новосибирске, продвижение бизнеса в интернете статьи г Новосибирск, <u><b>продвижение сайтов seo оптимизация форум Новосибирск, </b></u> как раскрутить сайт с помощью социальных сетей в Новосибирске, <img src="https://image.ibb.co/jb7P0J/image.png"> http://gangbuk.laa.pl/viewtopic.php?p=35#35 http://www.exoduscommunity.com/topic/6403-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB/ http://msh.rim.zenno.info/zaregoto/diary.cgi?mode=comment&no=290

 

efivoloye (21.02.2019 10:42)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

obosatij (21.02.2019 16:10)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

oneqvoqouciku (21.02.2019 22:33)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

uqojuyomevnoc (23.02.2019 16:33)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Online[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

aazaatorul (23.02.2019 19:14)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without A Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 

voitte (08.06.2019 00:17)

Здравствуйте! команда по поисковой оптимизации для продвижения и раскрутки онлайн-сайтов в поисковых серверах и/или социальных сетях. Меня зовут Антон, я основатель большой группы копирайтеров, маркетологов, link builders, линкбилдеров, разработчиков, специалистов, оптимизаторов, рерайтеров/копирайтеров, профессионалов. Мы - команда профессиональных фрилансеров. У нас Ваш личный интернет-сервис начнет занимать топовые позиции в поисковиках Google и Yandex. Для вас мы предлагаем высококачественную раскрутку онлайн-сайтов в поисковых сервисах! СЕО-специалисты которые работают в команде прошли гигантский профессиональный путь, мы в точности понимаем, как грамотно делать ваш собственный сайт, продвинуть его на 1 место, преобразовать web-трафик в заказы. Наша Вам мы предоставляем совершенно бесплатное предложение по продвижению ваших интернет-сайтов. Мы ждем Вас. яндекс продвижение сайта бесплатно [url=https://seoturbina.ru]бесплатное сео сайта[/url]

 

Sprinvoitte (12.06.2019 23:36)

Professional maid service Bronx : [url=https://cleanings.pro]home cleaning service provider[/url] Professionals production company Financial District can hold spring cleaning site urgently. We hold spring cleaning 2019 in the district, but with joy we can clean . Our Limited liability Limited Partnership cleaning production company Ocean Breeze PATEL, is engaged spring cleaning 2019 in Midwood under the direction of KRISTI. Today, cleaning in the spring time is an opportunity implement cleaning the house, on the street, at home. Streets, courtyards, gardens, squares and urban square should not only clean up from the pollution Spring cleaning is chance to do a huge mass of work on tidying up urban areas, on the street, at home. Roads, courtyards, parks, squares and other urban areas not only clean up from accumulated dirt, take out the garbage, and also prepare the territory for the summer. For this purpose need to be restored damaged bardyurfs and pavements fix broken architectural small forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and many other things. Our Partnership firm carries out spring cleaning plot in the district, we can put in order your own lot garden , apartment, tanhaus. Our specialists Windsor Terrace ready to hold spring cleaning site urgently.

 

taxivoitte (15.06.2019 12:41)

Главный сервис Яндекс такси даёт возможность вам вызвать автов любую точку города. Сделать заказ авто вы можете несколькими способами: на сайте Яндекс такси, через оператора позвонив нам или воспользовавшись мобильным приложение. Нужно назвать собственный номер сотового, местоположение, время когда требуется авто. Заказывают такси вместе с детским креслом для перевозки деток, вечером после посиделок стоит воспользоваться такси, чем сесть в авто нетрезвым, в аэропорт или на вокзал удобнее воспользоваться Я. такси ненужно искать где разместить своё транспортное средство. Расчёт выполняется безналичным или наличным переводом. Время прибытия Я. такси составляет от 3 до 5 мин ориентировочно. Положительные моменты работы в Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Незначительная комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заказов, Оператор круглыми сутками на связи. Для работы в такси автовладельцу необходимо зарегистрироваться лично и машину, это займет 5 минут. Комисия агрегатора будет составлять не больше двадцати % отдохода. Можно получать зарплату когда вам удобно. У вас всегда будут заявки. Если появятсявопросы можно соединиться с круглосуточно работающей службой сопровождения. Яндекс такси помогает гражданам быстро добраться до места назначения. Заказывая наше современное Яндекс такси вы приобретаете первоклассный сервис в г. Самара. работа в такси на арендованной машине : [url=https://centrsnab163.ru]подключение к яндекс такси самара[/url]

 

taxivoitte (24.06.2019 02:31)

Главный сервис Яндекс такси даёт возможность вам вызвать автов любую точку города. Произвести заказ машины можно позвонив оператору, через сайт Я.такси, воспользоваться мобильным сервисом. Вам надлежит назвать собственный телефонный номер, местоположение, время когда нужна автомобиль. Заказывают Я. такси с детским авто креслом для перевозки детей, вечером после посиделок безопаснее воспользоваться Яндекс такси, чем, например, садиться в транспорт нетрезвым, на вокзал или в аэропорт спокойнее воспользоваться Я. такси и даже не думать где оставить свой автомобиль. Расчёт производится безналичным или наличным переводом. Время приезда Yandex такси составляет от 3 до семи мин. примерно. Положительные моменты работы в Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Незначительная комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заказов, Оператор круглыми сутками на связи. Для выполнения работ в Я. такси автовладельцу нужно оформиться самому и транспортное средство, это займёт 5 минут. Комисия агрегатора будет составлять не более 20 % отдохода. Можно получать зарплату когда вам удобно. У вас всегда обязательно будут заявки. Если будутвопросы возможно установить связь с круглосуточно действующей службой сопровождения. Яндекс такси даёт возможность гражданам быстро доехать до нужного места. Заказывая современное Яндекс такси вы получите шикарный сервис в г. Самара. яндекс такси работа водителем = [url=https://centrsnab163.ru]подключение к яндекс такси[/url]

 

voitte (26.06.2019 05:24)

Наша специализированная компания предоставляет среднему и крупному бизнесу, а также физ. лицам полное решение проблем - от регистрации и закрытия компании до адвокатской поддержки на всех этапах ее формирования. Мы всегда ценим любого клиента, пришедшего к нам. Спецификой продуктивной деятельностинашей компании несомненно является построение продолжительных связей со всеми нашими клиентами, основанных на основных принципах индивидуального подхода к всякому клиенту и сохранение конфиденциальности информационных материалов. Наши работники владеют высшим юридическим и финансовым образованием, хорошим практическим опытом в области предоставляемых нашими специалистами услуг. Главным положением в нашей команде несомненно считается то, что, работая с нынешней компанией, вы получите объективный итог, основанный на наших сведениях и более чем 5 летнем опыте. [url=https://nur63.ru]оценка ущерба автомобиля[/url] Наша специализированная компания специализируется на процедуре регистрации и ликвидации адвокатских граждан и частных владельцев бизнеса, бухгалтерских услугах для малого и среднего предпринимательства, полном юридическом сопровождении юридических лиц. А также осуществляем провождение сделок,регистрация прав на нежилые помещения,признание сделки недействительной,отмена заочных решений,налоговые риски,корпоративная регистрация,исковое заявление,сделка купли-продажи недвижимости,раздел имущества,лишение родительских прав,возмещение ущерба,защита прав потребителей в Самаре.

 

Cleanvoitte (21.07.2019 07:59)

All solutions offered by our business in New York, carried out both on a one-off and also on a long-lasting basis. Any additional can be picked by consumers just independently. In the job of a cleaning firm in New york city, the best products. Many thanks to constant professional development, devices and cleaning approaches are regularly being improved. Therefore, the result of our job can please the requirements of even the most requiring consumers. Rates you can learn from the catalog. Do not lose your time on underhanded performers, speak to the professionals! Express Solution The firm offers apartment or condo cleaning company, consisting of utilizing commercial mountaineering, as well as various other help, such as cleansing natural leather furniture. Here you can get the cleaning of the house overall or, state, its components, the kids's area after the renovation, or the living-room after a noisy party. The advantage of cleaning is professional take care of the tidiness, convenience, health, time as well as state of mind of citizens or workers in a particular area. The very best assistant in restoring order and tidiness is a customized specialist service company. Professionalism and reliability, hard work, effort of personnel, making use of top quality detergents produce an ambience of ideal cleanliness. I need a maid to clean my house NYC - [url=https://maidsmanhattan.club]maid service nj[/url]

 

voitte (21.07.2019 16:54)

Всем известно, что online-знакомства чаще всего могут разочаровывать, по этой причине здесь мы основали современный портал с единственной целью: сделать online-знакомства без оплаты, легкими и увлекательными в интересах каждого. Не можете встретить свою вторую половинку? Кстати имеется в наличии классная альтернатива - вебсайты знакомств без регистрации в Российской федерации. Вы можете с легкость в удобное вам свободное время соискать родственную душу без труда на этом специализированном веб-сайте, где тысяча пользователей постоянно беседуют вместе.Всего-навсего несколько минут приятного контакта позволят до неузнаваемости изменить вашу реальность, в которой, наконец, поселится любовь и счастье. Вне зависимости от того, где вы живете, в Российской федерации либо в ином государстве, у вас есть возможность знакомиться с мужчиной или дамою из России. Для этого не требуется проходить процедуру регистрации на интернет-сайте, чтобы иметь доступ к базе данных. Мы точно знаем, что он-лайн-знакомства обычно не несут требуемого эффекта, в связи с этим здесь мы сделали данный онлайн-сервис с единственной задачей: сделать он-лайн-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными ради всех. Абсолютно не можете найти свою другую половинку? Однако имеется отличная альтернатива - страницы сайтов знакомств без регистрации в Российской федерации. Вы можете с легкость в подходящее для вас лично время найти родственную душу без труда на данном спец сайте, где множество граждан ежедневно знакомятся между собой.Всего-навсего пару минут милого общения позволяют поменять вашу сегодняшнюю реальность, в ней, наконец, поселится любовь и наслаждение. Независимо от того, где вы лично пребывайте, в Рф либо в другом государстве, у вас есть возможность завести знакомство с представителем сильного пола или девушкой из Российской федерации. Для этой цели не надо выполняться процедуру регистрации, затем чтобы иметь доступ к базе данных. Все записи и знаки заинтересованности в качестве даров остаются конфиденциальными. Если у вас большое стремление отыскать вторую половинку как можно раньше, создайте ВИП аккаунт, на котором действует сервис персональных требований. Для тех, кто не любит спешки в поиске родного человека, способен наслаждаться комфортным общением. Подарите себе возможность стать счастливым. Сайт знакомств Краснодар - [url=https://simpotka.ru]Сайт знакомств Иркутск[/url]

 

Cleanvoitte (24.07.2019 04:27)

Our company is a team with fifteen years of experience in cleaning. Our work is based on three basic principles: top quality, performance, as well as interest to the client. The workers of our business are a solid team of young and energised experts with extensive experience in large enterprises. Choosing us, you obtain: - One of the most versatile cleansing plan with the right to pick any options; - Affordable rates, which include all the expenses of devices, stock, and also consumables; - The set price for the entire regard to the authorized agreement, without splitting the final price - A trusted as well as accountable partner who has essentially no turnover of personnel, which adds to the coherence of the group when working. Modern top quality cleaning with making use of innovative technologies, unique devices and devices is a detailed option to the troubles related to the getting, washing, as well as cleansing of spaces. Employees of our firm have actually been working in this field for a very long time, so they have certain understanding and skills to work with different chemical reagents, which belong to any ways to produce a high-quality result. Additionally, specialists are extremely mindful in managing customer building as well as will certainly not allow it to be harmed. Additionally, we are extremely meticulous regarding the order, so all things after the end of the cleansing will be put on the very same locations. We invite you to cooperate with us. Maid service houston New-York : [url=https://maidsmanhattan.club]maid service nj[/url]

 

MSNYCvoitte (02.08.2019 00:07)

Are you a hectic individual and you do not have enough time for cleaning? It is for you that we provide the maid solution (incoming maid). We will pick a specialist cleaning company to execute cleaning on-site in NY. We will aid solve the trouble of cleaning as successfully as feasible, lucrative and also as soon as possible. An application for calling maids is completed within 30-60 mins, depending upon where the cleaning expert is located closest to the place of work. Seeking sanitation as well as order takes our priceless hours and mins daily. We will happily take on your cares - in the part that concerns the cleanliness and also order in your house. Delight in leisure time, fun and also socializing with your liked ones, as well as house maid solution Staten Island will take care to conserve you from daily problems! Our maid New York City will certainly get to your ease, clean up as well as go. You no more require to care about tidiness, you can spend time on yourself! You do not have sufficient time to take note of such aggravating trifles, like dust collected on the shelves or a discolored mirror, and also it is from these trifles that the basic form of living as well as our wellness are formed. That is why trusting housemaid service NJ to cleanse your room you obtain maximum results with minimal expense of your time and money. We are fully in charge of the safety of your home and also assure the high quality of our [url=https://maidservicenyc.pro/]maid service company[/url].

 

EROmArfast (02.08.2019 20:07)

We work in Downtown. Women Isabella - [url=https://sensual.manhattan-massage.com]sensual massage nj[/url]

 

MSNYCvoitte (03.08.2019 00:34)

Are you a hectic person and you do not have sufficient time for cleansing? It is for you that we offer the maid service (incoming cleaning lady). We will choose a specialist cleaning company to do cleansing on-site in NY. We will certainly aid address the problem of cleansing as successfully as feasible, rewarding and also as soon as possible. An application for calling housemaids is completed within 30-60 mins, relying on where the cleaning professional lies closest to the workplace. Going after sanitation as well as order takes our precious hours and also minutes daily. We will happily handle your cares - in the component that worries the tidiness and also order in the house. Take pleasure in spare time, enjoyable and also socializing with your loved ones, and house maid solution Staten Island will make sure to save you from daily troubles! Our house maid New York City will reach your benefit, clean up and also go. You no more need to respect sanitation, you can hang out on yourself! You do not have adequate time to pay attention to such irritating trifles, like dust built up on the racks or a discolored mirror, and also it is from these trifles that the general form of living and also our health are developed. That is why relying on maid service NJ to cleanse your space you obtain optimal results with minimal expenditure of your time and money. We are fully in charge of the safety of your home and ensure the premium quality of our [url=https://maidservicenyc.pro/]maid service[/url].

 

MichaelTor (08.08.2019 09:54)

Игровые клубы сегодня стали востребованным среди азартных людей. Ведь именно в online casino мужчины часами проводят свободное время, играя на денежные средства, с целью выиграть огромные суммы. Люди, которые регистрируются на ресурсе onlinecasinogid.com, получают различные преимущества. В первую очередь, это крупные выплаты в автоматах, реальные бонусные поощрения и быстрый вывод валюты. Игровые автоматы отличаются разнообразными сюжетами и приносят геймерами крупные выигрыши. Для этого надо сформировать персональный кабинет по ссылке [url=https://onlinecasinogid.com/casino-vulkan]https://onlinecasinogid.com/casino-vulkan[/url] и приступить к реальным ставкам. Кроме щедрых выплат, людей ждут бонусные поощрения, которые начисляются за реальные ставки. Самый рентабельный бездепозитный бонус, начисляемый за регистрацию, ждёт всех игроков игрового заведения. Также ребят ожидает приветственный бонус в размере 100% от сделанной ставки. Чем больше ставка, тем больше бонус получит человек. Онлайн-казино onlinecasinogid.com делает предложение и для проигравших ребят – возврат средств на баланс. Это отличная возможность получить часть утраченных денег и использовать их для игры. Большое значение в игровом клубе имеют статусы игроков. Они формируются, исходя из сделанных депозитов, и увеличиваются либо уменьшаются на протяжении игры. Ещё один бонус, который имеет шанс получить каждый человек – бесплатные вращения, присуждаемые за реальные ставки. Гораздо больше везёт в День Рождения – online casino начисляет щедрые призы. На портале onlinecasinogid.com представлены игровые аппараты от самых известных производителей, которые отлично поработали над качеством графики и сюжетами. Здесь можно ознакомиться с автоматами от разработчиков: Tom Horn, Join Games, Habanero, QuickSpin, GameArt. Каждый из них проработал слоты максимально точно, и они оснащены лицензионным ПО, обеспечивающий надёжный игровой процесс. Игровые автоматы имеют доступный функционал, и дополнительные опции. Это определенные бонусные раунды, которые необходимо пройти для получения призов. Когда на барабанах возникает несколько рисунков призового символа Scatter, активируются бесплатные вращения. [url=https://onlinecasinogid.com/casino-guide-riches-of-cleopatra][img]https://richplayland.com/upload_dynamics/1518017940614f12965a3117aba563.gif[/img][/url] В определенных игровых автоматах игроки могут удвоить выплаты, участвовать в раунде на риск. Для этого надо угадать цвет карты, которая появляется на экране. Правильный ответ определит выигрыш, а если попытка неверная, выигрыш сгорает. На веб-странице представлены самые популярные игры на деньги: Pied Piper, Volcano Riches, Super Strike, Tower of Pizza, Zombie Escape. Слоты оснащены генератором случайных чисел, которые определяют с точностью результаты. Опробовать аппараты на денежные средства вы можете как с компьютера, так и с мобильных смартфонов. Это крутой способ наслаждаться игрой на реальные ставки в любом месте. Все, кто играет на реальные деньги, может выбрать комфортный платёжный метод для себя. Денежные переводы проходят на безопасных условиях, так как игровой клуб сохраняет все данные игроков и не допускает вмешательства посторонних лиц. Пополнить счёт и снять средства можно с помощью электронных кошельков: Webmoney, Yandex, Qiwi, PayPal, Liqpay, Neteller. Срок обработки обращения – 24 часа. Можно сделать это и через банковские карты: Visa, Mastercard, Maestro, но надо будет подождать пару дней, пока снимутся средства. Для всех гостей игрового заведения активна техническая поддержка. Чтобы ею воспользоваться, надо написать в онлайн-чат или электронную почту. Сотрудники игрового клуба постараются быстро решить сложности и ответить на вопросы игроков. В нижней части сайта размещен раздел FAQ, с самыми распространёнными вопросами и ответами на них.

 

spring cleaning nyc (11.08.2019 09:45)

The cleaning company carries out cleansing of rooms of various dimensions and arrangements. The business's experts give cleaning with the help of modern innovations, have unique equipment, and also have actually certified detergents in their arsenal. Along with the above benefits, wines supply: favorable rates; cleansing in a short time; excellent quality results; more than 100 positive evaluations. Cleaning workplaces will help keep your workplace in order for the most efficient work. Any company is exceptionally important environment in the group. Cleansing services that can be bought inexpensively currently can help to arrange it and supply a comfy space for labor. If required, we leave cleaning up the kitchen 2-3 hours after positioning the order. You obtain cleaning up asap. We give professional [url=https://maidservicenyc.pro/]maid service nyc[/url] for exclusive clients. Utilizing European devices and certified tools, we achieve optimal results and also give cleansing in a short time. We offer price cuts for those that make use of the solution for the very first time, as well as favorable terms of cooperation for normal customers. Our pleasant team uses you to obtain acquainted with beneficial regards to teamwork for corporate customers. We properly approach our tasks, tidy utilizing professional cleansing items and also specialized tools. Our employees are trained, have medical books and also are familiar with the subtleties of getting rid of complicated as well as hard-to-remove dust from surfaces. We supply top quality cleaning for huge business and small firms of various instructions, with a discount rate of as much as 25%.

 

apartment cleaning queens (17.08.2019 10:22)

The cleansing company performs cleansing of areas of numerous sizes as well as configurations. The company's experts provide cleaning with the assistance of modern technologies, have special tools, and likewise have actually licensed detergents in their collection. In addition to the above advantages, glass of wines offer: beneficial prices; cleaning quickly; high quality outcomes; greater than 100 positive evaluations. Cleaning offices will assist maintain your work environment in order for the most effective job. Any type of firm is incredibly crucial ambience in the team. Cleaning solutions that can be purchased cheaply currently can help to arrange it and also give a comfy room for labor. If required, we leave cleaning up the kitchen area 2-3 hours after placing the order. You obtain cleaning asap. We offer specialist [url=https://maidservicenyc.pro/]maids new york[/url] for personal customers. Making use of European equipment and accredited tools, we attain maximum results as well as provide cleansing in a short time. We offer price cuts for those that use the service for the first time, in addition to beneficial regards to cooperation for normal customers. Our pleasant team supplies you to get acquainted with positive terms of cooperation for corporate clients. We properly approach our tasks, clean using specialist cleaning items and specific devices. Our employees are educated, have medical publications and also are familiar with the subtleties of eliminating complex and also hard-to-remove dust from surfaces. We give high-grade cleansing for large business and little companies of different directions, with a price cut of up to 25%.

 

voitte (22.08.2019 03:59)

Мы знаем, что online-знакомства довольно часто не приносят хорошего эффекта, потому здесь мы организовали данный онлайн-сервис с единственной идеей: сделать онлайн-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными в интересах каждого. Совершенно не можете разыскать свою вторую половинку? Сейчас существует превосходная замена этому - вэб-страницы знакомств без учетной записи в России. Вы можете с легкость в удобное для вас лично время дня найти родственную душу без труда на представленном специальном портале, где массу граждан ежедневно знакомятся между собой.Всего-навсего пару минуток приятного контакта позволяют поменять вашу повседневная жизнь, в ней, наконец, поселится страсть и наслаждение. Не важно, где вы живете, в Российской федерации или в иной стране, у вас есть возможность знакомиться с мужчиной или женщиной из Российской федерации. Для этой цели не обязательно выполняться процедуру регистрации на сайте, чтобы иметь доступ к базе информации о других пользователях. Мы знаем, что онлайн-знакомства обычно они не приносят требуемого результата, именно поэтому мы сделали собственный web-сайт с единственной задачей: сделать интернет-знакомства без оплаты, легкими и увлекательными ради всех абсолютно. Еще не можете найти свою вторую половинку? Но существует отменная альтернатива - ресурсы знакомств не регистрируясь в Рф. Вы сможете в удобное вам время дня отыскать родственную душу без особых затруднений на этом специализированном блоге, где множество людей каждый день знакомятся вместе.Всего-навсего несколько минуток приятного общения позволяют поменять вашу сегодняшнюю повседневная жизнь, в которой, наконец, поселится страсть и наслаждение. Независимо от того, где вы всегда находитесь, в Российской федерации или в ином крае, у вас имеется возможность знакомиться с мужчиной либо женщиной из Рф. Для этого не надо осуществлять процедуру регистрации на веб-сайте, чтобы иметь возможность доступа к базе информации о других пользователях. Все записи и знаки заинтересованности в форме даров являются секретными. Если у вас особое желание встретить вторую половинку как можно быстрее, оформите ВИП аккаунт, на котором имеется сервис персональных характеристик. Тем, кто не любит спешки в поиске родного человека, может наслаждаться приятным разговором. Подарите для себя возможность быть счастливым. Сайт знакомств Орёл : [url=https://simpotka.ru]сайт знакомств бузулук[/url]

 

Joshorire (26.09.2019 13:49)

can i take viagra and cialis <a href=" http://indiskmad.com/koriander-chutney/ ">cialis</a> http://cialisxtl.com cialis paiement par cheque [url=http://indiskmad.com/koriander-chutney/]generic cialis[/url] is there generic cialis

 

Mauriceusask (27.09.2019 13:28)

blood thinners and cialis <a href=" http://indiskmad.com/koriander-chutney/ ">how much does cialis cost</a> cialis and peyronies [url=http://0rz.tw/PYeyg]buy cialis[/url] viagra cialis levitra

 

Mauriceusask (27.09.2019 16:31)

erectile dysfunction cialis <a href=" http://indiskmad.com/koriander-chutney/ ">cialis generic</a> free cialis trial coupon [url=http://0rz.tw/PYeyg]cialis 20mg[/url] man on cialis

 

Johiorire (27.09.2019 18:40)

canada cialis generic <a href=" http://indiskmad.com/koriander-chutney/ ">cialis 20mg</a> http://merky.de/clsxtl cialis ed pills [url=http://indiskmad.com/koriander-chutney/]buy cialis[/url] cialis compared to viagra

 

alexdri (30.09.2019 19:46)

buy cialis online uk <a href=" https://cialisfavdrug.com ">buy cialis</a> generic cialis in the usa [url=https://cialisfavdrug.com]cialis generic prices[/url] comprar cialis online seguro

 

alexdri (01.10.2019 01:44)

medication cialis side effects <a href=" https://cialisfavdrug.com ">costco pharmacy prices cialis</a> cheapest cialis no prescription [url=https://cialisfavdrug.com]cialis generic prices[/url] cialis for prostatitis

 

DavidSoawl (02.10.2019 13:09)

http://canadapharmxpd.com/ how do i know if a canadian pharmacy is legitimate https://edpillsphrm.com/ why is viagra from canadian pharmacy coming from india? http://canadianpharmacystorm.com/ canadian on line pharmacy http://canadianpharmacyvikky.com/ canadian pharmacy happy family store https://canpharmb3.com/

 

Matthewcop (02.10.2019 15:06)

http://canadianpharmacyvikky.com/ ; https://edpillsphrm.com/ ; http://canadianpharmacystorm.com/ ; http://canadapharmxpd.com/ ; https://canpharmb3.com/

 

DavidSoawl (02.10.2019 18:34)

http://canadapharmxpd.com/ canadian discount pharmacy https://edpillsphrm.com/ canadian pharmacy ships to us http://canadianpharmacystorm.com/ nwoutnorthwest canadian pharmacy http://canadianpharmacyvikky.com/ budesonide canadian pharmacy https://canpharmb3.com/

 

TimothyGog (03.10.2019 02:10)

do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. <a href=" http://canadianpharmacystorm.com ">reliable canadian pharmacy reviews</a>

 

DavidSoawl (03.10.2019 02:30)

http://canadapharmxpd.com/ canadian online discount pharmacy https://edpillsphrm.com/ best canadian pharmacy on line http://canadianpharmacystorm.com/ quality tadalafil canadian pharmacy association http://canadianpharmacyvikky.com/ can a us doctor call or fax prescription for eiequis to a canadian pharmacy for a patient https://canpharmb3.com/

 

Normanhok (03.10.2019 05:44)

<a href=" http://canadianpharmacystorm.com ">canadian viagra online pharmacy</a> ; <a href=" http://canadianpharmacystorm.com ">canadian pharmacy for propranolol hctz 40/25 mg</a> ; <a href=" https://edpillsphrm.com ">cialias canadian pharmacy</a>

 

Marcushow (04.10.2019 09:55)

Recommended Reading <a href=" http://cialisxtl.com ">cialis generic tadalafil for sale</a> cialis voucher 2016

 

Marcushow (04.10.2019 12:14)

official statement <a href=" https://cialisfavdrug.com ">site web</a> cialis strengths available

 

Kennethattew (04.10.2019 12:21)

click here to find out more <a href=" https://cialisfavdrug.com ">cialis 20 mg best price</a> cialis for sale vancouver

 

FreddieDrymn (04.10.2019 13:20)

see this website <a href=" https://cialisfavdrug.com/allied-health-careers.aspx ">cialis generic vs brand name</a> cialis how much does it cost

 

Marcushow (04.10.2019 14:33)

cialis generic tadalafil for sale http://cialisxtl.com hop over to this site [url=http://cialisxtl.com]generic cialis india pharmacy[/url] cialis online cheap <a href=" http://cialisxtl.com ">cialis generic tadalafil for sale</a>

 

FreddieDrymn (04.10.2019 16:54)

see here now <a href=" http://cialisxtl.com ">generic cialis walmart price</a> canadian pharmacy cialis 20mg

 

FreddieDrymn (05.10.2019 04:32)

find here <a href=" https://cialisfavdrug.com/med-travelers.aspx ">cialis generic prices</a> when does cialis go off patent

 

StephenNap (05.10.2019 15:45)

pop over to this site <a href=" https://cialisfavdrug.com ">cialis medicare formulary</a> cialis mg

 

StephenNap (05.10.2019 20:06)

cialis 20 mg best price https://cialisfavdrug.com/healthcare-clients.aspx he said [url=http://cialisxtl.com]generic cialis india pharmacy[/url] how fast does cialis 5mg work <a href=" https://cialisfavdrug.com ">tadalafil generic</a>

 

StephenNap (06.10.2019 15:29)

cialis generic tadalafil for sale https://cialisfavdrug.com why not check here [url=https://cialisfavdrug.com]cialis generic vs brand name[/url] free trial voucher cialis <a href=" http://cialisxtl.com ">cialis generic vs brand name</a>

 

FreddieDrymn (06.10.2019 15:58)

article <a href=" https://cialisfavdrug.com/healthcare-clients.aspx ">generic cialis walmart price</a> how quickly does cialis start working

 

Marcushow (06.10.2019 19:28)

cheap cialis online pharmacy prescription https://cialisfavdrug.com/allied-job-search.aspx generic cialis india pharmacy

 

FreddieDrymn (06.10.2019 21:26)

cialis generic prices http://cialisxtl.com click here for more info [url=http://cialisxtl.com]click here to read[/url] how long does it take for cialis to get out of your system? <a href=" https://cialisfavdrug.com ">try this site</a>

 

StephenNap (06.10.2019 22:51)

useful reference <a href=" https://cialisfavdrug.com/med-travelers.aspx ">tadalafil generic</a> get cialis without prescription

 

Kennethattew (07.10.2019 00:49)

how can i get cialis cheaper https://cialisfavdrug.com/med-travelers.aspx cialis generic vs brand name

 

StephenNap (07.10.2019 22:34)

cialis generic tadalafil for sale https://cialisfavdrug.com try here [url=https://cialisfavdrug.com]cialis[/url] cialis 200 coupon <a href=" https://cialisfavdrug.com/allied-health-careers.aspx ">other</a>

 

StephenNap (08.10.2019 08:50)

index <a href=" https://cialisfavdrug.com ">cialis</a> cialis medicare formulary

 

StephenNap (09.10.2019 07:03)

cialis effect on blood pressure https://cialisfavdrug.com generic cialis india pharmacy

 

StephenNap (09.10.2019 10:01)

why would cialis not work https://cialisfavdrug.com generic cialis india pharmacy

 

StephenNap (09.10.2019 14:30)

cialis generic https://cialisfavdrug.com these details [url=https://cialisfavdrug.com]cialis generic tadalafil for sale[/url] cialis help <a href=" http://cialisxtl.com ">cialis generic tadalafil for sale</a>

 

StephenNap (09.10.2019 23:25)

generic cialis india pharmacy https://cialisfavdrug.com/allied-health-careers.aspx read here [url=https://cialisfavdrug.com]generic cialis walmart price[/url] buy cialis mastercard <a href=" https://cialisfavdrug.com ">cialis generic</a>

 

Kennethattew (10.10.2019 00:38)

cialis https://cialisfavdrug.com More about the author [url=https://cialisfavdrug.com]cialis 20 mg best price[/url] cialis 20 mg originale <a href=" https://cialisfavdrug.com ">cialis generic</a>

 

Bogdandll (12.10.2019 11:33)

Добрый день господа[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://jp.un-wiredtv.com/index.php/member/106588/ http://bumprompak.by/user/Bogdanlux/ http://www.16software.com/forums/profile.php?id=72870 http://bbs.teledu.cn/home.php?mod=space&uid=174024 http://adamroo.info/index/8-28724

 

Bogdandpv (12.10.2019 16:35)

Доброго времени суток дамы и господа[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://telefon.com.ua/communication/forum/talk/user/427678/ http://ecomir-dnr.ru/forum/profile.php?id=322349 http://www.jc2d.com/home.php?mod=space&uid=1048611 http://svadebka-news.ru/user/Polinanep/ http://deader-fast.czweb.org/profile.php?lookup=21067

 

Bogdancbq (12.10.2019 21:30)

Привет товарищи[url=https://stekloelit.by]![/url] Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Мы можем предложить Вам [url=https://stekloelit.by]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://stekloelit.by]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://stekloelit.by]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://stekloelit.by]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://stekloelit.by]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://stekloelit.by]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://stekloelit.by]Интерьерные перегородки[/url] Более подробная информация размещена на нашем [url=https://stekloelit.by]сайте[/url] http://mbdou25.ru/index/8-28073 http://swviii.swrpgs.net/forums/profile.php?mode=viewprofile&u=413341 http://bogaromes.euweb.cz/profile.php?lookup=29180 http://epiccraft.hol.es/user/Mihaeltuy/ http://heroes-tv.ru/index/8-106971

 

Přidat komentář

 

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz