přeskočit k navigaci »

Úvod > Architektonické památky > Žlutice - kaple sv. Kříže

Žlutice - kaple sv. Kříže

Žlutice - kaple sv. Kříže | Žlutice - kaple sv. Kříže

Barokní kapli sv. Kříže nechal vystavět v roce 1732 Peter Ignaz Riedl při cestě na bývalý městský hřbitov na předměstí Hladov (Hladow) jihozápadně za hradbami města Žlutice (Luditz). Kaple, kolem které chodila procesí na místní hřbitov, byla známá rovněž jako Nosskova či Dollakova kaple. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 2005 bylo přistoupeno k opravě zchátralé kaple, další rekonstrukci kaple nechalo provést město Žlutice v letech 2012-2013.

 

Objekt: barokní kaple

Typologie: sakrální stavby

Kategorie: architektonické památky

Obec: Žlutice (Luditz)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: na křižovatce na začátku Poděbradovy ulice uprostřed města

GPS: 50°5'19.139"N, 13°9'45.154"E

Období vzniku: 1732

Architekt: neznámý

Stavebník: Peter Ignaz Riedl

Období devastace: po roce 1945

Rekonstrukce: 2005 a 2012

Památková ochrana: od 3. května 1958

Č. rejst. ÚSKP: 24044/4-1154

Stav: zachovalé

Přístupnost: přístupné exteriéry

Historie objektu

Barokní kapli sv. Kříže nechal vystavět v roce 1732 Peter Ignaz Riedl z nedalekého objektu starého špitálu čp. 202 podle návrhu neznámého architekta rozcestí při cestě na bývalý městský hřbitov na tehdejším předměstí Hladov (Hladow) jihozápadně za hradbami města Žlutice (Luditz). Kolem kaple se tak ubíraly smuteční průvody na místní hřbitov. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. V době před rokem 1945 kapli udržovala Hilda Eichler, rozená Dollak. Kaple tehdy byla známá rovněž jako Nosskova kaple (Nossek-kapelle) či Dollakova kaple (Dollak-Kapelle).

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 1954 došlo navíc ke zrušení městského hřbitova a kaple nebyla nadále využívána. Dne 3. května 1958 byla kaple sv. Kříže v Poděbradově ulici ve Žluticích zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 24044/4-1154. Dne 31. května 2000 byly nákladem členů žlutické sekce spolku Heimatverein Luditz-Buchau-Deutsch Manetin v kapli osazeny mramorové pamětní desky na památku pochovaných předků na žlutických hřbitovech.

V roce 2005 bylo přistoupeno k rekonstrukci zchátralé kaple za přispění z rozpočtu Česko-německého fondu budoucnosti částkou 29.000 Kč. Stavba byla tehdy rovněž kompletně odvodněna. V průběhu léta a podzimu roku 2012 přistoupilo město Žlutice k další rekonstrukci kaple za přispění z rozpočtu Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 115.499 Kč. Opraven byl tehdy krov objektu včetně střešní krytiny, vyspravena korunní římsa. Technické služby Žlutice s.r.o. následně obnoveny vnitřní i vnější omítky kaple včetně nového nátěru. V následujících letech však musely být práce reklamovány a oprava provedena znovu. Ve vstupu do kaple byla následně instalována nová kovaná vstupní mříž. Finance na pořízení repliky původní mříže byly získány prostřednictvím sbírky mezi německými rodáky.

 

Popis objektu

Vysoká plochá hranolová barokní kaple na obdélném podélném půdorysu s rovným závěrem krytá nízkou sedlovou střechou z pálených tašek s vystupujícími trojúhelníkovými štíty v průčelích a mohutnou vynesenou profilovanou korunní římsou pod střechou. Vstupní průčelí kaple je prolomeno vysokým obdélným, polokruhově zakončeným otevřeným vstupem, uzavřeným nízkou zdobnou kovanou mříží. Před vstupem do kaple je situována dvojice profilovaných žulových schodů.Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění.

Vnitřní prostor kaple je sklenut velenou klenbou. V závěrové stěně je umístěn vysoký obdélný, polokruhově zakončený výklenek, ve kterém je zavěšen vysoký dřevěný kříž s plastickým dřevěným korpusem Ukřižovaného Ježíše Krista. Nad plastikou je na horním břevně kříže připevněna stylizovaná tabulka s nápisem „INRI“ (zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Pod křížem je při závěrové steně postaven nízký oltářní pult s mohutnou kamennou deskou. Vnitřní stěny kaple jsou hladké, bez členění.

Na boční vnitřních stěnách kaple jsou osazeny dvě mramorové pamětní nápisové desky z roku 2000 se zlaceným českým a německým nápisem: „S ÚCTOU VZPOMÍNÁME NA NAŠE PŘEDKY, KTEŘÍ BYLI POHOVÁNI NA HŘBITOVĚ HLADOV (115-1954), KOLEM KOSTEKA SVATÉ TROJICE, ZBOŘENÉHO ROKU 1969, A KOLEM FARNÍHO KOSTELA SVATÝCH PETRA A PAVLA (1340-1582) NECHŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI NAŠEHO PÁNA. - POŘÍZENO NÁKLADEM ČLENŮ ČÁSTI DOMOVSKÉHO SPOLKU ŽLUTICE-BOCHOV.MANĚTÍN E.V. JOSEF WARBA, JOSEF SCHILDER, G. TRÄGER LÉTA PÁNĚ 31. 5. 2000“.

 

Fotodokumentace

Žlutice - kaple sv. Kříže | zchátralá kaple sv. Kříže ve Žluticích v roce 1968
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže při cestě na bývalý hřbitov - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od východu - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | barokní kaple sv. Kříže ve Žluticích - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | vstupní průčelí kaple sv. Kříže - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | krucifix v interiéru kaple sv. Kříže - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | barokní kaple sv. Kříže ve Žluticích - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od jihozápadu - únor 2011
 
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže na bývalém předměstí Hladov - únor 2011
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže při cestě na bývalý hřbitov - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od východu - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | barokní kaple sv. Kříže ve Žluticích - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže ve Žluticích po poslední rekonstrukci - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | vstupní průčelí kaple sv. Kříže ve Žluticích - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | vstupní průčelí kaple sv. Kříže - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | barokní kaple sv. Kříže ve Žluticích - srpen 2015
 
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže ve Žluticích po poslední rekonstrukci - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | barokní kaple sv. Kříže ve Žluticích - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže od jihozápadu - srpen 2015
Žlutice - kaple sv. Kříže | kaple sv. Kříže na bývalém předměstí Hladov - srpen 2015
 

Použitá literatura

Kolektiv 1971: Heimatbuch des Kreises Luditz, München, 430
Träger, G. 1993 : Denkmäler im Egerland. Kreis Luditz, Eichstätt, 196

 
 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 

Podobné objekty na Karlovarsku

 
 
 

© Památky a příroda Karlovarska 2009-2015 | autor: Jaroslav Vyčichlo | kontakt: vycichlo.jaroslav@gmail.com
creativecommons.org Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko TOPlist
Nová podoba webových stránek vznikla za finančního přispění Karlovarského kraje
Web vytvořilo Vertical Images s.r.o.

 
pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Památky a příroda Karlovarska

E-mail: info@pamatkyaprirodakarlovarska.cz