přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Osvinov - pomník obětem 1. světové války

Osvinov - pomník obětem 1. světové války

Osvinov - pomník obětem 1. světové války | Osvinov - pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války nechal vybudovat v roce 1936 místní ochotnický divadelní spolek Thalia podle projektu sochaře Josefa Zubera z Chodova na vstupním průčelí obecní kaple Panny Marie na návsi uprostřed vsi Osvinov (Gesmesgrün). Slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku proběhlo v neděli 20. září 1936 za velké účasti obyvatel a nejrůznějších spolků z širokého okolí. Patrně již krátce po konci 2. světové války byl však pomníku novými osídlenci odstraněn.

 

Objekt: portálový nástěnný pomník

Typologie: pomníky a památníky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Osvinov (Gesmesgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: vstupní západní průčelí obecní kaple Panny Marie na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°21'17.491"N, 13°1'52.590"E

Období vzniku: 1936

Architekt: Josef Zuber

Stavebník: ochotnický divadelní spolek Thalia (Theater-dilettantenverein Thalia)

Slavnostní odhalení: 20. září 1936

Období devastace: po roce 1945

Stav: zaniklé

Přístupnost: zaniklé

Historie objektu

Pomník obětem 1. světové války nechal vybudovat v roce 1936 místní ochotnický divadelní spolek Thalia (Theater-dilettantenverein Thalia) na vstupním západním průčelí obecní kaple Panny Marie na návsi uprostřed vsi Osvinov (Gesmesgrün). Ustanoven byl výbor pro výstavbu válečného pomníku, v jehož čele stanul předseda divadelního spolku, místní sedlák Josef Weisbach. Dalšími členy byli např. Johann Glaser z usedlosti čp. 1, Franz Schneider, či Wenzl Glaser sen. a jun. Výbor na mnoha svých sezeních provedl přípravné práce a získal materiální podporu záměru od místních obyvatel a spolků. Prostřednictvím darů a dalších příjmů bylo na stavbu pomníku shromážděna částka 3.711 korun. Ze dvou nabídek byla vybrána a samotnou realizací vytvoření pomníku pověřena sochařská dílna Josefa Zubera z Chodova s hodnotou zakázky 2.050 korun. Celkové náklady na zřízení pomníku tehdy činily 3.561 korun.

Slavnostní odhalení a vysvěcení dokončeného pomníku padlým v Osvinově proběhlo v neděli 20. září 1936 za velké účasti místních obyvatel a nejrůznějších spolků z širokého okolí. Mezi spolky byly zastoupeny místní skupiny svazu „Heimatsöhne im Weltkrieg“ z Krásného Lesa, Jáchymova, Kovářské, Dubiny, Klášterce, Vojkovic a Stráže nad Ohří v čele s majorem v. v. Göttlicherem, spolky veteránů z Krásného Lesa a Boče a dobrovolní hasiči z Krásného Lesa a Vrchu. Mezi čestnými hosty byl majitel kláštereckého panství Josef Osvald III. Thun-Salm, bývalý vojenský kněz a děkan Hans Ferkner z Nové Vsi, ředitel místní školy Karl Ruppert a starosta obce Johann Höll se všemi radními.

Program byl zahájen slavnostní bohoslužbou v místní kapli Panny Marie. Kolem druhé hodiny odpoledne se čestní hosté a představitelé spolků seřadili před pomníkem. Úvodního slova se ujal farář Josef Winter z Krásného Lesa, který srdečně přivítal všechny shromážděné. Členové divadelního spolku Thalia zazpívali za hudebního podkresu píseň „Modlitba před bitvou“, doprovázenou čestnými salvami. Samotný akt odhalení a vysvěcení pomníku provedl farář Winter. Šestice bíle oděných a šestice černě oděných dam následně položilo u pomníku věnce. Během písně „Guten Kamaraden“ poklesly prapory. Slova se poté ujal děkan Hans Ferkner, který vyzval mládence, aby nikdy nezapomněli na padlé a v jejich památce byli ochotni rovněž učinit tuto největší oběť za zachování německé vlasti.

Předseda Josef Weisbach ve své průvodní řeči poděkoval členům výboru pro výstavbu válečného pomníku a divadelního spolku Thalia divadelní spolek Thalia za jejich aktivní a nesobeckou spolupráci při realizaci myšlenky, staviteli pomníku a všem příbuzným padlých válečníků, kteří pomohli postavit tento památník prostřednictvím darů a nezištné pomoci. Také si vzpomněl na padlé hrdiny, kteří bojovali daleko od domova za svou vlast. Rovněž poděkoval všem, kteří dorazili v hojném počtu na slavnost z blízka i dáli. Slavnostní projevy ukončil přednesem básnického recitálu místní lidový básník Ignaz Glaser z Krásného Lesa. Následně se u pomníku seřadili čestní hosté a kolem nich prošli průvodem členové všech přítomných spolků.

Dne 1. listopadu 1936 během pietního setkání u pomníku obětem 1. světové války v Osvinově u příležitosti svátku Všech svatých přednesl předseda výboru pro výstavbu válečného pomníku Josef Weisbach konečné vyúčtování projektu. Následně byl pomník převeden pod správu obce Osvinov. Starosta Johann Höll slíbil, že pomník bude zachován v důstojné formě pro následné generace. Současně převzal fond zbylých prostředků ve výši 150 korun na údržbu památníku. Patrně již krátce po konci druhé světové války však došlo k celkovému odstranění pomníku ze strany nových osídlenců.

 

Popis objektu

Plochý portálový nástěnný pomník z leštěné žuly byl vytvořen kolem ostění vchodu hlavního západního vstupního průčelí kaple. Pomník tvořily stylizované široké pilastry, lemované polygonálními krajními pilastry, s nízkými horními římsami a mohutnými kvádrovými sokly. Pilastry vynášely mohutné kladí na portálem vstupu do kaple s plochým plastickým reliéfním německým věnovacím nápisem: „Den Helden der Heimat.“ (Hrdinům vlasti). Ve středu překladu byl postaven velký plochý reliéfní válečný kříž s jednoduchou nízkou podestou. Na čelní stranách římsových zakončení pilastrů byly vysekány datace „1914“ a „1918“. Na vnitřní plochách pilastrů byly připevněny dvě černé obdélné nápisově desky, které nesly celkem 19 jmen padlých občanů Osvinova s příslušností k vojenské jednotce:

Baier Joh. Inf.Rg.92.

 

Herold Joh. Ldst.I.B.164

Foh Ferd. Ldw.I.R.30

Hokner Joh. Inf.Rg.92

Glaser Alois Inf.Rg.92

Kühnl Wenzl Inf.Rg.92

Glaser Joh. Inf. Rg.92

Künzl Wend. Ldst.I.B.74

Glaser Jos. Ldw.I.R.9

Päkerl Franz Art.Rg.9

Glaser Jos. Inf.Rg.92

Päkerl Joh. Inf.Rg.92

Glaser Rud. F.Jäg.B.2

Schönstein Joh. Drg.R.2

Grund Gust. Drg.RG.13

Siegl Josef Inf.Rg.92

Grund Joh. Inf.Rg.92

Weber Franz Imf.Rg.92

Herold Ernst F.D.B.2

V dolních částech desek byly připojeny plastické reliéfy vavřínových ratolestí. Pod nimi byly umístěny zdobné plechové květináče. V horních rozích čelních pohledových stran soklu byly v obdélných plochách vysekány německé dedikační nápisy. Prostor před vstupním průčelím kaple s pomníkem byl vyrovnán menší terasou lichoběžníkového půdorysu, doplněnou ohrazením tvořeným nízkou betonovou podezdívkou a nízkým, bíle natřeným zdobným plaňkovým plůtkem.

 

Fotodokumentace

Osvinov - pomník obětem 1. světové války | vstupní průčelí obecní kaple Panny Marie s pomníkem obětem 1. světové války na návsi v Osvinově v době před rokem 1945
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | pomník obětem 1. světové války kolem portálu vstupu do kaple Panny Marie na návsi v Osvinově v době před rokem 1945
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | farář Josef Winter z Krásného Lesa během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | členové ochotnického divadelního spolku Thalia během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | členové ochotnického divadelního spolku Thalia během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | bíle oděné smuteční dámy během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | slavnostní odhalení a vysvěcení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
 
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | bývalý vojenský kněz, děkan Hans Ferkner z Nové Vsi během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | předseda výboru pro výstavbu válečného pomníku Josef Weisbach během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | lidový básník Ignaz Glaser z Krásného Lesa během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | nastoupení čestní hosté během přehlídky spolků během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
Osvinov - pomník obětem 1. světové války | nastoupení čestní hosté během přehlídky spolků během slavnostního odhalení pomníku obětem 1. světové války v Osvinově dne 20. září 1936
 

Použitá literatura

Romana BERANOVÁ – Vladimír BRUŽEŇÁK – Tomáš KÁRNÍK – Josef MACKE – Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 180.
SOkA (1027, AO Osvinov): Gemeinde Gedenkbuch Gesmesgrün 1927-1938, Státní okresní archiv v Karlových Varech, s. 63-69.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz