přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Zbraslav - sousoší Kalvárie

Zbraslav - sousoší Kalvárie

Zbraslav - sousoší Kalvárie | Zbraslav - sousoší Kalvárie

Pískovcové sousoší Kalvárie od neznámého autora nechali zřídit v roce 1831 manželé Johann a Rosalia Prägerovi na bývalém rozcestí cest do Štědré a Borku asi 250 m severně od vsi Zbraslav (Prassles). Po roce 1945 však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. V roce 2011 nechala obec Štědrá na místě zchátralého sousoší Kalvárie postavit jeho repliku od sochaře Oldřicha Hejtmánka. Původní plastika byla uložena v kostele ve Štědré.

 

Objekt: sousoší s figurálními plastikami na podstavci

Typologie: kamenosochařské památky

Kategorie: architektonické památky

Obec: Zbraslav (Praßles)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: mezi trojicí památných stromů při silnici do Štědré asi 250 m severně od vsi

GPS: 50°2'24.030"N, 13°8'19.338"E

Období vzniku: 1831

Architekt: neznámý

Stavebník: Johann a Rosalia Prägerovi

Materiál: pískovec

Období devastace: po roce 1945

Transfer: srpen 2011

Rekonstrukce: 2011 replika

Památková ochrana: od 12. února 1964

Č. rejst. ÚSKP: 45343/4-1139

Stav: repliky

Přístupnost: volně přístupné

Historie objektu

Pískovcové sousoší Kalvárie nechali zřídit v roce 1831 manželé Johann a Rosalia Prägerovi z usedlosti čp. 9 na okraji svého pole na bývalém rozcestí cest do Štědré a Borku asi 250 metrů severně od vsi Zbraslav (Praβles). Autorem plastiky byla patrně některá ze sochařských dílen ve Žluticích nebo Manětíně. Kolem sousoší byly poté zasazeny čtyři stromy, vpředu dvě lípy a později vzadu dva javory. Plastika se patrně stala předlohou pro vznik sousoší Kalvárie u Semtěše z roku 1851, s nímž koresponduje celková kompozice i sochařské pojetí díla v některých detailech. V době před rokem 1945 o plastiku pečovala rodina Josefa Prägera z usedlosti čp. 9 zvané „u Schallerů“ (bei Schaller).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestalo být sousoší udržováno a postupně chátralo. Dne 12. února 1964 bylo ještě sousoší Kalvárie u Zbraslavi zapsáno na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 45343/4-1139. Během druhé poloviny 20. století došlo k poškození figurálních plastik objektu. Odlomena byla horní polovina těla a nohy Ježíše Krista, soška Panny Marie měla uraženou hlavu. Dne 25. června 2008 byla během silné bouře zlomena jedna z památných lip, sousoší však zůstalo nepoškozeno.

V roce 2011 přistoupila obec Štědrá k celkové rekonstrukci zchátralého sousoší Kalvárie u Zbraslavi. V srpnu roku 2011 byla provedena demontáž původního objektu a jednotlivé části zchátralé plastiky byly uloženy v interiéru kostela Narození Panny Marie ve Štědré. Restaurátor a sochař Oldřich Hejtmánek následně vytvořil kopii sousoší ve formě výdusku z umělého kamene. V průběhu listopadu 2011 byla replika sousoší instalována na původním místě. Celkové náklady na obnovu sousoší Kalvárie činily 161.700 Kč, příspěvek ve výši 50.000 Kč byl poskytnut z rozpočtu Karlovarského kraje.

 

Popis objektu

Pískovcové sousoší Kalvárie na podstavci. Sousoší tvoří jednoduchý pískovcový kříž latinského tvaru s pískovcovou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Nad plastikou je umístěna stylizovaná tabulka v podobě částečně stočeného svitku s pozlaceným nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). U paty kříže je postavena pískovcová soška Panny Marie Bolestné. Kříž s figurálními plastikami byl vytvořen z jednoho kusu kamene. Základnu kříže tvoří profilovaná rozšiřující se podesta.

Vrcholové sousoší je postaveno na pískovcovém konkávně prohnutém volutovém podstavci s horní vynesenou profilovanou krycí deskou. Na čelní pohledové straně podstavce je situována oválná reliéfní kartuš rámovaná vavřínovým věncem. V ploše kartuše je vyveden plastický reliéf sv. Jana Křtitele s pastýřskou holí a beránkem božím u nohou. V nárožích vyvedeny voluty podstavce jsou vyvedeny mohutné plastické voluty.

Spodní část podstavcem je tvořena hranolovým soklem s profilovanou horní částí. V obdélném vpadlém rámci na přední straně soklu je vysekán německý věnovací nápis: „IOHANN UND ROSALIA PREGER / SETZTEN DIESES DENKMAL FR. / HER VEREHRUNG IM IAHRE 1831 AD / DANKBARKEIT UND VERTRAUEN / AUF GOTT.“ (Johann a Rosalia Prägerovi dali tento pomník k uctívání v roce 1831 z vděčnosti a víry v Boha). Vedle nápisu bývala situována schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená původně železnými dvířky. Zadní strana podstavce je hladká, bez členění. Jednotlivé části podstavce byly spojeny železnými kramlemi. Podstavec je postaven na jednom kamenném stupni.

 

Fotodokumentace

Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Zbraslavi na snímku z roku 1970
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sousoší Kalvárie u Zbraslavi před rokem 1989
Zbraslav - sousoší Kalvárie | jedna z památných líp zlomená během silné bouře dne 25. června 2008
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie u Zbraslavi těsně před transferem - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | přední strana sousoší Kalvárie - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | vrcholový kříž s poškozenými plastikami - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | podstavec sousoší Kalvárie - duben 2011
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | dedikační nápis na podstavci zchátralého sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | zchátralé sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | rozebrání a transfer poškozeného sousoší Kalvárie u Zbraslavi - srpen 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | rozebrání a transfer poškozeného sousoší Kalvárie u Zbraslavi - srpen 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace nové repliky sousoší Kalvárie na původním místě pod památnými stromy u Zbraslavi - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace nové repliky sousoší Kalvárie na původním místě pod památnými stromy u Zbraslavi - listopad 2011
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace nové repliky sousoší Kalvárie na původním místě pod památnými stromy u Zbraslavi - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | instalace nové repliky sousoší Kalvárie na původním místě pod památnými stromy u Zbraslavi - listopad 2011
Zbraslav - sousoší Kalvárie | nově osazená replika původního sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie u Zbraslavi - duben 2012
Zbraslav - sousoší Kalvárie | vrcholový kříž původního sousoší Kalvárie v kostele Narození Panny Marie ve Štědré - květen 2018
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | rozložený podstavec původního sousoší Kalvárie v kostele Narození Panny Marie ve Štědré - květen 2018
Zbraslav - sousoší Kalvárie | sokl podstavce původního sousoší Kalvárie v kostele Narození Panny Marie ve Štědré - květen 2018
Zbraslav - sousoší Kalvárie | horní díly podstavce původního sousoší Kalvárie v kostele Narození Panny Marie ve Štědré - květen 2018
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie pod skupinou památných stromů u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie pod skupinou památných stromů u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | přední pohledová strana repliky sousoší Kalvárie u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika vrcholového kříže sousoší - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | plastiky Ukřižovaného Ježíše Krista a Bolestné Panny Marie na replice kříže - březen 2016
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika podstavce sousoší - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | dedikační nápis na replice podstavce sousoší Kalvárie u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika podstavce sousoší - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika vrcholového kříže sousoší - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | boční strana repliky sousoší Kalvárie u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie pod skupinou památných stromů u Zbraslavi - březen 2016
Zbraslav - sousoší Kalvárie | replika sousoší Kalvárie pod skupinou památných stromů u Zbraslavi - březen 2016
 
Zbraslav - sousoší Kalvárie | pád mohutné větve památného stromu dne 18. července 2017; foto František Pánek
Zbraslav - sousoší Kalvárie | pád mohutné větve památného stromu dne 18. července 2017; foto František Pánek
 

Použitá literatura

KOLEKTIV, Heimatbuch des Kreises Luditz, München 1971, s. 611.
Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech 4 (T-Ž), Praha 1982, s. 345.
Gertrud TRÄGER, Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt 1993, s. 326.

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz