přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Činov - kaple

Činov - kaple

Pozdně gotická dřevěná kaple byla postavena na počátku 16. století podle na malé vyvýšenině na horním severozápadním okraji dnes již téměř zaniklé vsi Činov (Schönau) ve Vojenském újezdu Hradiště. Po výstavbě nového kostela sv. Martina v roce 1776 byla kaple přeměněna na márnici. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci 2. světové války a následném začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1953 spolu s kostelem a velkou částí vsi zbořena.

 

Objekt: pozdně gotická dřevěná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Činov (Schönau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na hřbitově u kostela sv. Martina na severozápadním okraji vsi

GPS: 50°12'10.225"N, 13°0'2.906"E

Období vzniku: počátek 16. století

Architekt: neznámý

Období devastace: 50. léta 20. století

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Původně pozdně gotická dřevěná kaple byla postavena na počátku 16. století podle návrhu neznámého architekta na malé vyvýšenině na horním severozápadním okraji dnes již téměř zaniklé vsi Činov (Schönau) ve Vojenském újezdu Hradiště. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela Archanděla v Andělské Hoře. Po výstavbě nového filiálního kostela sv. Martina v roce 1776 na hřbitově v sousedství kaple byla přeměněna na márnici. V roce 1926 byla z kaple přenesena do kostela hodnotná pozdně gotická trojkřídlá archa z počátku 16. století.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Následně byla kaple krátce po začlenění vsi do nově vzniklého vojenského újezdu v roce 1953 spolu s kostelem a velkou částí vsi zbořena. Pozůstatky kaple, ležící rozvalené ohradní zdi hřbitova s několika náhrobky s německými nápisy při severozápadním průčelí zbořeného kostela, se zachovaly zarostlé sutiny.

 

Popis objektu

Pozdně gotická dřevěná kaple. Vnitřní zařízení kaple tvořil oltář v podobě hodnotné, vyřezávané pozdně gotické trojkřídlé archy z počátku 16. století. Střední část archy tvořil obraz Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, o rozměrech 2 x 3 metru. Na obou postranních křídlech byla vyvedena vyobrazení celkem čtyř evangelistů. V levém dílu byl vyobrazen sv. Jan Evangelista s knihou na kolenou, na které byl nápis: „Sanitus Johanness Tag“. Na modlící lavici bylo otevřeno evangelium s textem: „Das Blut Jesu Christi Macht Unss rein“ (Krev Ježíše Krista nás očišťuje). Pod tím byl vyobrazen sv. Marek, jehož kniha položená na kolenou nesla nápis: „Sanitus Marcus“ a v knize evangelia na lavici byl umístěn text: „Christus Ist umd unrer Misedat Allen…“. V horní části pravého křídla byl vyveden sv. Matouš. Kniha evangelia ukazovala slova: „Anno 1578 Sanitus Mattheuss Der Jü“. Pod tím bylo vyobrazení sv. Lukáše, na stránkách jehož knihy stálo: „Santuss Lukas Beschneidet uns“.

 

Fotodokumentace

Činov - kaple | kaple na otisku stabilního katastru vsi Činov z roku 1842
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 2004 : Zaniklé obce Doupovska II., Chomutov, 21/22
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 11/12
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 307

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz