přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Polom - Polomský mlýn

Polom - Polomský mlýn

Polom - Polomský mlýn | Polom - Polomský mlýn

Vodní mlýn, nazývaný Polomský mlýn (Pohlemer Mühle), byl vystavěn snad již ve středověku v údolí Ratibořského potoka při cestě do Ratiboře asi 600 m východně od vsi Polom (Pohlem). Ve 2. polovině 19. století došlo k částečné přestavbě mlýnského areálu z lomového kamene. Po roce 1946 byl však mlýnský provoz zrušen a neudržovaný objekt postupně chátral. Během 2. poloviny 20. století se poté celý areál proměnil ve zříceniny.

 

Objekt: vodní mlýn

Typologie: technické památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Polom (Pohlem)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v údolí Ratibořského potoka při cestě do Ratiboře asi 600 m východně od vsi

GPS: 50°7'4.835"N, 13°5'50.442"E

Období vzniku: středověk

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1946

Stav: zříceniny

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Původně snad panský mýtný vodní mlýn, nazývaný Polomský mlýn (Pohlemer Mühle), nechali vystavět snad již ve středověku majitelé zdejší tvrze podle návrhu neznámého architekta na pravém břehu Ratibořského potoka (Stern Bach) v údolí při cestě do Ratiboře asi 600 metrů východně od vsi Polom (Pohlem). Dávka za semletí v mlýnu činila poměrnou část z přivezeného obilí. V těsné blízkosti níže po proudu potoka stával na protějším břehu ještě Ratibořský mlýn (Ratiworzer Mühle).

Polomský mlýn je prvně zachycen na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768. V polovině 19. století držel Polomský mlýn čp. 20 mlynářský mistr Josef Harisch. Na mapě stabilního katastru z roku 1841 je ještě mlýnice zakreslena jako spalná, tedy ze dřeva. Následně došlo k přestavbě z lomového kamene. Oficiálně byl mlýn nazýván Horní mlýn (Obere Mühle), známý byl též jako Baronův mlýn (Baron Mühle). Někdy ve druhé polovině 19. či na počátku 20. století získala mlýn mlynářská rodina Wallischů. Z Polomského mlýna pocházel Wilhelm Wallisch, pozdější profesor vyššího učiliště v Liberci, který psal četné články pro žlutické noviny Luditzer Zeitung. Posledním majitelem Polomského mlýna čp. 20 byl Alfred Wallisch.

Ještě k roku 1946 je Polomský mlýn uváděn jako obydlený, po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být mlýn využíván a bez potřebné údržby postupně chátral. Již na snímcích vojenského leteckého mapování z padesátých let 20. století jsou mlýnské budovy zachyceny bez zastřešení. Během druhé poloviny 20. století se nakonec areál Polomského mlýnu proměnil ve zříceniny.

 

Popis objektu

Areál vodního mlýna s jedním mlýnským kolem tvořila mlýnská budova z lomového kamene na půdorysu písmene „L“. Voda byla přiváděna od severu z Ratibořského potoka 150 metrů dlouhým mlýnským náhonem s velkou retenční nádrží o ploše 504 m². Nad mlýnicí byl náhon zakončen menší nádrži obezděnou kamennými kvádry, odkud byla voda vedena přepadem na vodní kolo na vrchní vodu v lednici v severní části velké provozní budovy na obdélném půdorysu z lomového kamene, kryté sedlovou střechou. K roku 1930 je mlýnský provoz uváděn s průtokem 0.0945 m³/s, spádem 4,2 metru a výkonem 3.44 koňské síly. V západní části budovy byla situována obdélná mlýnice a na východě se napojovala podsklepená obdélná prostora s valeně zaklenutým suterénem.

V jihozápadním nároží se k provozní budově kolmo připojovala menší dvouprostorová obytná budova z lomového kamene na obdélném půdorysu krytá sedlovou střechou. Západně od bývalé provozní budovy se na břehu potoka nachází trosky menšího objektu z lomového kamene.

 

Fotodokumentace

Polom - Polomský mlýn | Polomský mlýn na výřezu mapy 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768
Polom - Polomský mlýn | Polomský mlýn na výřezu povinného císařského otisku mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Polom - Polomský mlýn | Polomský mlýn na výřezu mapy 3. vojenského františko-josefského mapování z roku 1879
Polom - Polomský mlýn | areál Polomského mlýna na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1938
Polom - Polomský mlýn | zdevastovaný areál Polomského mlýna na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1956
Polom - Polomský mlýn | zříceniny areálu Polomského mlýna v údolí Ratibořského potoka od východu - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | zříceniny areálu Polomského mlýna v údolí Ratibořského potoka od jihu - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | zříceniny bývalé obytné budovy Polomského mlýna od jihu - duben 2016
 
Polom - Polomský mlýn | severní prostora bývalé obytné budovy Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | interiér severní prostory bývalé obytné budovy Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | severní prostora bývalé obytné budovy Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | severní prostora bývalé obytné budovy Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | prostor bývalé mlýnice v severním křídle Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | interiér bývalé mlýnice v severním křídle Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | valeně zaklenutý sklep pod severním křídlem Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | zříceniny areálu Polomského mlýna v údolí Ratibořského potoka od severu - duben 2016
 
Polom - Polomský mlýn | bývalá lednice pro vodní kolo v severním křídle Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | přepad do lodnice na konci vodního náhonu nad Polomským mlýnem - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | závěr vodního náhonu nad Polomským mlýnem - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | bývalý vodní náhon k zaniklému Polomskému mlýnu - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | bývalý vodní náhon k zaniklému Polomskému mlýnu - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | bývalý vodní náhon k zaniklému Polomskému mlýnu - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | bývalá retenční nádrž na vodním náhonem zaniklého Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | bývalá retenční nádrž na vodním náhonem zaniklého Polomského mlýna - duben 2016
 
Polom - Polomský mlýn | bývalá retenční nádrž na vodním náhonem zaniklého Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | průběh vodního náhonu před retenční nádrží zaniklého Polomského mlýna - duben 2016
Polom - Polomský mlýn | torzo objektu z lomového kamene ve východní části areálu zaniklého Polomského mlýna - duben 2016
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 604-606.
Seznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930. Sešit 6. Chomutov, Ministerstvo veřejných prací, Praha 1932, s. 32.
Johann Gottfried SOMMER, Das Königreich Böhmen:statistisch-topographisch Dargestellt. Bd. 15. Elbogner Kreis, Praha 1847, s. 191.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 361.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz