přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého

Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého

Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého

Obecní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena na počátku 19. století na návsi uprostřed vsi Velký Hlavákov (Gross Lubigau). Po roce 1945 však přestala být udržována a postupně chátrala. Na počátku 90. let 20. století prošla tehdy již značně zdevastovaná kaple celkovou rekonstrukcí. Poslední opravy proběhly v roce 2018.

 

Objekt: kamenná kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Velký Hlavákov (Groß-Lubigau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na návsi uprostřed vsi

GPS: 50°9'46.150"N, 13°12'15.634"E

Období vzniku: počátek 19. století

Architekt: neznámý

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 1909, počátek 90. let 20. století a 2018

Památková ochrana: od 12. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 26010/4-1125

Stav: obnovené

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Obecní kaple sv. Jana Nepomuckého byla vystavěna na počátku 19. století podle návrhu neznámého architekta na návsi uprostřed vsi Velký Hlavákov (Gross Lubigau). Kaple byla postavena snad na místě starší sakrální stavby zachycené již na mapě 1. vojenského mapování z let 1764-1768. Farou spadala kaple ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele ve Valči. Zástupce valečského panství, které drželo patronát spravoval zřizovací fond s staral se údržbu a inventář kaple. Hlavní svátek byl slaven každoročně 16. května a podílely se na něm rovněž sousední obce. V roce 1909 byla kaple renovována a upraven její interiér.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení kaple bylo následně rozkradeno či zničeno. Dne 12. února 1964 byla kaple sv. Jana Nepomuckého zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 26010/4-1125.

Na počátku devadesátých let 20. století byla již opuštěná vyrabovaná kaple ve velmi zdevastovaném stavu. Střecha bylo na několika místech děravá a do interiéru kaple zatékalo, promáčený strop byl částečně opadaný a zdivo kolem okenních otvorů bylo vylámáno. V době před rokem 1993 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci kaple, během které byla kaple nově zastřešena pálenou krytinou, dozděno prolomeno zdivo a do kaple umístěno jednoduché vnitřní zařízení.

V roce 2018 přistoupila obec Valeč k celkové rekonstrukci sešlé kaple sv. Jana Nepomuckého s celkovým nákladem 524.655 Kč za přispění dotačních prostředků Ministerstvě zemědělství ve výši 351.080 Kč. Celkovou obnovu vnějšího pláště objektu realizovala společnost StockWerk s. r. o. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v nice kaple provedla restaurátorka MgA. Markéta Kynclová.

 

Popis objektu

Orientovaná zděná kaple z lomového kamene na obdélném půdorysu s neodsazeným trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou, nad závěrem zvalbenou střechou s původně šindelovou, dnes pálenou krytinou, s oplechovanou otevřenou osmibokou sloupkovou zvoničkou nad průčelím, završenou zvonovitou bání s makovicí a dvouramenným křížem na hrotnici. Vstupní západní průčelí kaple s obdélným kamenným portálem vchodu se středovým klenákem a uchy s mohutnými pilastry po stranách, vynášejícími mohutnou vynesenou profilovanou římsu s nízkou nasazenou atikou, je završeno trojúhelníkovým štítem s křídly, doplněným nikou v ose, ve které je umístěna polychromovaná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého.

Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Menší okénko se původně nacházelo v závěrové stěně presbytáře. Vnější stěny kaple jsou členěny mohutnými nárožními pilastry, vynášejícími mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsu pod střechou.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý fabionovým stropem, doplněným původně bohatou výmalbou. Ve vnitřní závěrové stěně presbytáře je situován oltářní výklenek, doplněný po stranách po dvou menších nikách nad sebou v bočních stěnách závěru. Nad vchodem je situována rovně podstrojená dřevěná kruchta s malovanou předprsní. Ve středu zábradlí kruchty je umístěna v malované rokokové kartuši lidová malba Umučení sv. Jana Nepomuckého s výjevem svržení světce z mostu do Vltavy. Po obou stranách jsou umístěny dva obdélné malované medailony s biedermeierovskými květinami.

Vnitřní zařízení kaple tvořil původně sloupový portálový oltář z doby vzniku kaple s dřevěnou sochou sv. Jana Nepomuckého a soškami andílků. Ve výklencích po stranách oltáře a na konzolách kaple bývaly umístěny lidové sochy sv. Floriána, sv. Josefa, sv. Vendelína, sv. Jana Nepomuckého, Nejsvětější Trojice a tři sošky Panny Marie (Madony), vesměs z 19. století. Na bočních stěnách kaple bývala zavěšena zastavení křížové cesty v podobě kolorovaných rytin podle J. Führicha z poloviny 19. století.

 

Fotodokumentace

Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | obecní kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi ve Velkém Hlavákově na indikační skice mapy stabilního katastru vsi z roku 1841
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého v roce 1968
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého na snímku z doby před rokem 1970
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zdevastovaná kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově na snímku z roku 1990
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | interiér zdevastované kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově v roce 1990
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově od severozápadu - září 2013
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2013
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2010
 
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | vstupní průčelí zchátralé kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově - září 2013
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | socha sv. Jana Nepomuckého v nice vě štítu kaple - září 2010
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | interiér zchátralé kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově - září 2010
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2013
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | závěr kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2013
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | závěr kaple sv. Jana Nepomuckého - září 2010
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | jižní stěna zchátralé kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově - září 2013
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | zchátralá kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově od jihozápadu - září 2013
 
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově po celkové rekonstrukci - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | vstupní průčelí renovované kaple sv. Jana Nepomuckého - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého ve štítu kaple - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | renovaná kaple sv. Jana Nepomuckého od jihozápadu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | renovaná kaple sv. Jana Nepomuckého od jihozápadu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | renovovaná kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi ve Velkém Hlavákově - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | renovovaná kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi ve Velkém Hlavákově - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od jihu - duben 2020
 
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | jižní stěna kaple sv. Jana Nepomuckého - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od jihovýchodu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | renovovaná kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově od jihovýchodu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | závěr kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově od jihu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od východu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | severní stěna kaple sv. Jana Nepomuckého - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | kaple sv. Jana Nepomuckého od severozápadu - duben 2020
Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého | renovovaná kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi ve Velkém Hlavákově - duben 2020
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 259-260.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha 1982, s. 204.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 397.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz