přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Ratiboř - Ratibořský mlýn

Ratiboř - Ratibořský mlýn

Ratiboř - Ratibořský mlýn | Ratiboř - Ratibořský mlýn

Panský vodní mlýn, nazývaný Ratibořský mlýn (Ratiworzer Mühle), byl vystavěn snad již ve středověku v údolí Ratibořského potoka při cestě do Polomi asi 1,2 km severozápadně od vsi Ratiboř (Ratiworz). Roku 1617 mlýn získal jako součást ratibořského zboží Jáchym Libštejnský z Kolovrat. Ve 2. polovině 19. století došlo k rozsáhlé přestavbě mlýnského areálu. Po roce 1945 však byl provoz zrušen a postupně chátral. Během 2. poloviny 20. století se poté celý areál proměnil ve zříceniny.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Ratiboř (Ratiworz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v údolí Ratibořského potoka při cestě do Polomi asi 1,2 km severozápadně od vsi

GPS: 50°6'58.848"N, 13°5'58.495"E

Období vzniku: středověk

Architekt: neznámý

Přestavba: 2. polovina 19. století

Období devastace: po roce 1955

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původně patrně panský vodní mlýn, nazývaný Ratibořský mlýn (Ratiworzer Mühle), nechali vystavět snad již ve středověku majitelé zdejší tvrze a panství podle návrhu neznámého architekta na levém břehu Ratibořského potoka (Stern Bach) v údolí při cestě do Polomi asi 1,2 kilometru severozápadně od vsi Ratiboř (Ratiworz). V těsné blízkosti výše po proudu potoka stával na protějším břehu ještě Polomský mlýn (Pohlmer Mühle).

První písemná zmínka o zdejším mlýnu pochází z roku 1617, kdy byl prodán jako součást zboží Ratiboř Janem Jáchymem ze Chcebuze majiteli rabštejnského panství Jáchymu Libštejnskému z Kolovrat. V polovině 19. století držel Ratibořský mlýn čp. 26 Franz Veit. Podle císařského otisku mapy stabilního katastru vsi Ratiboř z roku 1841 byly všechny objekty mlýna spalné, tedy dřevěné či hrázděné konstrukce. Patrně ve druhé polovině 19. století poté došlo k rozsáhlé přestavbě mlýnského areálu. V době před rokem 1945 byl majitelem mlýna čp. 26 Franz Hetzer.

Na počátku padesátých let 20. století žila v Ratibořském mlýně rodina hajného Manna, jemuž byl mlýn přidělen namísto hájovny. Mlýnice byla tehdy ještě plně funkční a obyvatelé ji používali na mletí zrní pro drůbež a prase, a dokonce i cirkulárka se používala pohonem mlýnského kola. Rodina Mannova odešla patrně někdy před rokem 1955, opuštěný areál poté přestal být udržován a postupně chátral. Během druhé poloviny 20. století se nakonec areál Ratibořského mlýnu proměnil ve zříceniny.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna s jedním mlýnským kolem a hospodářským dvorem tvořila hlavní zděná kamenná budova na obdélném půdorysu se sedlovou střechou, stávající na východní straně pod mlýnským náhonem. Náhon o délce zhruba 200 metrů se odpojoval z levého břehu Ratibořského potoka a v nad mlýnem byl rozšířen a tvořil zásobovací nádrž, z které voda poháněla mlýnské kolo v lednici v severozápadní části budovy. Na protější jihovýchodní straně objektu vcházela do areálu přístupová cesta a za ní původně ještě stávala patrně dřevěná, velké obdélná stodola.

Naproti hlavní budově přes úzký dvorek stávala další zděná kamenná budova na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou, snad provozní objekt či kolna. Na severozápadní straně uzavíral areál za odtokovým kanálem do potoka velký zděný kamenný objekt nad obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou, který patrně sloužil jako stodola. V otevřené části areálu na jižní straně stávaly drobnější objekty a přístřešky.

 

Fotodokumentace

Ratiboř - Ratibořský mlýn | Ratibořský mlýn v údolí Ratibořského potoka na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Ratiboř - Ratibořský mlýn | Ratibořský mlýn na císařském otisku mapy stabilního katastru vsi Ratiboř (Ratiworz) z roku 1841
Ratiboř - Ratibořský mlýn | Ratibořský mlýn v údolí Ratibořského potoka na snímku leteckého vojenského mapování z roku 1952
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zachovaný areál Ratibořského mlýna na fotografii z počátku 50. let 20. století; zdroj: rodinný archiv Eduarda Manna
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zříceniny areálu bývalého Ratibořského mlýnu od severozápadu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zříceniny areálu bývalého Ratibořského mlýnu od severozápadu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zříceniny hlavního objektu Ratibořského mlýnu z bývalého dvoru - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | vstupní otvor do hlavního objektu Ratibořského mlýnu v severozápadní stěně - duben 2016
 
Ratiboř - Ratibořský mlýn | prostora v severozápadní části hlavní budovy bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | prostora v severozápadní části hlavní budovy bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | interiér prostory v hlavní budově - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | otvor pro uchycení mlýnského kola z prostory v severozápadní části hlavní budovy - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | pohled do bývalé lednice pro mlýnské kolo ve středovém traktu hlavní budovy - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | pohled do bývalé lednice pro mlýnské kolo ve středovém traktu hlavní budovy - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | středový trakt hlavní budovy bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zříceniny patrně bývalé stodoly v severozápadní části reálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
 
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zříceniny patrně bývalé stodoly v severozápadní části reálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | severozápadní nároží kamenného objektu bývalé kolny na jihozápadní straně areálu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | kamenný objekt bývalé kolny na jihozápadní straně areálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | jihozápadní stěna kamenného objektu bývalé kolny na jihozápadní straně areálu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | kamenný objekt bývalé kolny na jihozápadní straně areálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | kamenný objekt bývalé kolny na jihozápadní straně areálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | interiér objektu bývalé kolny na jihozápadní straně areálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | interiér objektu bývalé kolny na jihozápadní straně areálu bývalého Ratibořského mlýnu - duben 2016
 
Ratiboř - Ratibořský mlýn | prostor bývalého dvoru mezi budovami uprostřed areálu zřicenin Ratibořského mlýnu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | zříceniny areálu bývalého Ratibořského mlýnu od jihovýchodu - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | koryto bývalého mlýnského náhonu Ratibořského mlýnu z Ratibořského potoka - duben 2016
Ratiboř - Ratibořský mlýn | koryto bývalého mlýnského náhonu Ratibořského mlýnu z Ratibořského potoka - duben 2016
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 645

 
 

Komentáře: přidat další

Eduard Mann (07.02.2017 06:09)

Tak tohle mě dostalo. V tomto mlýně jsme bydleli okolo roku 1952,3-4, přesně už si to nepamatuji. Byly mě tři, čtyři roky. Táta tohle bydlení dostal jako hajný, namísto hájovny. Mlýnice byla ještě plně funkční,(některé"šrotovníky" se používaly na mletí zrní pro drůbež a prase) , dokonce i cirkulárka se používala pohonem mlýnského kola. V rybníčku byla voda z náhonu, která se nám dokonce několikrát objevila ráno jako překvapení i dole v kuchyni a pokoji, protože hlodavci provrtali hráz a voda si našla cestičku do domu. Nahoře v patře byla chodba a ještě jeden nebo dva pokoje. Komín měl dole v přízemí dvířka, kam se dávalo udit maso. Naproti mlýnu, za kolnou, na pravé straně potoka pod strání byla studánka, kam jsme po lávce chodili pro vodu. Za stodolou pod náhonem byla louka, na druhé straně, přes cestu do Ratiboře byl malý sad. Tenkrát mi to tak nepřipadalo, ale dnes si myslím, že to byl ráj na zemi. Odstěhovali jsme se někdy během roku 1953 a nebo 1954. Tak tohle se mi vybavilo, při prohlížení fotodokumentace.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz