přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie |
 

Obec: Doupov (Duppau)

Okres: Karlovy Vary

GPS: 50°15'24.303"N, 13°8'34.370"E

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Vznik katolického městského farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na horním konci náměstí dnes zcela zaniklého města Doupov (Duppau) ve Vojenském újezdu Hradiště udává Frind do doby již před rokem 1261. Poprvé písemně zmiňován je však kostel až v roce 1352 jako plebánie, součást žlutického děkanátu v arcijáhenství žateckém. Roku 1361 je kostel uváděn jako farní. Na papežských desátcích tehdy zdejší farář odváděl ročně 24 grošů. V roce 1365 dosazovali bratři Kadolt a Beneš ke kostelu faráře Jana z Bražic. V roce 1410 daroval Jan Doupovec z Doupova ke kostelu plat ze vsi Prachomety. Od 60. let 16. století převládlo ve městě luteránství a katolická správa byla obnovena až roku 1623. Dne 29. září 1599 farní kostel vyhořel při velkém požáru obce spolu s farou, radnicí, školou a 16 domy. Za pomoci vrchnosti se podařilo škody napravit. V letech 1755-1756 byla na místě původní středověkého kostela stavitelem J. Koschem, snad podle projektu K. I. Dientzenhofera, vystavěna novostavba barokního kostela. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo, které zde tvořilo naprostou většinu, odsunuto a přišli noví obyvatelé. Ale i ti museli brzy odejít, Doupov byl s dalšími obcemi a osadami začleněn od Vojenského výcvikového prostoru Hradiště. Vysídlení Doupova bylo zařazeno do třetí etapy, tj. k 15. květnu 1954. Tehdy byl zdejší kostel úředně uzavřen a ponechán svému osudu. Během následujících let byl interiér několikrát vykraden a zdevastován. Zbytek zařízení byl přemístěn do různých kostelů v Čechách i na Slovensku. Několik náhrobních kamenů bylo přeneseno do kostela v Jáchymově. Vloupání vždy vyšetřovala Veřejná bezpečnost, viník však nebyl nikdy nalezen. Dne 26. března 1960 kostel vyhořel, byla zničena střecha a propadly se klenby. Během požáru zanikl i zbytek barokního zařízení. Na základě špatného stavu kostela požádala vojenská správa o sejmutí památkové ochrany a o povolení demolice. Jako jedna z podmínek bylo požadováno provedení podrobné měřičské a fotografické dokumentace. Po řadě urgencí bylo zaměření provedeno, jeho kvalita však nebyla vyhovující a také obsahovalo řadu chyb. Nové zaměření však již nebylo dokončeno. V říjnu roku 1961 zjistila komise ministerstva školství a kultury zcela havarijní stav objektu a dne 29. ledna 1962 zrušila památkovou ochranu, aniž by trvala na opravení dokumentace. Poté trosky zničeného kostela léta padaly až na silnici, proto byly roku 1973 jeho ruiny strženy.

 

Popis objektu

Poměrně velký orientovaný barokní jednolodní kostel s půlkruhově uzavřeným presbytářem krytý valbovou střechou se sanktusovou věžičkou nad závěrem. V hlavním západním trojosém průčelí obráceném do náměstí bývala vestavěna hranolová věž s cibulovou bání. K jižní stěně byla připojena obdélná klasicistní sakristie. Střední osa hlavního vstupního průčelí předstupovala v mírném rizalitu s okosenými roky a byla zvýrazněna pravoúhlým portálem a půlkruhově zaklenutým oknem. Nad průčelím se nacházel prolamovaný štít a nad ním vystupovala hranolová věž. V obou bočních polích byla dvě patra drobných obdélných okének osvětlujících kruchtu. Vnější stěny kostela bývaly členěny pilastry, vysokou profilovanou římsou a osvětleny velkými obdélnými, půlkruhově uzavřenými okny.

Loď kostela bývala zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. V lodi byla vestavěna velká zděná kruchta, nesená dvěma pilíři a otevřená do lodě třemi arkádami.

Velmi kvalitní vnitřní zřízení kostela pocházelo převážně z 18. století z doby přestavby kostela. Ze staršího vybavení pocházel oltářní obraz Korunování Pany Marie, renesanční křtitelnice z roku 1614 a nějaké ostatky se zčernalou rukou umístěné na postraním oltáři. Gotická plastika tzv. Doupovské Madony je umístěna v muzeu v Karlových Varech. Uvnitř kostela také býval mramorový náhrobek hraběte Ferdinanda Verduga z roku 1672 postavený u dveří do kostela, který kryl vstup do velké krypty, umístěné pod kostelem. Na kůru se nacházely barokní varhany od Johanna Ignaze Schmidta z roku 1785.

 

Fotodokumentace

Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | náměstí v Doupově s městským kostelem Nanebevzetí Panny Marie na historické malbě z konce 19. století
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | náměstí s městským kostelem na počátku 20. století
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | kostel na náměstí v době kolem roku 1925
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | městský kostel s doupovským zámkem v roce 1926
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | městský kostel na náměstí ve 30. letech 20. století
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | městský kostel od jihovýchodu před rokem 1945
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | městský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Doupově kolem roku 1945
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | kostel Nanebevzetí Panny Marie v zimě kolem roku 1945
 
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | náměstí s městský kostelem v době kolem roku 1945
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | zničený kostel Nanebevzetí Panny Marie v Doupově po požáru v roce 1960
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | kostel Nanebevzetí Panny Marie po požáru v roce 1960
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | zničený interiér kostela po požáru v roce 1960
Doupov - kostel Nanebevzetí Panny Marie | zničený interiér kostela po požáru v roce 1960
 

Použitá literatura

Binterová, Z. 1998 : Zaniklé obce Doupovska, Chomutov, 9/14
Binterová, Z. 2005 : Zaniklé obce Doupovska od A do Ž, Chomutov, 17/21
Krčmář, L., Procházka, Z., Soukup, J. 2005 : Zničené kostely. Průvodce historií západních Čech č. 14, Domažlice, 56/59

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz