přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Zbraslav - sousoší Kalvárie

Zbraslav - sousoší Kalvárie

 |

Pískovcové sousoší Kalvárie nechali zřídit v roce 1831 manželé Johann a Rosalia Prägerovi z usedlosti čp. 9 na bývalém rozcestí při levé straně silnice na Štědrou severně od vsi Zbraslav (Prassles). Autorem plastiky byla patrně některá ze sochařských dílen ve Žluticích nebo Manětíně. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. V roce 2011 přistoupila obec Štědrá k celkové rekonstrukci zchátralého sousoší Kalvárie u Zbraslavi. Restaurátorské práce provedl sochař Oldřich Hejtmánek.

 

Objekt: sousoší s figurálními plastikami na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Zbraslav (Praßles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při levé straně silnice na Štědrou severně od vsi

GPS: 50°2'24.030"N, 13°8'19.338"E

Období vzniku: 1831

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann a Rosalia Präger

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2011

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 45343/4-1139

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcové sousoší Kalvárie nechali zřídit v roce 1831 manželé Johann a Rosalia Prägerovi z usedlosti čp. 9 na okraji svého pole u bývalého rozcestí při levé straně silnice na Štědrou severně od vsi Zbraslav (Prassles). Autorem plastiky byla patrně některá ze sochařských dílen ve Žluticích nebo Manětíně. Kolem sousoší byly poté zasazeny čtyři stromy, vepředu dvě lípy a později vzadu dva javory. Plastika se patrně později stala předlohou pro vznik sousoší Kalvárie u Semtěše z roku 1851, s nímž koresponduje celková kompozice i sochařské pojetí díla v některých detailech.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Dne 3. května 1958 bylo ještě sousoší Kalvárie zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 45343/4-1139. Během druhé poloviny 20. století došlo k poškození figurálních plastik objektu. Odlomena byla horní polovina těla a nohy Ježíše Krista, soška Panny Marie měla uraženou hlavu. Dne 25. června 2008 byla během silné bouře zlomena jedna z památných lip, sousoší však zůstalo nepoškozeno.

V roce 2011 přistoupila obec Štědrá k celkové rekonstrukci zchátralého sousoší Kalvárie u Zbraslavi. V srpnu roku 2011 byla provedena demontáž objektu a jednotlivé části plastiky byly převezeny do sochařského ateliéru. Restaurátorské práce na objektu provedl sochař Oldřich Hejtmánek. Jednotlivé části plastiky byly očištěny od biologických nečistot a ošetřeny, kamenná plastika zpevněna a staticky zajištěna, plasticky doplněny chybějící části, které byly vymodelovány a následně vysekány do přírodního kamene, a nakonec byla provedena barevná retuš plastiky. Dne 7. listopadu 2011 byl na původní místo osazen obnovený podstavec a dne 21. listopadu proběhla instalace vrcholového kříže. Celkové náklady na obnovu sousoší Kalvárie činily 161.700 Kč, příspěvek ve výši 50.000 Kč byl poskytnut z rozpočtu Karlovarského kraje.

 

Popis objektu

Pískovcové sousoší Kalvárie na podstavci. Sousoší tvoří jednoduchý pískovcový kříž latinského tvaru s tesanou pískovcovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Nad plastikou je umístěna stylizovaná tabulka v podobě částečně stočeného svitku s pozlaceným nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). U paty kříže je postavena tesaná pískovcová soška Panny Marie (Madony). Kříž s figurálními plastikami byl vytvořen z jednoho kusu kamene. Základnu kříže tvoří profilovaná rozšiřující se podesta.

Vrcholové sousoší je postaveno na pískovcovém konkávně prohnutém volutovém podstavci s horní vynesenou profilovanou krycí deskou. Na přední straně podstavce je vyvedeno reliéfní oválné zrcadlo s vavřínovým rámem a v nárožích vyvedeny voluty. V zrcadle je vyveden plastický reliéf sv. Jana Křtitele s pastýřskou holí a beránkem božím u nohou. Spodní část podstavcem je tvořena hranolovým soklem s profilovanou horní částí. V obdélném vpadlém rámci na přední straně soklu je vysekán německý věnovací nápis: „IOHANN UND ROSALIA PREGER SETZTEN DIESES DENKMAL FR. HER VEREHRUNG IM IAHRE 1831 AD DANKBARKEIT UND VERTRAUEN AUF GOTT“. (Johann a Rosalia Prägerovi dali tento pomník k uctívání v roce 1831 z vděčnosti a víry v Boha). Vedle nápisu je situována schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená původně železnými dvířky. Zadní strana podstavce je hladká, bez členění. Jednotlivé části podstavce jsou spojeny železnými kramlemi. Podstavec je postaven na jednom kamenném stupni.

Kolem objektu rostou památkově chráněné Zbraslavské lípy a javory, jedna ze dvou mohutných lip byla stržena vichřicí v červnu roku 2008.

 

Fotodokumentace

Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie ve 2. polovině 20. století
Zbraslav - sousoší Kalvárie | podstavec ve 2. polovině 20. století
Zbraslav - sousoší Kalvárie | památná lípa zlomená během vichřice dne 25. června 2008
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Zbraslavy - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie mezi památnými stromy - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | poškozené vrcholové sousoší - duben 2011
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralý podstavec sousoší - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | odvážení sousoší do restaurátoského ateliéru - srpen 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | odvážení sousoší do restaurátoského ateliéru - srpen 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace obnoveného podstavce sousoší - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace obnoveného podstavce sousoší - listopad 2011
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | podstavec sousoší Kalvárie po renovaci - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace obnoveného sousoší Kalvárie - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace obnoveného sousoší Kalvárie - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sochař Oldřich Hejtmánek - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Zbraslavy - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | obnovené sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie po celkové rekonstrukci - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie mezi památnými stromy - duben 2012
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | obnovené sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | vrcholové sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | reliéf sv. Jana Křtitele - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | německý věnovací nápis na podstavci - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | obnovené sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie po celkové rekonstrukci - duben 2012
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Zbraslavy - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | obnovené sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | boční pohled na sousoší Kalvárie - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Zbraslavy - duben 2012
 

Použitá literatura

Poche, E. a kol. 1982 : Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha, 345
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 326

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz