přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Zakšov - kostel sv. Mikuláše

Zakšov - kostel sv. Mikuláše

Zakšov - kostel sv. Mikuláše |
 

Obec: Zakšov (Sachsengrün)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°15'24.325"N, 13°3'25.278"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Farní kostel byl postaven patrně v 1. polovině 14. století na návrší nad návsí na severním okraji dnes již zcela zaniklé vsi Zakšov (Sachsengrün) ve Vojenském újezdu Hradiště. Ves spolu s kostelem je poprvé připomínaná k roku 1352 jako součást žlutického děkanátu. Zdejší farář tehdy na papežských desátcích odváděl částku 2 groše. Patrony kostela bývali držitelé zdejší tvrze. V roce 1358 je doložen farář Oldřich, který uváděl do úřadu nově dosazeného kněze kostela ve Svatoboru. Roku 1749 byl na místě středověkého kostela postaven stavitelem Johannem Christophem Koschem z Kadaně nový barokní kostel, zasvěcený podle Wirtha a Schallera svatému Mikuláši, podle Sommera a Urbana Povýšení svatého Kříže. V roce 1798 byl kostel obsazen lokalistou a roku 1857 byla zdejší lokálie povýšena na samostatnou faru. Obec byla vysídlena v tzv. 1. etapě zřizování Vojenského újezdu Hradiště, tj. k 15. červnu 1953. Kostel byl krátce nato spolu s celou bývalou vsí zbořen. Na místě kostela zbyla dnes pouze zarostlá hromada sutin.

 

Popis objektu

Neorientovaný jednolodní obdélný barokní kostel s pravoúhlým presbytářem krytý sedlovou střechou se štíhlou polygonální sanktusovou věžičkou uprostřed, nad závěrem valbovou. Při jižní straně presbytáře byla přistavěná obdélná sakristie. Architektonicky nejvýraznější západní vstupní průčelí s vystupující středovou částí s pravoúhlým portálem vchodu se segmentovou supraportou v ose, nad kterým bývalo umístěno kasulové okno se dvěma vysokými nikami se sochami po stranách, bývalo završeno trojúhelníkovým volutovým štítem s okénkem. Podélné stěny lodi kostela bývaly prolomeny po třech obdélných, půlkruhově zakončených oknech, presbytář po jednom. Vnější steny kostela bývaly hladké, bez členění.

Vnitřní zařízení kostela tvořil hlavní oltář z poloviny 18. století.

 

Fotodokumentace

Zakšov (Sachsengrün) | obec Zakšov s kostelem sv. Mikuláše před rokem 1945
Zakšov (Sachsengrün) | obec Zakšov s kostelem sv. Mikuláše v roce 1930
Zakšov - kostel sv. Mikuláše | kostel sv. Mikuláše v Zakšově před rokem 1945
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 30/31
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 85/86

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz