přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Skoky - Havlův mlýn

Skoky - Havlův mlýn

Skoky - Havlův mlýn | Skoky - Havlův mlýn

Havlův mlýn (Habel Mühle) byl vystavěn v 16. století na břehu říčky Střely v údolí při cestě do Verušic asi 1 km jihovýchodně pod vsí Skoky (Mariastock). Roku 1610 odkoupilo mlýn od Jana Jáchyma Ratibořského město Žlutice, které jej roku 1712 prodala Janovi Jiřímu Skálovi. Posledním majitelem mlýna byl Josef Böhm. Po roce 1945 již nebyl mlýn využíván a neudržovaný areál postupně chátral. Po roce 1965 byly ruiny bývalého mlýna zbořeny a následně byly zatopeny při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Skoky (Mariastock)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na levém břehu říčky Střely v údolí při cestě do Verušic 1 km jihovýchodně pod vsí

GPS: 50°5'30.885"N, 13°6'37.625"E

Období vzniku: 16. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Demolice: po roce 1965

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Panský Havlův mlýn (Habel Mühle) s hospodářským dvorem byl vystavěn patrně již v 16. století na levém břehu říčky Střely (Schnella Bach) v údolí při bývalé cestě do Verušic a dále do Žlutic asi kilometr jihovýchodně pod dnes již zcela zaniklou vsí Skoky (Mariastock). V roce 1605 prodal tehdejší držitel panství Údrč Fabian Sebastian Pröllhofer zdejší mlýn rytíři Janu Ratibořskému. Již v roce 1610 odkoupilo od jeho syna, rytíře Jana Jáchyma Ratibořského ze Chcebuze panský Havlův mlýn pod vsí Skoky včetně tří velkých luk a k tomu náležející kůlnu město Žlutice za 2.650 kop míšeňských grošů.

Podle kupních smlouvy ze dne 12. dubna 1712 poté prodala žlutická městská obec Havlův mlýn Janovi Jiřímu Skálovi za 3.000 zlatých s povinností ročně zdarma semlít 40 korců obilí, nařezat 30 kusů klád, jakož i přiblížit všude se nalézající olšové dřevo bez odměny, za to mu obec dodá měkké dřevo. Obyvatelům tří vsí, Semtěš, Mlyňany a Domašín, bylo přikázáno nechat si ve zdejším mlýně semlít své obilí. Zároveň byli sedláci z těchto vsí povinni, tak často, jak to bylo nutné, přivážet stavební dřevo, přinášet mlýnské kameny, čistit mlýnský náhon a zařídit vše další, co bylo na údržbu mlýna nezbytné. Mlýn měl být osvobozen od ubytovací povinnosti (kvartýrování) a řádné kontribuce.

Podle tabely majetkového přiznání města Žlutice z roku 1749 odváděl dominikální Havlův mlýn roční činži ve výši 28 zlatých v hotovosti a 32 korců v žitu. Podle přehledné tabely na movitý a nemovitý majetek města Žlutice vlastnila v roce 1803 dominikální Havlův mlýn právě žlutická městská obec.

Patrně sňatkem s Theresií Habl dne 16. listopadu 1880 získal Havlův mlýn u Skoků Johann Nepomuk Böhm ze Zbraslavi, který zemřel dne 26. dubna 1936. Již v roce 1930 však vlastnil Halvův mlýn čp. 23 jeho syn, mlynář Josef Böhm, mlýn byl tehdy nazýván rovněž Böhmův mlýn (Böhm Mühle). K roku 1930 zde byla v provozu dvě mlýnská kola na svrchní vodu o průtoku 0,114 a 0,095 m³/s, spádu 4,3 a 4,4 metru a výkonu 4,25 a 3,6 koní. Josef Böhm umírá dne 19. dubna 1944 ve Skokách.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však již nebyl mlýn využíván a neudržovaný areál postupně chátral. Po roce 1965 byly ruiny bývalého mlýna zbořeny a následně byly zatopeny vodami říčky Střely při výstavbě vodní nádrže Žlutice.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna se dvěma mlýnskými koly a hospodářským dvorem tvořila hlavní zděná budova na půdorysu písmene L, dřevěná stodola obdélného půdorysu na severní straně a mladší obdélný dřevěný objekt uzavírající nepravidelný čtvercový dvůr na východní straně. Další dřevěný či hrázděný objekt obdélného půdorysu patrně s druhým mlýnským kolem stával jižně od dvora při hlavním mlýnském náhonu (Mühlbach). K roku 1930 zde byla v provozu dvě mlýnská kola na svrchní vodu o průtoku 0,114 a 0,095 m³/s, spádu 4,3 a 4,4 metru a výkonu 4,25 a 3,6 koní.

 

Fotodokumentace

Skoky - Havlův mlýn | Havlův mlýn (Habel Mühle) v údolí Střely na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Skoky (Mariastock) z roku 1841
Skoky - Havlův mlýn | opuštěný Havlův mlýn v údolí Střely na lateckém záběru vojenského leteckého mapování z roku 1952
 

Použitá literatura

Fleissner, K 2012: Dějiny města Žlutic v chronologickém podání, Žlutice
Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 569
Ministerstvo veřejných prací 1932: Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 5, Praha

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz